06.10.2005 | 10:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Choroby a škůdci hořců

Rod hořec (Gentiana L.) je velice obsáhlý, zahrnuje více než 800 jednoletých, dvouletých i vytrvalých bylinných druhů, které jsou rozšířeny po celém světě. V okrasném zahradnictví se však využívá jen několik kultivarů různých druhů a jejich kříženci. Nejčastěji hořec bezlodyžný (G. acaulis), h. jarní (G. verna), h. tolitovitý (G. asclepiadea), h. Farrerův (G. farreri), h. ozdobný (G. sinoornata) a G. septemfida var. lagodechiana aj.

Hořce jsou oblíbeny zejména mezi skalničkáři. Kromě hořců pěstovaných pro okrasné účely se pěstují (s většími či menšími úspěchy) i druhy využívané ve farmacii, lékařství a likérnictví – nejčastěji hořec žlutý (G. lutea), h. tečkovaný (G. punctata), h. nachový (G. purpurea) a h. panonský (G. pannonica).
Pěstování hořců není vždy jednoduché. Některé druhy jsou značně choulostivé a vyžadují zvláštní péči. Ale i při splnění nároků daného druhu rostliny mohou onemocnět. Ve srovnání s dalšími druhy okrasných rostlin jsou hořce poškozovány škůdci či trpí chorobami mnohem méně. Problémy občas vznikají při pěstování řízků či u výsevů semen, kdy rostlinky hynou.

Choroby listů
- šedá hniloba hořce
Za nejzávažnější onemocnění za teplého vlhkého počasí je považována šedá hniloba hořce (Botrytis cinerea). Listy od špičky zasychají a více či méně se svinutí. Vodnaté nekrotické léze se mohou vytvářet i na stoncích. Poškozeny bývají i květy, na nichž se vyskytují šedohnědé, rychle se zvětšující skvrny. Na starších skvrnách se za vyšší vlhkosti objevuje šedohnědý povlak konidioforů s konidiemi. Vážné škody houba způsobuje zejména ve špatně větraných množárnách, kde způsobuje značné výpadky řízků či výsevů. Ochranná opatření zahrnují především úpravu pěstebních podmínek a v případě nutnosti i možnost aplikace fungicidů, např. Teldor 500 SC nebo Rovral Flo.
- septoriová listová skvrnitost hořce
Mezi nejčastější onemocnění patří septoriová listová skvrnitost hořce (Septoria microsora). Za vlhkého teplého počasí se na listech, především na špičkách, objevují po obou stranách listů drobné žlutohnědé nebo okrové až tmavě hnědé okrouhlé skvrny s antokyanovým lemem. Později lze nalézt ve středu skvrn drobné černé tečky – pyknidy, z nichž jsou za vlhka uvolňovány nitkovité bezbarvé pyknospory. Hnědnutí listů se šíří poměrně rychle a listy postupně odumírají.
Ochrana: aplikace fungicidů na bázi mědi, případně např. Dithane M 45, Novozir MN 80, Rovral Flo, Saprol New.
- rzivost hořce
Způsobuje ji Puccinia gentiana. Jako první příznak napadení se na listech objevují medově zbarvená spermogonia uspořádaná v malých skupinkách. Na rubu listů, příp. na stoncích, jsou nepravidelně rozmístěná nebo uspořádaná do kruhů pohárkovitá, oranžově zbarvená aecidia s bělavým, roztrhaným lemem. V létě, většinou na rubu listů, se objevují hnědé polštářky letních spor (uredospory) a následně černohnědé zimní spory (teleutospory). Napadené listy postupně zasychají a odumírají. Silné napadení může vést k úplnému úhynu rostlin. Napadené rostliny je nutné odstranit a zlikvidovat, nikoliv umístit na kompost. Výsadba hořců na stejné místo se nedoporučuje, případně až za několik let. Rez je velmi ododlná vůči chemickým přípravkům.
- rez Cronartium flaccidum
Především na listech pivoněk (Paeonia), ale i na listech hořců (G. asclepiadea, G. verna aj.) se vyskytují letní a zimní spory dvoubytné rzi Cronartium flaccidum (syn.: C. asclepiadeum). Na líci listů se objevují nažloutlé skvrny, na rubu listů se vyvíjejí krémové kupky uredospor. V ložiscích uredospor se koncem léta tvoří hnědé, do sloupečků uspořádané teleutospory. Mezihostitelem jsou dvoujehlicové druhy r. Pinus (např. P. halepensis, P. mugo, P. sylvestris aj.).
Ochrana: odstranění a likvidace napadených částí, ošetření fungicidy. Napadené rostliny již nejsou vhodné k dalšímu množení.

Choroby báze stonků
Během vlhkého teplého počasí mohou zahnívat báze stonků hořců, především asijských druhů a jejich hybridů kvetoucích na podzim. Hnilobou jsou ohroženy především sazenice. I když vyžadují vyšší vzdušnou vlhkost, je obzvláště důležité chránit je před kapkami vody stékajícími z povrchu skla nebo folie přektrývající výsevy. Jako preventivní opatření lze uplatnit sterilizaci půdy a nádob použitých k výsevu a ošetření bazálních částí stonků fungicidy s účinnou látkou maneb (Dithane M 45, Novozir MN 80).

Ostatní choroby a škůdci
Na nevhodném stanovišti bývají napadeny i kořeny hořců. Mezi nejčastěji zjištěné původce hnilob kořenů patří druhy rodu Pythium a Fusarium.
Z poškozených hořců byly izolovány také viry, způsobující skvrnitosti či deformace listů i květů.
Na hořcích se občas objevují i živočišní škůdci, např. plži a housenky poškozující je požerky. Mírné deformace vrcholových listů, zmenšení přírůstků a ohýbání stonků je následek napadení háďátky. V případě nutnosti lze aplikovat nematocidy, například Basamid Granulát.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down