31.05.2010 | 08:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Čeští zelináři jsou připraveni dodat na trh kvalitní zeleninu

Pěstitelé zeleniny z celé České republiky mohou potěšit ty, kteří vyhlížejí zdravou, čerstvou a křupavou zeleninu z našich polí. Její kvalita je garantována mj. značkou IPZ. Navzdory ne zcela idylickému jarnímu počasí běží všechny polní práce naplno a na našich polích byly včas založeny porosty mnoha druhů zeleniny. Zelináři jsou připraveni dodávat do obchodů po celou sezonu široký sortiment zdravé a kvalitní zeleniny.

Máme za sebou velmi dlouhé období, kdy se na pultech obchodů nabízela zelenina pouze na základě nákupní ceny. Obchodníci nakoupili to nejlevnější, i když kvalita většinou nízké ceně odpovídala. Velmi často se jednalo o dovezené zboží, mnohdy ošetřené chemickými přípravky, které jsou v naší zemi zakázané. Na našich pultech končívalo levné zboží, které bylo kvůli nedostatečné kvalitě odmítnuto v jiné zemi.
Jsme realisté a víme, že zelenina se bude dovážet dál. Nejsme proti tomu u druhů, které kvůli našim klimatickým podmínkám nemůžeme nabídnout celoročně. Mrzí nás ale, když se dováží nízká kvalita ze zahraničí v době, kdy my jsme schopni nabídnout zcela čerstvou kvalitní zeleninu našim zákazníkům.
V poslední době jsme zaznamenali, že lidé se začínají více zajímat o to, v které zemi byla daná zelenina vypěstovaná. Když budou zákazníci vyžadovat tuzemskou zeleninu, přispějí ke smysluplnému využití našich polí. Esteticky hodnotné kvalitní porosty zeleniny nebudeme muset jezdit obdivovat do ciziny. Na naše záhony je snad lepší pohled, než na překladiště a logistická centra, postavená na nejúrodnějších pozemcích naší vlasti.
Už několik let máme pro naše zákazníky dobrou nabídku. Část našich pěstitelů nabízí zeleninu vypěstovanou v systému IPZ, neboli „integrované produkce zeleniny“. Jedná se o systém, kde se přednostně používají metody šetrné k životnímu prostředí, používají se snížené dávky hnojiv, minimalizuje se použití pesticidů. V České republice se celkem pěstuje 9 091 ha zeleniny, z toho 4 901 ha v systému IPZ. Celková výroba zeleniny činí zhruba 280 000 tun ročně.
V loňském roce se o podporu zeleniny vypěstované v systému IPZ výrazně zasadila společnost Penny Market s.r.o., mimo jiné prostřednictvím televizních spotů, letákových nabídek či důsledným označováním zeleniny IPZ přímo na prodejnách.

Osm důvodů, proč se rozhodnout pro nákup zeleniny vypěstované v systému IPZ Takto vypěstovaná zelenina je:
■ chutnější, neboť je pěstována s dávkami dusíkatých hnojiv sníženými minimálně o 30% oproti konvenčnímu způsobu pěstování
zdravější, neboť pesticidy se nepoužívají preventivně, ale až po zjištění významného výskytu škůdce a až po vyčerpání nechemických metod ochrany,
■ bezpečná, protože před výsevem, či výsadbou, ale i v průběhu pěstování a před sklizní, jsou nezávislými pracovníky akreditovaných laboratoří odebírány vzorky půdy a rostlin a prováděny předepsané rozbory na obsah živin a těžkých kovů.
pod trvalým dohledem, pěstební opatření jsou průběžně kontrolována dvěma nezávislými akreditovanými organizacemi,
■ nezaměnitelná, u jednoho pěstitele se vylučuje souběžné pěstování zeleniny v systému konvenčním a integrovaném a její původ musí být průkazný – podmínka „traceability“ neboli dohledatelnosti,
■ šetrnější k životnímu prostředí, neboť:
■ při pěstování byla významně omezena chemická ochrana. Používají se pesticidy selektivní na konkrétního škůdce či chorobu a ne přípravky se širokým spektrem účinku,
■ životní prostředí je dlouhodobě chráněno před nadměrným zatížením, protože přísná pravidla o omezení hnojení jsou na nahlášených pozemcích uplatňována minimálně po období 5 let,
■ na všech nahlášených pozemcích je zakázáno použití vyjmenovaných pesticidů, které jsou v průběžně aktualizovaném seznamu označeny jako málo šetrné k životnímu prostředí,
■ za přijatelnou cenu, neboť není významně dražší, než zelenina, vypěstovaná konvenčními způsoby,
■ naše, neboť systém IPZ byl vytvořen a zaveden pouze pro produkty vypěstované v ČR.
Samozřejmě je třeba říct, jak takovou zeleninu poznáte. Je při dodávkách do obchodní sítě označena logem, které smí používat pouze ti, kteří dlouhodobě plní stanovená pravidla. Logo má tuto podobu a je registrováno na Úřadu průmyslového vlastnictví.

Text Ing. Jaroslav Zeman, předseda ZUČM

Foto archiv redakce

 

 

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down