30.09.2004 | 11:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

České šlechtění okrasných dřevin

V záplavě nově vydávaných knih by neměla uniknout pozornosti publikace o práci českých šlechtitelů, kteří se zaměřili na šlechtění okrasných dřevin. O to vzácnější je i to, že vydání se uskutečnilo pod patronací a s přispěním Svazu školkařů České republiky. Autorem je muž více než povolaný – Ing. Karel Hieke.

Při výběru rostlinného materiálu se neobracejme pouze na zahraniční materiály, ale objevujme v domácí provenienci tam, kdy kultivary lépe snáší naše klimatické podmínky a nejsou tak náchylné na jejich změny.
Šlechtění okrasných rostlin má v českých zemích dlouhodobou tradici a vyvíjelo se formou obchodního zahradnictví.Velký podíl na rozvoji okrasného šlechtění měly šlechtické zahrady a parky, které obsahovaly bohaté sbírky dřevin. Zde často zkušení zahradníci objevili vzniklé odchylky, které dále rozmnožovali, pojmenovávali a dále rozšiřovali.
Mezi naše nejstarší významné zámecké zahradníky-šlechtitele před rokem 1900 patřil například R. Vácha z Hluboké nad Vltavou, V. Mašek ze Sychrova, J. Mišák z Mlýňan, E. Ordnung z Jizeří a další.
Podobně si počínali i zahradníci v botanických zahradách. Můžeme říci, že čeští zahradníci včetně českých Němců uplatňovali šlechtitelský cit a um především u druhů množených vegetativně, kde nebylo potřeba specializovaných šlechtitelsko-semenářských metod. Tyto staré postupy se používají u nás i v zahraničí dodnes.
Do šlechtění se zapsaly nové metody, které napomohly k cílevědomé šlechtitelské práci.
V roce 1954 byla sestavena první Listina povolených odrůd okrasných rostlin. Povolené odrůdy byly podle plánu šlechtitelsky udržované a množené.
Samostatnou kapitolu tvoří zušlechťování okrasných dřevin, šlechtitelské snahy milovníků-zahrádkářů. Např. milovníci růží založili v roce 1929 v Praze Společnost československých pěstitelů a milovníků růží, která našla pokračování v roce 1968 v Rosa Klub ČSSR (dnes Rosa klub Praha).
Kniha je členěna do několika kapitol - Listnáče, Jehličnany, Životopisy některých šlechtitelů, Použitá literatura (která ukazuje na složitost a obsáhlost problematiky – 336 odkazů), Přílohy – přehledné tabulky.
U každého druhu je uveden původ, nejčastěji se vyskytující kultivary, šlechtitelské zaměření. Následují šlechtění v českých zemích s krátkým popisem.
Publikace patří mezi nikdy nekončící knihy. Šlechtění stále pokračuje a potřebné nové údaje je nutné stále doplňovat.
Karel Hieke: České šlechtění okrasných dřevin. Vydal Svaz školkařů České republiky, 2004. Vydání první. Náklad 3000 kusů.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down