18.12.2023 | 06:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

České projekty rekordně uspěly v programu LIFE

Celkem šest projektů z České republiky uspělo v evropském programu LIFE pro rok 2022. Podporu Evropské komise získaly projekty z oblasti ochrany přírody, vodního hospodářství nebo rozvoj čisté energie. Další podporu z LIFE získal integrovaný projekt a projekt technické asistence. Dohromady jde o rekordní počet šesti schválených projektů z ČR, které uspěly během jednoho roku. V celé evropské výzvě k předkládání návrhů LIFE pro rok 2022 schválila Evropská komise 171 nových projektů v hodnotě přesahující 396 milionů eur. Úspěšné projekty vybírala Komise z více než 751 žádostí.

„Tak vysoké číslo zaznamenal český program LIFE poprvé od roku 2004, kdy Česká republika začala tento program využívat,“ říká ředitel odboru finančních a dobrovolných nástrojů MŽP Tomáš Kažmierski a pokračuje: „V minulých letech české projekty sice nedosahovaly takové úspěšnosti, nicméně na území naší republiky de díky programu realizovaly desítky projektů za stovky milionů korun, které významně pomohly při ochraně životního prostředí. Program se stal i u nás významnou součástí podpory projektů v oblasti ochrany přírody a krajiny, životního prostředí a klimatu. Ministerstvo k tomu dlouhodobě přispívá svojí koordinační rolí a dílčí finanční podporou na přípravu projektů a kofinancování.“

V současnosti jsou české subjekty v pozici hlavního koordinátora nebo partnera v konsorciu zapojeny do více než 30, včetně 3 integrovaných, projektů. V realizaci je 15 projektů s finančním příspěvkem z národních zdrojů.

Aktuálně s podporou programu LIFE běží v celé EU více než tisíc projektů. Na ně Evropská komise vyčlenila 5,45 miliard eur pro období 2021 až 2027, tedy o 60 % více než v předcházejícím období. Nově je program rozšířený o pilíř Přechod k čisté energii. Podpora tak směřuje do čtyř podprogramů: Příroda a biologická rozmanitost, Oběhové hospodářství a kvalita života, Zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně a Přechod na čistou energii.

Program LIFE je finanční nástroj Evropské unie, který podporuje zlepšování životního prostředí a klimatu. Od roku 1992 pomohl financovat a realizovat více než 5 500 projektů za téměř 6 miliard eur napříč celou Evropou, které naplňují hlavní cíl programu – přispět k přechodu na udržitelné, oběhové, energeticky účinné hospodářství založené na energii z obnovitelných zdrojů, které je neutrální z hlediska změny klimatu a odolné vůči změně klimatu a současně přispět k zastavení a úbytku biologické rozmanitosti a k řešení degradace ekosystémů.

České projekty LIFE 2022

Podprogram Příroda a biologická rozmanitost

LIFE in Salt Marshes – Komplexní ekologická obnova degradovaných a zanikajících slanisek v moravské Panonii (Koordinující příjemce – Masarykova univerzita)

Masarykova univerzita a její partneři řeší problém degradace a diverzity biotopů osmi lokalit lučních mokřadů soustavy Natura 2000. Díky podrobné pilotní analýze a opatřením na konkrétních lokalitách obnoví konsorcium nejméně 20 hektarů luk, což odpovídá přibližně ploše 28 fotbalových hřišť.

Podprogram Oběhové hospodářství a kvalita života

LIFE 4 ZOO – Hospodaření s vodními zdroji v návštěvnických areálech – technologie recirkulace vody FIT4USE (Koordinující příjemce – Technická univerzita v Liberci)

V městských zoologických zahradách se stává naléhavým problémem nadměrná spotřeba vody a s ní spojená potřeba čištění odpadních vod. Následný nedostatek vody způsobuje zoologickým zahradám i další potíže. Projekt proto bude řešit především dva problémy, s nimiž se zoologické zahrady potýkají – velká spotřeba vody a nízká odolnost vůči jejímu nedostatku.

Podprogram Zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně

LIFE ClimArchiBase – Klimatická vzdělávací platforma pro odborníky v oblasti architektury a nemovitostí (Koordinující příjemce – Centrum pasivního domu)

České konsorcium vytvoří klimatickou vzdělávací platformu pro odborníky v oblasti architektury a nemovitostí. Cílem týmu je poskytovat průběžné vzdělávání v oblasti uhlíkově neutrálních budov a zajistit navrhování a realizaci projektů udržitelných budov, které podporují zmírňování dopadů na životní prostředí a přizpůsobování se změně klimatu.

Podprogram Přechod na čistou energii

LIFE (RePower the Regions) – Ambiciózní a inkluzivní plány čisté energie pro regiony s přechodem na novou energetiku /Koordinující příjemce – CEE Bankwatch Network/

Tým, který vyvíjí a realizuje tento projekt, pomáhá regionům ve střední a východní Evropě urychlit proces dekarbonizace. Konsorcium se skládá z devíti zemí a jeho cílem je vyvinout modely pro realizaci regionálních plánů čisté energie. Příkladem řešení jsou místní a komunitní iniciativy v oblasti obnovitelných zdrojů energie.

Zdroj: MŽP*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down