02.02.2011 | 04:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

České lípy zkrášlují Varšavu

Závěr srpna patřil nepřehlédnutelnému veletrhu Zieleń to życie, který lze právem považovat za jednu z bran evropského zahradnictví. Otevření samotné výstavě však předcházela pozoruhodná akce.

Svaz školkařů České republiky letos slaví devadesáté výročí od svého založení a vzhledem ke skutečnosti, že se letos prezentuje na veletrhu již podesáté, tak se jeho členové rozhodli k tomuto výročí daroval městu Varšava padesát vzrostlých stromů lípy drobnolisté (Tilia cordata) – náš národní strom a současně symbolem slovanské vzájemnosti, přátelství a spolupráce. Celou akci obětavě a pečlivě pomáhal zajistit obchodní rada na České ambasádě Ing. Karel Kysilka. Příprava trvala celkem osm měsíců.
Slavnostní akt proběhl 26. srpna 2010 za účasti přibližně 80 pozvaných hostů. Naše barvy reprezentoval český velvyslanec Jan Sechter a náměstek ministra zemědělství pro lesní hospodářství Ing. Jiří Novák. Za školkaře byl přítomen tajemník svazu školkařů ČR Ing. Jan Procházka a zástupci firem Arboeko, s. r. o., Agro CS, a. s., Horák a synové – Okrasné školky, s. r. o. a Pasič, s. r. o.
Z polské strany jmenujme z nejvýznamnějších hostů náměstka ministra zemědělství Mariana Zalewskia, dále pak představitelé varšavské radnice v čele s primátorkou XXXXX. Nechyběli zde členové Svazu polských školkařů s partnerskou organizací Agencji Promocji Zieleni. Slavnostní výsadbě lipové aleje byl také přítomen rektor Varšavské zemědělské univerzity a zástupci Mendelovy univerzity v Brně – Zahradnické fakulty v Lednici.
Velkou pozornost celé akci rovněž věnovala přední polská média.
Akce výsadby lipové aleje byla ukončena společenským setkáním s rautem na českém velvyslanectví. Milou pozorností se stalo obdarování pozvaných hostů Chamaecyparis obtusa (dodala firma Horák a synové, Okrasné školky, s. r. o.), který se tak stane dlouhodobou připomínkou slavnostního dne. Součástí slavnostního dne se stala prezentace českých školkařských firem a závodů v prostorách ambasády formou propagačních materiálů. Po dobu jednoho měsíce se polská veřejnost může rovněž seznámit s českým školkařství prostřednictvím výstavy v prostorách Varšavského magistrátu
Výsadba lipové aleje vzbudila velkou odezvu veřejnosti nejen v odborných kruzích. Poláky překvapila velkorysost české strany, což ze široka komentovaly i hlavní polské deníky a televizní kanály.

Dendrologická diplomacie

Ve Varšavě se nesázely stromy ze zahraničí poprvé. Před čtyřmi lety věnoval německý velvyslanec výpěstek dubu od firmy Jan Dieter Bruns, který je vysazen nedaleko královského paláce. Naproti ,,německému“ dubu je vysazen ,,polský“ dub, stromy tak symbolizují usmíření mezi oběma národy navzdory válečné historii. Minulý rok se zrodil náš plán České aleje přátelství. Z nedostatku prostoru v lokalitě kolem varšavského zámku diplomatické složky společně s varšavskou radnicí z volili pro výsadbu Alej přátelství čtvrt Ursynow. Ta je nyní také pověřena péčí o stromořadí, bude se starat, aby česká alej nechřadla. Česká alej přátelství tak podélně vroubí ulici Przy Bażantarni. Je součástí půvabného, nově budovaného velkorysého odpočinkového parku a v brzké době bude označena mosaznou tabulkou.
Alej přátelství je dvouřadá, stromy ve velikosti 14–16 (dodala firma Arboeko) byly vysazeny do substrátu společnosti Agro CS, která také rovněž dodala opěrné kůly k jejich ukotvení. Další stromy ještě putovaly do polských měst, kde má naše republika honorární zastoupení. Každé z nich dostalo jeden strom přátelství. Poláci výstižně nazvali výsadby stromů dendrologickou diplomacií. Polská strana by velice ráda opětovala českou velkorysou, stojí však před volbou, jaký strom zvolit pro výsadbu v Čechách. Pláci totiž nemají vlastní národní strom. Ve spolupráci s odborným tiskem se pouze volí strom roku. Podle staré tradice se ale v Polsku při narození chlapce vysazuje dub a děvčátka lípa. Nechme se proto překvapit pro jaký strom se nakonec naši sousedé rozhodnou.

Text Ing. Miroslava Paclová
Foto Tomáš Horák

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down