15.09.2019 | 01:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

České květinářství v roce 2018

V celostátním měřítku se ekonomice daří celkem dobře – Český statistický úřad uvádí za rok 2018 přírůstek HDP +2,6 % (před rokem to bylo + 5,2 %), u inflace pokles na 2,1 % (před rokem 2,5 %). Ve spotřebě květin vychází údaje rovněž příznivě – přírůstek je 4,1 %, před rokem to bylo + 2,8 %. V ekonomice květinářství pokračují nepříznivé dopady skokového nárůstu minimální mzdy v pěstitelských podnicích kombinované s nedostatkem pracovní síly a její stále se horšící kvalitou.

V roce 2018 se zvýšila hodnota produkce květin jen o 1,1 % (před rokem to bylo o 3,8 %) při stejné cenové hladině, dosáhla celkové hodnoty 2,28 mld. Kč. Za celý rok nebyl zaznamenán přírůstek zakrytých pěstebních ploch, nové stavby jen nahradily úbytek staveb zrušených. Ministerstvo zemědělství nevyhlásilo žádný termín příjmu projektů se žádostmi o dotace na modernizace zemědělských staveb, ze kterých se část uplatňovala pro obnovu skleníků a fóliovníků. Důvodem je údajně skutečnost, že vyhrazené prostředky na tento účel již byly vyčerpány. Je zajímavé, že pro modernizace objektů živočišné výroby je prostředků i nadále dost. Již tradičně je hlavní skupinou pěstovaných květin skupina záhonové a balkónové rostliny s hodnotou produkce 1,24 mld. Kč (před rokem 1,2 mld. Kč). Přírůstek 2,9 % je nejvyšší ze všech květinových skupin. Její podíl na produkci květin se zvýšil na 54,2 % (před rokem to bylo 53,5 %). Pro pěstitele má tato skupina výhodu rychlé obrátkovosti a jednoduchosti technologie výroby. Velkou nevýhodou je časové rozložení výroby během roku – zhruba 80 % celé roční produkce je prodejné během měsíců dubna a května s přesahem do března a června. Za negativum této produkce je nutno označit materiálovou náročnost v nákladech a závislost na aktuálním průběhu počasí. Objemově druhou hlavní skupinou zůstaly hrnkové květiny, někdy označované jako pokojové rostliny. Hodnota produkce byla 782 mil. Kč, v roce 2017 to bylo 780 mil. Kč. Podíl na celkové produkci květin dosáhl 34,3 %. Ostatní květinové skupiny tvoří dohromady asi 11,5 % celkové produkce květin a patří k nim květinové cibule a hlízy, řezané květy, řezaná zeleň, sušené a barvené květiny a květinová osiva.

Text

Ing. Zdeněk Nachlinger,

Průhonice

Celý článek naleznete v časopise Zahradnictví číslo 9/2019.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down