20.12.2023 | 02:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Česká obchodní inspekce kontrolovala stánkový prodej

Pracovníci České obchodní inspekce v Olomouckém kraji uskutečnili v říjnu 8 kontrol v rámci podzimní výstavy Flora Olomouc Hortikomplex 2023. Kontrolován byl stánkový prodej a občerstvení. Kontroly byly zaměřeny především na poctivost prodeje, oceňování, vydání dokladu o zakoupení výrobků a metrologii, kontrolovány byly i tzv. stanovené výrobky.

Porušení platných předpisů bylo zjištěno u pěti prodávajících. V jednom případě došlo k poškození spotřebitele nesprávným účtováním, jeden prodávající neměl žádné měřidlo, jeden prodávající použil úředně neověřené měřidlo a dva prodávající vydali doklad o zakoupení výrobku, který neobsahoval zákonem dané údaje. Uvedené nedostatky inspektoři řešili pokutou či domluvou na místě.

Povinnosti prodejců

Pro lepší informovanost spotřebitelů i prodávajících uvádíme některé základní povinnosti prodávajících při této formě prodeje: „Mezi základní povinnosti prodejců patří prodávat výrobky ve správné hmotnosti, míře nebo množství a umožnit spotřebiteli překontrolovat si správnost těchto údajů, prodávat výrobky v předepsané, schválené nebo obvyklé jakosti, spotřebitele řádně seznámit s cenou prodávaných výrobků a ceny při prodeji výrobků správně účtovat,“ upozorňuje Mgr. Roman Kadlec, ředitel odboru kontroly ČOI, inspektorát Moravskoslezský a Olomoucký.

„Při prodeji výrobků se musí používat pouze úředně ověřená měřidla. Na žádost spotřebitele je prodávající povinen vydat doklad o zakoupení výrobku s uvedením data prodeje, o jaký výrobek se jedná, za jakou cenu byl výrobek prodán spolu s identifikačními údaji prodávajícího, obsahujícími jméno a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, případně název prodávajícího a jeho identifikační číslo osoby,“ doplňuje Roman Kadlec.

Spotřebitelé mají možnost si svá práva při této formě prodeje výrobků, ohlídat ve většině případů sami. Obracet se na státní dozorové orgány ČOI doporučuje především při hrubém porušení podmínek prodeje ze strany prodávajícího.

Specifikem stánkového prodeje je infomační povinnost, týkající se reklamací. „Při prodeji výrobků nebo poskytování služeb mimo provozovnu, tedy třeba ve stánku na výstavišti, je prodávající povinen poskytnout v písemné formě informaci o názvu nebo jménu a adrese prodávajícího, u něhož může spotřebitel po ukončení stánkového prodeje uplatnit reklamaci. Zvláště v případě dražších výrobků doporučujeme na poskytnutí výše uvedených informací a dokladu o prodeji výrobku důsledně trvat,“ radí ředitel odboru kontroly ČOI, inspektorát Moravskoslezský a Olomoucký Roman Kadlec.

Flora Olomouc Hortikomplex a další veletrhy, trhy a prodejní výstavy nabízejí specifický sortiment jako jsou květiny, stromky, keře a další výpěstky. U tohoto sortimentu má prodávající povinnost poskytnout spotřebiteli informace o pěstování a ošetřování, které mohou mít písemnou formu nebo podobu symbolů, například piktogramů. Ty musí být srozumitelné, čitelné a úplné. Na požádání je prodejce povinen spotřebiteli použité symboly vysvětlit. Zvláštní úpravu potom obsahuje § 21 zákona o oběhu osiva a sadby. U sazenic zeleniny a květin je záruční doba tři týdny. U víceletých druhů, například ovocných stromků, končí záruční doba jeden rok po dosažení vývojového stupně potřebného k určení pravosti odrůdy.

Zdroj: ČOI

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down