Červivost a předčasný opad jehněd vrby jívy

Předčasný opad jehněd poškozených vnitřním žírem (červivostí) nitkovitého vřetene, se u vrby jívy sporadicky objevoval od roku 2007 v genofondech rychle rostoucích dřevin (RRD) VÚKOZ, v. v. i., Průhonice i obecně v zeleni v krajině.

Jeho výskyt byl ale nízký, s pozvolným průběhem, takže nebyl nijak nápadný. Jako původci napadení byly zjišťovány převážně housenky drobných motýlů obalečů, z taxonu mikrolepidoptera, larvičky nosatcovitého brouka, později determinovaného jako Dorytomus taeniatus, byly nalezeny pouze v několika případech. V roce 2020 bylo zaznamenáno výrazné zvýšení předčasného opadu, zejména samičích jehněd s červivostí vřetene, a to jak z hlediska četnosti lokalit jeho výskytu, tak z hlediska jeho intenzity a rychlosti. Jako původce napadení byly zjištěny larvičky nosatce D. taeniatus. V minulém roce byl na některých lokalitách opad jehněd v souvislosti s napadením nosatcem již masivní a velmi výrazný.

Vrba jíva obecně

Vrba jíva (Salix caprea), syn. jíva obecná (Caprea vulgaris), je opadavý listnatý strom, který může dorůstat až do výšky 12 metrů, kmen je zprohýbaný, koruna hustá a košatá, s nepravidelným větvením. Protože jíva snadno zmlazuje a je i často ořezávána, tak je obecně známější spíše jako mohutný keř, dosahující výšky 3–5 metrů a šířky až osm metrů. Jedná se o euroasijský druh dřeviny, který se vyskytuje na území téměř celé Evropy a zasahuje až do severovýchodní Asie. U nás je prakticky plošně rozšířenou domácí dřevinou

Vrba jíva je mrazuvzdorná, světlomilná, a na rozdíl od ostatních druhů vrb nesnáší trvalé zamokření. V přírodě se proto nejčastěji vyskytuje na okrajích lesů, březích potoků a jezer, v příkopech podél cest, jako jedna z prvních dřevin také kolonizuje různé náspy, skládky, staré lomy atp., a svým způsobem se tak chová jako rumištní dřevina.

Text a foto: Ing. Josef Mertelík, CSc., Ing. Jan Weger, Ph. D.1, Bc. Jaroslav Bubeník1, 1Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., Průhonice

Celý text článku naleznete v tištěné verzi časopisu Zahradnictví 1/2024.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down