02.08.2023 | 03:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Čerstvý absolvent Daniel Palouš spoluautorem článku v časopise Science

Daniel Palouš v rámci svého magisterského studia absolvoval s podporou několika nadačních fondů a Laboratoře ekofyziologie rostlin pod vedením prof. Jany Albrechtové, stáž na univerzitě ETH v Curychu v laboratoři Global Ecosystem Ecology Dr. Toma Crowthera. Výsledkem jeho pobytu je spoluautorství studie, která nedávno vyšla v časopise Science.

Daniel Palouš absolvoval magisterské studium na katedře experimentální biologie rostlin diplomovou prácí pod vedením prof. Albrechtové a za konzultace členek týmu Laboratoře ekofyziologie rostlin – Dr. Zuzany Lhotákové a Dr. Evy Neuwirthové a rovněž Dr. Pavla Bednáře z VÚLHM. Během svého magisterského studia experimentální biologie rostlin se zaměřením na ekofyziologii rostlin v letech 2020-2023 na PřF UK se rozhodl strávit zimní semestr v r. 2021 na prestižní univerzitě ETH Zurich ve Švýcarsku, a to v laboratoři pracující na výzkumu kompatibilním s tématem jeho diplomové práce, které bylo: "Zhodnocení fyziologického stavu buku lesního ve výsadbách na lokalitách napříč gradientem jeho stanovištní ekologické valence".

Výzkum a spoluautorství

Volba padla na prestižní laboratoř prof. Dr. Toma Crowthera (crowtherlab.com). Daniel vypracovával svoji diplomovou práci v Laboratoři ekofyziologie rostlin, kterou vede prof. Jana Albrechtová, právě pod jejím vedením a za konzultantství dalších členů laboratoře - Dr. Zuzany Lhotákové a Dr. Evy Neuwirthové. Dalším konzultantem byl Dr. Pavel Bednář z VÚLHM, který pro výzkum doporučil výzkumné plochy s různými výsadbami buku, na kterých sám provádí výzkum. Stáž nebyla uskutečněna na základě žádné meziuniverzitní dohody a kontakt s laboratoří Toma Crowthera  si zajistil Daniel Palouš sám s pomocí prof. Jany Albrechtové. Dále Daniel oslovil řadu univerzitních i jiných nadací pro získání finanční podpory na výzkumnou stáž. Daniel byl velmi úspěšný v získávání podpory a stáž naplnil plnohodnotným zapojením do výzkumné práce týmu Toma Crowthera. Zapojil se do měření průběhu podzimní senescence listů v čase u semenáčků buku lesního (Fagus sylvatica) v experimentální části studie a do statistického vyhodnocení naměřených výsledků a posléze i do procesu tvorby vědecké publikace, ke které byl spoluautorsky přizván. Výstupem je spoluautorství studie recentně publikované v prestižním časopisu Science.* 

Zdroj: PřF UK

Přírodovědecká fakulta Univerzita Karlova logo

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down