07.01.2023 | 02:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Čerstvou konzumní zeleninu lze v budoucnu pěstovat jinak

Jedním z hlavních cílů Controlled Environment Agriculture (zemědělství s řízeným prostředím) neboli CEA je přiblížit pěstování čerstvé rostlinné produkce městským centrům nebo přivést přímo do měst, kde bude spotřebována, a tím se zkrátí dodavatelský řetězec pro obyvatele měst po celém světě. V městském prostředí jde hlavně o nově vznikající vertikální farmy s pěstováním vybraných druhů zeleniny a kořeninových rostlin, dále o hydroponické, aeroponické a akvaponické farmy s kombinovanou produkcí zeleniny a ryb.

V mnoha zemích lze principy CEA využít s mnoha výhodami také ve venkovském prostředí. Především tam, kde je rozšířené pěstování zeleniny ve sklenících a pod fólií, v regulovatelných podmínkách. To akceptuje také EIT Food (European Institute of Innovation and Technology) zahrnující většinu evropských zemí, ale i země ve vzdáleném zámoří. EIT podporuje vývoj nových technologií včetně technologií v zemědělství.

Vertikální systém produkce rostlin je třeba vnímat mnohem obezřetněji, než se mnohdy můžeme dočítat v propagačních materiálech. Očekávání jsou vyšší než reálné možnosti i celkový potenciální dopad takového způsobu pěstování rostlin. Může mít větší uplatnění ve velkých aglomeracích, při nedostatku prostoru, zkrácení dodavatelského řetězce, při produkci specializovaných plodin. Nemůžeme však od takového systému očekávat zásadní rozšíření z hlediska celkového podílu na produkci zeleniny – z důvodů investičních, know-how i technických.

Každý, kdo je obeznámen s hospodařením v podmínkách CEA, si je vědom zásadní důležitosti energie při provozování vertikální nebo skleníkové farmy. Bez konzistentního a spolehlivého zdroje energie nemohou tyto farmy existovat. Aby se předešlo možným problémům, je klíčové mít podrobný plán využití energie v celém podniku, a to už ve fázi návrhu projektu. Pokud není podnik producentem vlastní energie (např. BPJ), může se obrátit na společnosti, které mají léta zkušeností s poskytováním energetických řešení široké škále klientů, především s CEA provozem. Firmy tohoto druhu v ČR asi nenajdeme, ale určitě jsou v zemích západní Evropy, i v USA, např. nadnárodní firma Schneider Electric. Jejich zkušenosti v oblasti CEA mohou být přínosem pro nové i zkušené pěstitele a jejich rozmanitá nabídka služeb z nich dělá cenného partnera pro jakékoli úsilí. Kontakt i instrukce lze snadno získat na internetu. Kombinací vývoje projektu, konstrukčního inženýrství, odhadu výstavby a dodání projektu mohou společnosti očekávat, že budou jednat s menším počtem dodavatelů v hodnotovém řetězci a zároveň urychlí termíny realizace projektů.

Globální sčítání CEA společnostmi Agritecture a WayBeyond v roce 2021 zjistilo, že vertikální farmy po celém světě v průměru spotřebovávají 38,8 kWh na kilogram sklizené plodiny. Zatímco některé si vedly mnohem lépe než jiné, i vysoce efektivní vertikální farma pravděpodobně vypustí do ovzduší přibližně 5 kg CO2 na kg sklizeného konečného produktu. Z uvedeného vidíme ohromné zatížení provozu vertikálních farem spotřebou energie, která tvoří až 60 % jejich provozních nákladů a současně vysokým únikem CO2 do ovzduší. Navíc energetické problémy posledních měsíců donutily mnohé z vertikálních ale i skleníkových provozů ve světě k ukončení činnosti.

Text prof. Ing. František Kobza, CSc., prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D., ZF MENDELU, Lednice

Celý článek naleznete v časopisu Zahradnictví č. 2/2023 s tématem měsíce Zelinářství.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down