Čerstvé peckoviny déle na pultech?

Se skladováním peckovin, které prodlouží období prodeje třešní a švestek v čerstvém stavu, se v ČR zatím téměř nelze setkat. Výstupy výzkumu, který probíhá na Zahradnické fakultě v Lednici pod vedením prof. Ing. Jana Goliáše, DrSc., naznačují možnosti skladovatelnosti tohoto ovoce a prodloužení dodávek na český trh.

V rámci pokusu byly porovnávány vlastnosti odrůd třešní ´Karešova´, ´Kordia´, ´Vanda´ a ´Van´ a pološvestek ´Stanley´ a ´Valjevka´ v atmosféře ULO (0,2 % – 1,0 % O2, 0,2 – 0,4 % CO2), AN (0,2 % O2, 0,2 % CO2), CA (11 % CO2, 2 % O2) a RA (vzduch) při teplotě 3 °C.
Pro skladování třešní je optimální doba uložení v ULO 15 – 30 dní s následným týdenním umístěním v chladírně. Plody zůstávají turgescentní a stopky zelené. Podmínky AN (anaerobní prostředí) neohrožují kvalitu, skladování v CA nevykazuje také žádné komplikace. Hmotnostní ztráty se v těchto třech atmosférách pohybují do 1 %.
Pro skladování pološvestek lze doporučit uložení na dobu 30 – 35 dnů v ULO s následným skladováním v chladírně. Hmotnostní ztráty v ULO, AN, CA nepřekračují 1 %, teprve po 55 dnech skladování dochází k jejich nárůstu. Zajímavé jsou i odrůdové rozdíly. Po 70 dnech skladování jevila ´Valjevka´ napadení značné, kdežto druhá testovaná odrůda napadení místy. Odrůdy třešní i pološvestek byly před umístěním mikrobiálně ošetřeny.
Pro skladování peckovin jsou doporučeny prostory dokonale plynotěsné a menší než pro skladování jablek (1/10 objemu, tj. přibližně kapacita 25 tun). Nutností je rychlé zchlazení. Výzkum složení plynných směsí je nutný, protože zkušenosti z ciziny jsou nedostupné.
Skladování v atmosféře dusíku
Ing. Petr Šaman z Linde Technoplyn prezentoval první výsledky hodnotící skladování jablek v N2 atmosféře. Odrůdy ´Spartan´ a ´Šampion´ vykazují po dvouměsíčním skladování výbornou kvalitu bez poškození. Pokus potvrdil možnost využití N2 atmosféry. Zchlazovací efekt v testovací komoře (2000 x 1200 x 1800 mm) je výrazný, ale neporovnatelný s podmínkami velkých komor. Úkolem je především vyřešit přítok kapalného N2 do skladovacích komor tak, aby nedocházelo k namrzání jablek. Zkoušky probíhaly ve spolupráci s firmou Zemcheba Chelčice.
Zkušenosti jsou se skladováním banánů (5 % etylenu, 95 % N2), jahod, loupaných jablek a případně exotického ovoce. Podle slov Ing. Petra Šamana je v současnosti v západní Evropě zkoušen a využíván v potravinářství pro balení ovoce argon a je otázkou času, kdy po něm bude poptávka i u nás.
Další podněty se týkaly i přepravek
Seminář o skladování ovoce, který proběhl 14. 5. v Lednici, nabídl i další zajímavé příspěvky. Například Systémy přepravek – jejich klady a zápory. Výběr vhodné přepravky od Karla Tisoně z Arca Systems, s. r. o., doplněný o zkušenosti s rakouským pool-systémem přepravek na ovce a zeleninu. Dále byly představeny přepravky od firem Europool, Arca Systems, s. r. o., KP Market, s. r. o. a informace hodonínské firmy Obal Pro, s. r. o.
Zavádění nových přepravek je v současnosti velmi žhavé, na jeho rozuzlení si však ještě budeme muset počkat (půl roku – rok?). Nejsilnější pozici při jednání mají zcela určitě obchodní řetězce. Na českém trhu lze uplatnit podle některých odhadů přes pět milionů přepravek, to je pro výrobce velmi lukrativní zakázka. Prosadí se u nás jeden převládající systém nebo více systémů přepravek? Bude případný nájem za oběh přepravky platit pěstitel nebo obchodník? Uvidíme. Zelináři a Svaz importérů čerstvého ovoce a podporují českou firmu KP Market ze Znojma – ale nejsilnější hráč ještě nevyložil karty.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *