01.02.2005 | 10:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Cena versus kvalita

Představte si modelovou situaci - je vypsána veřejná soutěž na zakázku na ozelenění vybrané plochy. Do určitého termínu se scházejí jednotlivé projekty v různých cenových relacích a kvalitách. Kdo vyhraje? Bude to nejlevnější nebo naopak nejdražší projekt? Bude to některý z cenového středu?

Na přidělování zakázek v praxi jsme se zeptali odborníků renomované firmy gabriel z Litoměřic Ing. Vladimíra Gabriela a Ing. Martina Víta, MBA.

„Na současné, ne příliš uspokojivé situaci se při výběru podepisuje špatný zákon o veřejných zakázkách. Neplatí zde pravidlo vyloučení nejlevnějšího a nejdražšího projektu a ve většině případů si pomyslnou palmu vítězství, a to až v 99 %, odnáší nejnižší nabídka. Ta ale bývá méně kvalitní, následné úpravy a vícepráce v konečné fázi posouvají projekt do skupiny středně nebo až vysoce nákladových. Pak stojí zato se zeptat investora, zda skutečně ušetřil“, řekl nám hned v úvodu Ing. Vladimír Gabriel.
Kvalitní projekt – kvalitní základ
Má-li být provedená práce kvalitní, úspěšná a splňovat určité dané parametry, musí vycházet z dobře zpracovaného projektu. Ten bere do úvahy místní situaci a speciální požadavky, cíle práce, vhodný výsadbový materiál, použití optimální techniky. V neposlední řadě by měl zahrnovat i následnou údržbu, bez které není sebedokonalejší realizace schopna další prosperující existence.
Vlastní realizace
Vlastní realizace se uskutečňuje na základě výběrového řízení vyhlášeného a kontrolovaného investorem a/nebo vyšším dodavatelem (zaměřujeme se pouze na velké zakázky, ne rodinné zahrady a sídla). Zde nastává první velký tlak na cenu zakázky. Každý chce ušetřit a tak se vybírají v převážné většině nabídky podhodnocené, které se do skutečných nákladů na realizaci nemohou vejít. V důsledku toho se sleví v kvalitě. Stromky a keře vypadají na prvý pohled skoro stejně, avšak důsledky nevyrovnané jakosti se projeví až po čase. Případné reklamace náklady na zakázku jen navýší. Kromě toho následné diskuze mezi dodavatelem a zákazníkem o oprávněnosti reklamace mohou vzájemné vztahy mezi nimi jen poškodit. Není toto k zamyšlení pro investory? Vždyť i jim nekvalitní návrh a následná práce vyhání peníze z jejich vlastní kapsy.
Jak získat punc jakosti
Co je to zvyšování jakosti? Je to pomalé stoupání do kopce, kde každý krok musí být pečlivě zvážen a noha pevně usazena na zemi. Vyšší jakost se buduje pomalu, namáhavě a dlouhodobě. Nejde jen o to odvádět trvale práci o vysoké jakosti. Zákazník musí být o této jakosti přesvědčen, musí ji vyžadovat a být ochoten za ni zaplatit. Přesvědčení o jakosti z odvedené práce přímo souvisí s vybudovanou image firmy a/nebo se značkou, kterou firma na trh uvádí. Cesta k vybudování image je otázkou dlouhodobé a systematické práce. Stejně tak dlouhá je i cesta k přesvědčení zákazníka, že nejlevnější nabídka nebývá vždy nejlepší. Až jako důsledek vyšší image a přesvědčení zákazníka o nezbytnosti jakosti může být fakturovaná vyšší cena za odvedenou práci.
Některé zahraniční firmy s vysokým image si mohou dovolit na novém trhu cestu skokem. Všichni z oboru vědí, co jsou zač a s čím přicházejí na náš trh – s vysokou kvalitou a jistotou, se zárukami a vynikajícím servisem, ale také s cenou odpovídající těmto nabízeným hodnotám. Tyto ceny nejsou nízké, někdy jsou dokonce šokující, jméno firmy však vypovídá o vysoké jakosti, bezproblémovosti a trvalé péči.
Předání a záruční lhůty
Projekt je zrealizován - terénní úpravy hotovy a rostlinný materiál vysazen. Ale je to tak ve skutečnosti? Jak je to se záruční dobou, která ze zákona platí po dobu 24 měsíců a/nebo s následnou údržbou?
Náklady související s mnohaletou údržbou mohou i několikrát převyšovat cenu vlastní realizace. Kdo tyto náklady zaplatí? Investorovi se cena za tuto údržbu zdá příliš vysoká, a proto se ohání i 60měsíční záruční lhůtou, ve které za dílo ručí zahradnická firma. Zkuste však přijít do autoservisu a vyžadovat výměnu oleje zdarma, protože váš vůz je ještě v záruční době. Jistě již vidíte jejich udivenou reakci. Po zahradnické firmě je však tato údržba běžně vyžadována. Protože však tato údržba není zahrnuta v počáteční kalkulaci, zahradnická firma by na této údržbě „vykrvácela“. Tak se volí cesta nejschůdnější – příroda si pomůže sama, žádná údržba nebude. Výsledkem jsou smutné zaschlé vzrostlé stromy a keře, žalující na lidskou nevšímavost. Proč se ke každému stromu dává husí krk, když nikdy do nich není napuštěna životodárná voda?
Reklamace
V případě reklamačního jednání, které proběhne bez problémů v duchu kladného vyřízení, dochází následně k nenarušení obchodních vztahů, ale k jejich utužení, zvýšení pocitu serióznosti, jistoty, spolehlivosti …
Avšak v případě nedohody, které může vyústit až v soudní řízení, jejíž příčinou může být právě zanedbání péče a údržby. Dochází ke zdlouhavému jednání, které vyžaduje další čas a peníze obou dvou stran. Kromě toho, jak již bylo naznačeno, se vzájemné vztahy výrazně naruší. Zahradnická firma však nechce přijít o svého zákazníka, takže je jednodušší, když se dohodne a škody, i ty nezaviněné, nahradí.
Údržba
Ideální by bylo předem si určit pravidla hry, to znamená zkalkulovat cenu údržby již do původní realizace, a tím předcházet možným ztrátám. Cena takové kalkulace je však příliš vysoká a firma, která si tuto údržbu zakalkuluje do původního rozpočtu nemůže uspět ve výběrovém řízení a kruh se uzavírá. Ve skutečnosti se následná údržba realizátorem provádí v minimálním množství. Mnoho dalších subjektů vstupuje do procesu údržby, výsledky nejsou však optimální, spíše tragické.

Firma Gabriel v kostce
Zaměřuje se na:
 projekci, realizaci a údržbu zeleně
 velkoobchodní prodej
 maloobchodní prodej v zahradnických centrech.
Do nezahradnické činnosti spadá i prodejní galerie U Hrádku, kde najdete mnoho krásných originálních děl pro zkrášlení interiérů a exteriérů.
Začátek podnikání firmy spadá do roku 1992, kdy vznikla společnost Zahradní architektura Gabriel. V roce 1996 společnost zakoupila a zrekonstruovala objekt v Litoměřicích v Lidickém ulici, které se stalo sídlem firmy.
V následujícím roce zakoupila skleníkový areál a kontejnerovnu v Českých Kopistech, kde začali pěstovat vlastní rostlinný materiál.
V roce 1999 začali s produkcí trvalek a zvyšováním kvality postupným zaváděním systému řízení jakosti a nákupem nových technologií.
Společnost získala 22. 12. 2000 certifikát systému jakosti podle ČSN EN ISO 9002 pro vegetační úpravy. Jsou členem profesního Svazu zakládání a údržby zeleně.
Průměrný roční počet zaměstnanců je 50, z toho 10 jsou kvalifikovaní zahradníci.
Liniové stavby (dálniční a železniční koridory) představují z celkového objemu prací 70 – 80 %. Pro ně se používají domácí dřeviny (stromy – 15 taxonů a keře – 20 taxonů), které jsou kryty vlastní produkcí.

Napsat komentář

Napsat komentář

Komentáře k článku

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down