Být o krok napřed

Skleníky s izolací ze vzduchového polštáře, systém koloběhu vody řízený počítačem, moderní technologickou linku, elektronickou evidenci údajů o rostlinách, speciální pěstební nádoby, golfová vozítka i další moderní vymoženosti – to vše můžete vidět na samém okraji obce Obříství nedaleko Neratovic v areálu společnosti Arboeko, s. r .o.

Před třinácti lety, v roce svého založení, bylo Arboeko zahradnickou velkoobchodní distribuční firmou. Tenkrát jste jej mohli nalézt v pronajatých prostorách VÚRV v Ruzyni. Jeho zakladatelé pod vlivem poptávky své aktivity brzy rozšířili a začali pěstovat dřeviny s cílem nabídnout českému zákazníkovi široký sortiment zajímavých rostlin v atraktivních velikostech. Pro tento účel bylo samozřejmě nutné získat vhodné pěstební plochy. Při výběru nového působiště hrála významnou roli blízkost Prahy jako velkého potenciálního odběratele a samozřejmě také klimatické a půdní podmínky Polabské nížiny. Konečná volba na obec Obříství padla také díky podpoře ze strany jejího vedení. V současnosti školka hospodaří na 130 hektarech pozemků a dodává své výpěstky do zahradních center, realizačním firmám, a také přímo městům a obcím.
Kam dohlédl praotec Čech
Za hezkého slunečného dne se mohou pracovníci Arboeka pokochat pohledem na horu Říp. „V takových chvílích si říkáme, že nám to přeci tady v Obříství musí fungovat, když sem kdysi dávno dohlédl praotec Čech a pronesl svou známou řeč“, vypráví jednatel firmy a jeden ze společníků, Ing. Pavel Kafka během exkurze po areálu společnosti, jejíž pěstební pozemky jsou rozloženy do vzdálenosti dvou kilometrů od sídla. Dalších dvaadvacet hektarů výrobní plochy se nachází na úrodných půdách Hané ve Smržicích u Prostějova, kde specializovaný tým pracovníků množí a stará se o mladé alejové stromky. Většina z nich je potom dopěstována na plochách v Obříství a přibližně čtvrtina až třetina výpěstků se prodá přímo na Moravě. Dominantní část produkce tvoří vzrostlé alejové stromy od obvodu kmene 12/14 cm až po velikost 18/20 cm,přičemž sortiment Arboeka čítá zhruba 130 taxonů dřevin. Pěstují zde také solitérní keře, konifery a dřeviny v kontejnerech, jejichž roční produkce se pohybuje kolem tři čtvrtě miliónu kusů. I přes velmi slušný objem vlastní produkce Arboeko stále velké množství rostlin dováží ze zahraničí, především z Nizozemska, Belgie, Německa a Itálie.
Znát potřeby zákazníků
K úspěchu nestačí jen produkce kvalitních výpěstků, je třeba se dostat do povědomí zákazníků. Arboeko proto svou pověst buduje velmi pečlivě a zcela logicky volí takové způsoby prezentace, které jistě přinesou kýžené ovoce. V první řadě je nutné znát potřeby zákazníků a teprve jim potom přizpůsobit nabídku. „V žádném případě to nechceme dělat naopak“, říká Ing. Kafka a pokračuje: „Požadavky zákazníků neustále sledujeme prostřednictvím našich obchodních zástupců, pořádáme různá setkání s obchodními partnery, dny otevřených dveří, odborné semináře a podobně“. V letošním roce proběhne již třetí ročník kontraktační výstavy nazvané Evropa v Obříství, kterou společnost Arboeko organizuje na půdě svého areálu. Probíhá na konci ledna, kdy se skleníky promění ve výstavu vlastní i dovozové produkce a je určena především pro zahradní centra, jejichž zástupci se tak mohou připravit na nadcházející jarní sezónu. Akce pomalu získává své jméno a navštěvují ji i zahraniční návštěvníci ze sousedního Rakouska a německého Saska.
Kromě toho se firma pravidelně prezentuje na veletrhu IPM v německém Essenu a účast může jen vřele doporučit – podařilo se uzavřít zajímavé kontrakty a již dva roky je realizován export do Rakouska, Německa (Sasko a Bavorsko), Maďarska a Ruska.
Kvalita výpěstků i služeb, i to je v Arboeku považováno za samozřejmost. Rostliny jsou pravidelně prohlíženy fytopatology ze Státní rostlinolékařské správy, musí být naprosto zdravé a mít zajištěnu pravost odrůdy. Firma velmi úzce spolupracuje s autodopravci a dováží své zboží přímo na místo určení. Ani význam informací nelze podceňovat, a proto si každý zákazník může prostudovat firemní bulletin a různé letáky s instrukcemi a pěstitelskými radami.
Čím se chce Arboeko odlišit od jiných firem? „Snažíme se být vždycky o krok napřed, splnit přání zákazníka a být nápadití a zajímaví“, vysvětluje Ing. Kafka. Příkladem mohou být například dvě vlastní kolekce barevných etiket na rostliny.

Koupené i vlastní zlepšováky
Jednou z relativně nových a zajímavých technologií pěstování vzrostlých stromů, na které v Obříství snadno narazíte jsou tzv. airpoty. Jedná se o anglický systém pěstování rostlin v perforovaných manžetách pod kapkovou závlahou, jehož účelem je eliminovat rotaci kořenů v kontejnerech a následně v půdě. V případě klasického způsobu pěstování mají totiž kořeny sklon rotovat a po výsadbě na trvalé stanoviště nejsou stromy dostatečně fixovány v půdě. Princip je jednoduchý – kořeny se po průniku otvorem v manžetě dostanou do kontaktu se vzduchem a v jeho místě odumírají, nerotují a tvoří bohatě rozvětvenou soustavu. Nespornou výhodou takto vypěstovaných stromů je možnost výsadby prakticky po celý rok a snadná manipulace díky lehkému substrátu. Novější variantou airpotů je tzv. kokosjuta, přírodní materiál s biologicky odbouratelnou fólii.
Školkařská výroba znamená především velké množství ruční práce a není divu, že při sázení až dvaceti tisíc rostlin za den už nějaký ten technický pomocník přijde vhod. Proto v Arboeku najdete technologickou linku sloužící k čištění, třídění a sázení rostlin, specielní vidle, kterými lze nabrat a přepravit až 144 kusů dvouapůllitrových kontejnerů s rostlinami,ruční dvojramenný postřikovač, travní sekačku upravenou k zastřihávání rostlin nebo golfová elektrická vozítka sloužící k pohybu osob a přepravě nákladu v kontejnerovně.
Každá partie rostlin je označena vlastním číselným i čárkovým kódem a elektronicky evidována. Je tak velmi snadno k dispozici původ a veškeré informace o manipulaci s rostlinami. Počítač také řídí systém koloběhu vody a hnojení a úpravy pH. Přebytky zálivkové vody jsou drenážemi odváděny do rezervoáru.
Od minulosti do budoucna
Ne o všech situacích v historii Arboeka se dá říci, že byly snadné a pozitivní. Zmínit lze například záplavy v roce 2002, které zničily část produkce kontejnerového střediska. Ani to neubralo pracovníkům firmy elán a firma funguje dále a dnes se mohou pochlubit například dodávkou padesáti vzrostlých javorů Acer campestre ‚Elsrijk‘ na Staroměstské náměstí v Praze, materiálu pro kompletní ozelenění ruzyňského letiště nebo rekonstruované pražské Vrtbovské zahrady. Vděční jsou ale i za malé zakázky. Důležitou a ničím nenahraditelnou motivací pro mnohdy nelehkou práci školkaře je vidět jak jejich výpěstky slouží svému účelu a prospívají.
A jaké má Arboeko plány do budoucna? „Máme svoje představy o tom, kde je na trhu prostor a co je třeba rozšiřovat a také známe své nedostatky, které bychom rádi postupně eliminovali“, říká Ing. Kafka a pokračuje „momentálně budujeme další hektar pěstebních fólioskleníků a chtěli bychom se stát do budoucna ještě významnějším hráčem na trhu ve střední Evropě.“

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *