Autor
Kategorie:
Nezařazené

Byla založena Evropská trávníkářská společnost

Za přítomnosti zástupců ze sedmi evropských zemí byla 6. července v italské Pise po delší a intenzivní přípravné fázi založena European Turfgrass Society – ETS – (Evropská trávníkářská společnost).

Po úvodním společném zasedání na Universitě v Pise, kde byly projednány nejdůležitější formální pravidla a předpisy pro fungování nové organizace a kde bylo zvoleno prozatímní vedení ETS, mohla být u notáře tato organizace zaprotokolována podle italského práva.
Zakládající organizační výbor bude ve stávajícím složení existovat do první členské schůze ETS, kde bude zvoleno oficiální vedení společnosti na čtyři následující roky. Tato zakládající členská schůze, bude organizována spolu s první evropskou trávníkářskou konferencí v květnu 2008 v Pise. Při této příležitosti se bude možno před samotnou konferencí přihlásit za člena ETS.

Stávající organizační výbor sestává:
President: Dr. Marco Volterrrani, Universita Pisa, Itálie
Sekretář: Dr. Adriano Altissimo, Landlab Vicenza, Itálie
Členové: Stephen Alderton, DLF, Francie
Dr. Stephen Baker, STRI Bingley, Velká Británie
Dr. Stanislav Hejduk, Mendelova zemědělská a lesnická universita v Brně, ČR
Gerard van’t Klooster, Barenbrug, Nizozemsko
Dr. Klaus Müller-Beck, COMPO, Německo
Alexander Richter, Richter Fertigrasen, Rakousko

Nová společnost byla založena na základě původního, pravidelného setkávání trávníkářských odborníků v rámci Evropy, které začal organizovat prof. Dr. W. Skirde (Universita Giessen – Německo) pod názvem Internationalen Rasenkolloquium. V tomto spolku se každoročně na určitém místě v Evropě setkávali odborníci z oboru trávníkářství, diskutovali a předávali si zkušenosti ze šlechtění trávníkových odrůd, pěstování trávníků a z oblasti ekologického vlivu trávníků v krajinném prostoru.
Ze členů tohoto spolku se vyčlenila skupinka, která v prosinci 2005 zorganizovala workshop v italské Veroně, kde se účastníci usnesli na nezbytnosti založení celoevropské společnosti pro trávníky. Z pověření účastníků tohoto semináře (30 zástupců z desti evropských zemí) vznikl zakládající výbor ETS v Pise.
Základní myšlenky a cíle ETS:
Mezi hlavní cíle nové organizace patří rozvoj komunikace a spolupráce mezi výzkumem, trávníkářským “průmyslem” a veřejností na oficiální mezistátní evropské úrovni. Smyslem ETS je propagace poznatků a výsledků výzkumu v oblasti trávníkářství, to znamená trávníků rekreačních, okrasných, sportovních a těch, které slouží k ochraně a zlepšení životního prostředí v rámci Evropské unie a Středomoří. Aby byly splněny tyto cíle, ETS zajistí:
• vytvoření prostoru pro společnou výměnu názorů mezi trávníkářskými firmami, odborníky a dalšími zájemci, jejichž společným zájmem jsou trávníky a zajištění synergického partnerství v rámci EU (i mimo ni)
• pomoc při hledání způsobů financování trávníkářského výzkumu
• rozšiřování inovačních postupů ve prospěch: a. trávníkářských firem
b. státních správ
c. evropské veřejnosti
• podporu “systematického přístupu” ke studiu trávníků, kde by měly vzniknout multidisciplinární týmy fungující na různých úrovních – od genetického výzkumu po ekologický a krajinářský přístup.
• přístup ke znalostem v oboru trávníkářství v jejich nejširším pojetí – od funkčních oblastí sportu a zábavy přes jejich význam v urbanismu až po zmírňování dopadů ekologických změn. Cílem je podpořit holistický pohled na trávník.
• vytvoření silného tlaku na výzkum zaměřený na podporu udržitelných a málo nákladných (low input) systémů a řešení, které by vedly k omezení spotřeby neobnovitelných zdrojů

Cílený (aplikovaný) výzkum vědců na universitách a v dalších institucích způsobil pronikavé zlepšení kvality sportovních trávníků a umožňuje plnit stále se zvyšující potřeby (zejména snášet zátěž a další stresové situace), což není veřejností příliš vnímáno.

Aktivity ETS
Posláním ETS je zejména podpora všech aktivit, které vedou k dosažení cílů uvedených v předchozí části. Zahrnuje to pravidelné plánování a organizování seminářů a konferencí, shromažďování a rozšiřování technických informací a inovací pomocí webových stránek ETS, novin, časopisů, konferencí, seminářů a dalších vhodných iniciativ.
První aktivitou ETS pro odbornou veřejnost bude mimo organizaci samotné konference také zřízení webových stránek, kde budou členové společnosti i veřejnost informováni o činnosti a o poslání společnosti, o aktuálních poznatcích v oboru trávníkářství a o připravovaných akcích. Aktuální dočasná adresa webových stránek je: www.turfgrasssociety.eu.
Poznatky z rozdílných pokusných míst v rámci Evropy, jako například z University v Pise, by měly být v budoucnu prostřednictvím ETS snadněji a rychleji dostupné všem zájemcům. V dlouhodobějším horizontu je připravována ke zveřejnění databáze výsledků projektů a doktorských prací týkajících se trávníkářství.

Členy ETS se mohou stát jednotlivci i organizace (laboratoře, instituce, firmy, spolky atd.). Pro vznik a finanční zajištění činnosti ETS je nabízena firmám a dalším společnostem možnost registrace jako “Founding member – zakládající člen”. Tyto společnosti budou figurovat po zaplacení příslušných poplatků jako oficiální sponzoři ETS. Členství bude jednak řádné, dále zvláštní členství pro studenty (minimální příspěvky, bez volebních hlasů) a pro sponzory speciální označení “Zlatí členové” nebo “Stříbrní členové”.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *