Budoucnost i lepší životní prostředí Ústeckého kraje díky programu Spravedlivá transformace

Operační program Spravedlivá transformace (OPST) má za cíl pomoct regionům, které jsou negativně ovlivněné dopadem odklonu od uhlí a přechodem na nízkouhlíkovou ekonomiku. Program umožňuje lidem řešit sociální, hospodářské a environmentální dopady transformace. Ministr životního prostředí Petr Hladík předložil vládě dokument, který shrnuje přínosy programu a zároveň obsahuje zaměření a stav přípravy plánovaných strategických projektů v Ústeckém kraji. Ty představují polovinu z celkové alokace pro Ústecký kraj, která činí zhruba 15 miliard korun.

„Ústeckému kraji a jeho obyvatelům pomáháme podporou v oblasti transformace průmyslu i sociálně spravedlivého přechodu zejména díky Operačnímu programu Spravedlivá transformace, ale i prostřednictvím zvýhodnění v některých částech Modernizačního fondu. Víme ale, že to nestačí, pro úspěšnou transformaci uhelných regionů a výrazný posun při řešení územních a sociálních nerovností je zapotřebí zapojit více zdrojů, a to včetně soukromých nebo zahraničních investic,“ uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík.

Operační program Spravedlivá transformace

OPST byl Evropskou komisí schválen 26. září 2022. Jeho celková alokace činí 39,4 miliardy korun (při aktuálním kurzu koruny) a je určen na podporu transformace Ústeckého, Karlovarského a Moravskoslezského kraje. Cílem podpory je umožnit regionům a lidem řešit sociální, hospodářské a environmentální dopady transformace, která je zaměřena na dosažení cílů EU v oblasti energetiky a klimatu pro rok 2030 a klimaticky neutrálního hospodářství EU do roku 2050. Celková částka OPST byla mezi kraje rozdělena na základě vybraných indikátorů: počet obyvatel, HDP, nezaměstnanost, plocha dotčená těžbou a počet zaměstnanců ve výzkumu a vývoji. Podpora může být využita na výzkum a inovace, digitalizaci, čistou energii a energetické úspory, oběhové hospodářství, rekultivaci a nové využití území, rekvalifikaci a pomoc při hledání zaměstnání či na pomoc pro malé i střední podniky.

Aktuálně bylo v OPST vyhlášeno 37 výzev s celkovou alokací 28,6 miliardy Kč, z toho 10 výzev pro žadatele z Ústeckého kraje. Do konce roku 2023 se předpokládá vyhlášení dalších výzev s alokací cca 2 miliardy Kč. Subjekty v Ústeckém kraji již předložily do výzev projekty za celkem 3,4 miliardy Kč. V rámci vyhlášených výzev je registrováno 263 žádostí s požadavkem cca 17 miliard Kč. Program je financovaný z Fondu pro spravedlivou transformaci (FST). Velkou výhodou tohoto programu je, že se na výběru jednotlivých strategických projektů z velké části podílely aktéři v regionu (kraj, obce, zástupci soukromého a neziskového sektoru). Program je tak dobrým příkladem nástroje, který zohledňuje specifika daného regionu při nastavování témat i podmínek podpory. Poslední zasedání monitorovací výboru, který průběžně schvaluje kritéria pro výběr operací v jednotlivých oblastech, proběhlo v červnu. Další jednání se plánuje na podzim.

Zdroj: MŽP*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down