Budoucí vývoj zelinářství

Zelinářství u nás se v posledních letech potýká s vážnými existencionálními problémy. Důvodů je mnoho a daří se je řešit ne vždy dostatečně rychlou a uspokojivou cestou. Avšak ani v zemích s vyspělým a dobře organizovaným zelinářstvím, jakou je třeba Severní Porýní – Vestfálsko, nemají na růžích ustláno. Proto se snaží o nalezení východisek, která by mohla pěstitelům zajistit přiměřenou existenci.

Receptů je nabízeno spousta, a čím více se týkají vzdálenější budoucnosti, tím jsou odvážnější. Mezi doporučované strategie v první řadě patří minimalizace výrobních nákladů úzkou specializací. Podnik by měl také profitovat poskytováním zvláštních služeb, zlepšením kvality svých produktů a rozšířenou nabídkou sortimentu, čímž se může odlišit od konkurence, získat tak určitý segment trhu a ovládnout zvláštní odbytové kanály. Malým podnikům se doporučuje vycházet vstříc přání zákazníků v uspokojování jejich speciálních požadavků.
Podle existujících prognóz v dohledné budoucnosti v SRN téměř zcela vymizí velkoobchodníci se zeleninou, úplně se změní i tok zboží a způsob jeho transportu. Ačkoliv v tomto směru neexistuje shoda, lze prý během příštích deseti patnácti let očekávat, že dvě třetiny spotřebitelů nebudou nakupovat zeleninu v maloobchodních sítích, ale prostřednictvím internetu s následnou přímou dodávkou do domu.
Nesporně naroste podíl spotřeby chlazených zeleninových salátů a hotových jídel. Již dnes existuje v SRN na 1200 velkokuchyní nabízejících více jak 500 jídel denně. Domovy důchodců, školy a nemocnice budou patřit mezi stabilní spotřebitele zeleniny. Zelinářství se může na tomto jednoznačném rozvoji podílet nabídkou chlazené a balené zeleniny. Ani drobní pěstitelé, dominující na místních trzích, nemusí být bez šance. Pro tuto skupinu pěstitelů je důležité využíváni nových informačních systému a logistiky ke snížení nákladů na nezbytnou reklamu za účelem získání zákazníka.
Po celá desetiletí jsou pěstitelům doporučována opatření, jež mají posílit jejich konkurenceschopnost zlepšením struktury podniku, organizace práce a racionalizací směřující k výraznému snížení výrobních nákladů, zlepšení kvality produktů a jejich odpovídající tržní úpravou. Tato opatření, jakkoliv se zdají tradiční a samozřejmá, nejsou zdaleka naplňována. K tomu ale dnes s plnou naléhavostí patří neustálá ochota a připravenost ke změnám, odpovídajícím skutečným potřebám trhu. Nerespektování tohoto prvořadého požadavku musí každý podnik dříve či později přivést do krize.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *