Brusnica chocholíkatá – vyhľadávaný ovocný druh

Na pracovisku VÚTPHP (Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva) v Krivej na Orave testujeme od roku 1994 niekoľko odrôd brusnice chocholíkatej (Vaccinium corymbosum L., známej pod názvom čučoriedka chocholíkatá), ktoré na základe výsledkov pokusov budeme v budúcnosti môcť ponúknuť našim pestovateľom.

Sadenice vypestované z meristémov nám dodáva Ústav genetiky a biotechnológií rastlín SAV v Nitre, s ktorým sme v tomto smere nadviazali spoluprácu.
Výskumná stanica v Krivej na Orave sa nachádza v nadmorskej výške 700 m. Priemerná ročná teplota v tejto oblasti je 6 0C a ročný úhrn zrážok dosahuje 800 – 900 mm, s maximom v mesiacoch jún a júl. Pôda pred výsadbou bola kyslá (pH 3,8/v KCl), piesočnatohlinitá. Dvojročné rastliny odrôd ‚Bluecrop‘, ‚Blueray‘, ‚Berkeley‘, ‚Darrow‘, ‚Goldtraube‘, ‚Record‘, ‚Zuckertraube‘, ‚Iranka‘ a ‚Jersey‘ sme vysadili na jar v roku 1994 v spone 2 x 1 m a odrôd ‚Herbert‘, ‚Pemberton‘ a ‚Rancocas‘ na jeseň v roku 1995 v spone 3 x 1 m. Do výsadbových jám sme pridali kyslú vrchoviskovú rašelinu v množstve 10 litrov na rastlinu.
Rastlinám vysadeným v spone 2 x 1 m sme každoročne jednorazovo (vždy na jar) dodali hnojivo v dávke: 60 kg N, 20 kg P a 60 kg K na 1 ha a rastlinám vysadeným v spone 3 x 1 m v dávke: 30 kg N, 10 kg P a 30 kg K na 1 ha v čistých živinách. Okolie rastlín sme počas vegetácie udržiavali v bezburinnom stave prípravkom Rondoup, pomocou herbicídneho zvona (aplikácia 2krát za vegetáciu).
Vo výsadbách sme uplatňovali aj doplnkovú závlahu, ktorá je aj v týchto vlhkých oblastiach, nielen kvôli stabilizácii úrod, ale aj kvalite bobúľ, opodstatnená.
Výšky úrod v značnej miere ovplyvňoval priebeh počasia v jednotlivých rokoch. Zimné obdobie v rokoch 1995 – 1996 bolo dlhé, bez snehovej pokrývky, spôsobilo hlboké premrznutie pôdy a následne značné poškodenie najmä výhonkov s kvetnými pukmi, čím došlo k podstatnému zníženiu úrod pri všetkých sledovaných odrodách. Zimy v rokoch 1998 – 1999 a 2000 – 2001 sa vyznačovali vysokou snehovou pokrývkou, čo na jednej strane priaznivo vplývalo na prezimovanie (pôda hlboko nepremŕzala), ale na druhej strane ťažký topiaci sa sneh, najmä v predjarnom období, spôsobil značné škody na rastlinách (polámanie konárov), čo sa v konečnom dôsledku prejavilo na výške úrod.
V septembri roku 2001 došlo vplyvom chladného a daždivého počasia a ozobania ešte nedozretých plodov vtákmi (najmä drozdom čvíkotavým) k poškodeniu 1/4 úrody stredne skorých odrôd ‚Bluecrop‘ a ‚Blueray‘ a 1/3 úrody stredne neskorých a neskorých odrôd ‚Berkeley‘, ‚Darrow‘, ‚Herbert‘ a ‚Jersey‘.
Doterajšie výsledky v našich pokusných výsadbách nám už dovoľujú predložiť stručnú charakteristiku odrôd z hľadiska skorosti, rastu, mrazuvzdornosti, veľkosti bobúľ a úrodnosti.
Hospodársky významné odrody
‚Bluecrop‘ – stredne skorá a veľmi produktívna odroda so vzpriamenými a vzrastnými kermi. Bobule sú pevné, veľké, v strapci veľkostne vyrovnané, atraktívnej svetlomodrej farby a po dozretí veľmi dobrej chuti, vhodné na priamy konzum a spracovanie. Stanovenie optimálnej fázy zrelosti bobúľ si pri tejto odrode vyžaduje určitú skúsenosť. Pre udržanie stabilných a vysokých úrod i optimálnej veľkosti bobúľ je nevyhnutný každoročný silnejší rez rastlín. Hodí sa do intenzívnych
výsadieb, ale aj do záhradiek. Spolu s odrodou ‚Blueray‘ patrí k najlepším odrodám skúšaného sortimentu.
‚Blueray‘ – stredne skorá a veľmi produktívna odroda podobná ‚Bluecrop‘, je však trochu úrodnejšia. Tvorí silné, vzpriamené kry, ktoré sa v neskoršom veku rozkonárujú. Bobule sú počas celého obdobia zberu pevné, veľké, veľkostne vyrovnané, svetlomodrej farby, sladšie ako ‚Bluecrop‘ a veľmi dobrej chuti, vhodné na priamy konzum a spracovanie. Pre udržanie spoľahlivej rodivosti si vyžaduje každoročný silnejší rez. Na základe doterajších skúseností ju odporúčame do intenzívnych výsadieb a záhradiek.
‚Berkeley‘ – stredne skorá a veľmi úrodná odroda. Rýchlo rastie a vytvára široké rozložité kry so silnými výhonkami, a preto vyžaduje širší spon výsadby. Zimy s vysokou snehovou pokrývkou niekedy spôsobujú značné škody polámaním konárov. Bobule sú veľké až veľmi veľké, atraktívnej svetlomodrej farby s výraznou kvetnou jamkou, menej aromatické, sladké a chutné. Sú usporiadané v dlhších a voľnejších strapcoch, ručne sa dobre oberajú, sú vhodné na konzum v čerstvom stave aj na spracovanie. Odroda je vhodná na pestovanie do intenzívnych výsadieb a záhradiek.
‚Darrow‘ – stredne neskorá až neskorá a pomerne úrodná odroda. Rastie stredne silne až slabo. Bobule sú veľké až veľmi veľké, pevné, svetlomodrej farby, aromatické, menej sladké, veľmi dobrej chuti. V podmienkach nášho pracoviska spôsobuje príchod chladnejšieho a daždivého počasia v období zberu kyslejšiu chuť plodov a menej spoľahlivé dozretie časti úrody. Odrodu odporúčame do intenzívnych výsadieb na zber a predaj plodov v čerstvom stave v neskoršej sezóne, kedy sú ceny vyššie.
Doplnkové odrody
‚Goldtraube‘ – veľmi skorá odroda, ktorá tvorí pomerne dekoratívne kry nízkeho vzrastu a guľovitého tvaru s množstvom tenkých výhonkov. Vyžaduje pravidelný, prísny rez; inak sa ker zahusťuje a dáva nízke úrody drobných, nekvalitných plodov. Plody sú malé, guľovité, málo atraktívne, tmavomodrej farby, ale veľmi dobrej chuti, vhodné hlavne na spracovanie. Odrodu odporúčame pre záhradkárov.
‚Record‘ – skorá odroda, ktorá vytvára pevné, vzpriamené, stredne vzrastné kry. Je pomerne úrodná, dostatočne mrazuvzdorná a na udržanie pravidelnej rodivosti vyžaduje prísnejší rez. Plody sú malé, plochoguľovité s pevnou šupkou, dobrej chuti, pomerne atraktívnej svetlomodrej farby, vhodné na priamy konzum, ale najmä na spracovanie. Odrodu odporúčame pre záhradkárov.
‚Rancocas‘ – skorá odroda, ktorá vytvára stredne vysoké, vzpriamené kry. Dosahuje strednú úrodnosť malých, plochoguľovitých až guľovitých plodov svetlomodrej farby a menej výraznej chuti, vhodných na spracovanie. Na udržanie rodivosti a veľkosti plodov vyžaduje pravidelný rez. Je menej mrazuvzdorná, vhodná len do záhradiek.
‚Pemberton‘ – stredne skorá a veľmi produktívna odroda. Ker rastie vzpriamene, silne a keďže má sklon k zahusťovaniu, vyžaduje širší spon a každoročný presvetľovací rez. Plody sú pomerne pevné, stredne veľké, menej atraktívne, tmavomodrej farby s väčšou kvetnou jamkou (jazvou). Sú menej aromatické, ale dobrej chuti, vhodné skôr na spracovanie. Bobule sa pevne držia na voľnejšom strapci, nerovnomerne dozrievajú, a preto sa ťažšie oberajú. Odrodu odporúčame na pestovanie do záhradiek.
‚Zuckertraube‘ – stredne skorá, pomerne úrodná odroda, ktorá vytvára vzpriamené a vzrastné kry. Bobule sú stredne veľké, málo atraktívnej tmavomodrej farby, nevýraznej a priemernej chuti, vhodné skôr na spracovanie. Odrodu odporúčame len do výsadieb v záhradkách.
‚Iranka‘ – stredne skorá odroda. Vytvára veľmi vzrastné kry s pevnými a hrubými výhonkami, preto vyžaduje širší spon výsadby. Je málo mrazuvzdorná, ale inak veľmi produktívna. Vyznačuje sa krátkymi, veľmi kompaktnými strapcami, ktoré sťažujú identifikáciu zrelých bobúľ a tým aj ich zber. Plody sú pomerne veľké, pekného, takmer guľovitého tvaru, slabšie osrienené, po úplnom dozretí veľmi aromatické a chutné, vhodné na priamy konzum, ale aj na spracovanie. Odrodu odporúčame pestovať v záhradkách v teplejších oblastiach s miernou zimou.
‚Herbert‘ – stredne neskorá a dosť produktívna odroda. Rast rastlín je stredne silný, kry sú rozložitého tvaru s pevnými výhonkami. Bobule sú veľké až veľmi veľké, najväčšie spomedzi nami testovaných odrôd a majú výrazne sploštený tvar. Rastú vo veľkých, tesných strapcoch veľkostne pomerne vyrovnané, s menej osrieneným povrchom, aromatické, vínovokyslej, ale dobrej chuti (po dozretí). Sú vhodné na konzum v čerstvom stave. Odrodu odporúčame do výsadieb v záhradkách a na menších výmerách.
‚Jersey‘ – neskorá, pomerne úrodná a mrazuvzdorná odroda. Je mimoriadne vzrastná, vyžaduje širší spon výsadby a pravidelný rez. Bobule sú stredne veľké, s výraznou kvetnou jamkou, veľkostne málo vyrovnané. Majú vínovosladkú a dobrú chuť (po dozretí), hodia sa na priamy konzum a na spracovanie. V klimatických podmienkach nášho pracoviska takmer každoročne časť úrody nedozreje a poškodzujú ju jesenné mrazy. Odrodu odporúčame na výsadbu do záhradiek v nižších polohách s dlhším vegetačným obdobím.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *