Brusnica chocholíkatá – (Vaccinium corymbosum L.)

(pokračovanie II. časť) Odrodová skladba Nemenej dôležitým činiteľom rozhodujúcim o rentabilite pestovania, stabilite i kvalite úrod brusnice chocholíkatej je odroda. Pri výbere odrôd zohľadníme požiadavky odberateľov, t.j. či sú plody určené na predaj v čerstvom stave alebo na spracovanie. Plody odrôd určených na predaj v čerstvom stave (stolové ovocie) majú byť väčšie, s pevnou šupkou i dužinou, dobrej chuti, atraktívnej svetlomodrej farby s intenzívnym voskovým nádychom. Odrody s menšími plodmi a hromadným dozrievaním sú vhodné pre mechanizovaný zber a na spracovanie.

V horských oblastiach Slovenska v nadmorskej výške od 600 až 700 m spoľahlivo dozrievajú len skoré, stredne skoré a stredne neskoré odrody. Na základe doterajších skúsenosti pre komerčné využitie v týchto podmienkach odporúčame do výsadieb vyberať len odrody dostatočne mrazuvzdorné, s dobrou adaptabilitou na zhoršené klimatické a pôdne podmienky.

Veľmi skoré a skoré odrody
‘Earliblue‘ – veľmi skorá odroda. Vytvára pevné vzpriamené kry s pomalším až mierne silným rastom. Bobule sú svetlomodré, pevné, stredne veľké až veľké, po dozretí neopadávajú a dobre sa oberajú. Poskytuje kvalitné plody dobrej chuti hlavne v prvom zbere. Je len stredne produktívna, menej mrazuvzdorná a vyžaduje si štruktúrne pôdy s dobrou drenážou. Určená na predaj plodov v čerstvom stave i na spracovanie. Odporúčame ako doplnkovú odrodu pre teplejšie oblasti z miernejšou zimou.
‘Goldtraube 23‘ – veľmi skorá až skorá. Rastliny rastú stredne silno, vytvárajú nízke až stredne vysoké pomerne rozložité kry. Stredne mrazuvzdorná, veľmi úrodná odroda so skorým nástupom rodivosti a hromadným dozrievaním plodov. Bobule sú malé až stredne veľké, pevné, bledomodré, guľatého tvaru, veľmi sladkej chuti. Plody sú určené hlavne na spracovanie. Odporúčame pre horské oblasti s pravidelnou vyššou snehovou pokrývkou. Veľmi vhodná odroda na kombajnový zber a možno ju vysádzať v hustejšom spone.
‘Duke‘ – skorá odroda. Vytvára vzpriamené, otvorené kry, s príznačnými silno vetviacimi konármi a pomerne pomalým rastom. Patrí medzi produktívne odrody. Plody sú stredne veľké až veľké, svetlomodré, pevné, len priemernej chuti, ktorá sa však zlepšuje skladovaním v chlade. Bobule v strapci majú pozoruhodnú veľkostnú vyrovnanosť po celé obdobie zberu. Mimoriadne citlivá k herbicídom na báze glyphosatu (Rondoup). Pre udržanie si veľkosti bobúľ vyžaduje silnejší rez. Plody sú určené pre predaj v čerstvom stave i na zmrazovanie. Perspektívna, dostatočne mrazuvzdorná odroda vhodná pre produkciu plodov v skoršej sezóne.
‘Sunrise‘ – skorá odroda. Tvorí stredne vzrastné a vzpriamené kry. Len priemerne produktívna, dostatočne mrazuvzdorná, vhodnejšia pre horské oblasti ako odroda Earliblue, pretože poskytuje podstatne vyššie úrody. Bobule sú stredne veľké až veľké, so stredne silným voskovým nádychom, dobrej kvality a chuti, umiestnené v atraktívnych dlhých voľných strapcoch. Plody sú vhodné na predaj v čerstvom stave. Odporúčame pre nížinné oblasti pre produkciu plodov začiatkom sezóny keď sú ceny vyššie a je vhodná i do okrajových horských oblastí pre spoľahlivé dozretie úrody a produkciu plodov v neskoršej sezóne ako doplnková odroda.
‘Spartan‘ – skorá odroda. Ker rastie vzpriamene, stredne silno s pozvoľným vstupom do obdobia plnej rodivosti. Je to stredne produktívná odroda s veľkými až veľmi veľkými plodmi atraktívnej svetlomodrej farby, vynikajúcej kvality a výnimočnej chuti v čerstvom stave. Kvitne neskoro, ale dozrieva skoro a je dostatočne mrazuvzdorná. Vyžaduje špecifické polohy s ľahkými dobre drenážovanými pôdami. Odporúčame ako doplnkovú skorú odrodu pre všetky pestovateľské oblasti pre predaj plodov v čerstvom stave.
‘Reka®‘ – skorá odroda z Nového Zélandu, vzrastná, veľmi produktívna. Kry rastú vzpriamene, stredne silno až silno. Plody sú len strednej veľkosti, so stredne silným voskovým nádychom, tmavomodré, pevné a dobrej chuti. Má silnú tendenciu preplodzovať, preto pre udržanie si veľkosti a kvality bobúľ vyžaduje silný rez. Pomerne adaptabilná odroda, ktorá rastie dobre v piesočnatých, rašelinných aj ílovitohlinitých pôdach. Plody sú málo atraktívne, vhodné len na spracovanie. Vhodná doplnková, licenčne chránená odroda.

Stredne skoré odrody
‘Sierra‘ – stredne skorá. Rastie vzpriamene a vytvára veľmi vzrastné, extrémne široké kry. V horských oblastiach je len stredne produktívna. Bobule sú veľké, veľmi pevné, svetlomodré s dobrou chuťou. Odporúčame pre pestovateľov, ktorý vyžadujú vyššiu kvalitu plodov na predaj v čerstvom stave. Zatiaľ je s ňou málo skúsenosti, ale predbežné výsledky dokazujú, že je citlivejšia na silné zimné mrazy a preto vhodnejšia do oblastí s miernejšou zimou.
‘Patriot‘ – stredne skorá, veľmi úrodná. Vzrast rastliny je stredne silný až pomalý, vytvára nie veľmi široké, stredne zahustené a nižšie kry. Bobule má veľké až veľmi veľké, pevné, výrazne sploštené, so stredne silným voskovým nádychom. Plody uložené v tesnom strapci sú veľkostne značne nevyrovnané. Chuť plodov je vínovo sladká, dobrá. Hromadnejšie dozrieva a zber je možné sústrediť do dvoch termínov. Daždivé počasie v období dozrievania spôsobuje červenkastosť a vodnatosť plodov, ktoré sú málo atraktívne, len priemernej chuti, v horúcom počasí zase mäknú. Adaptabilná, mrazuvzdorná odroda, vhodná na výsadbu do menej priaznivých ťažších a vlhkejších pôd. Nevhodná pre komerčné využitie, odporúčame len do záhrad v okrajových horských oblastiach.
‘Bluejay‘ – stredne skorá. Vzrast rastliny je silný, ker je slabo až stredne rozložitý. Len stredne produktívna odroda. Bobule sú guľaté, stredne veľké, veľmi pevné, odolné voči praskaniu, s tendenciou drobnenia. Sú vínovo sladkej, dobrej chuti so slabším voskovým nádychom. Odroda je pomerne mrazuvzdorná s hromadnejším dozrievaním plodov. Tie sú určené na spracovanie. Odporúčame ako doplnkovú odrodu vhodnú aj na kombajnový zber.
‘Blueray‘ – stredne skorá. Ker rastie vzpriamene a odroda vytvára veľmi vzrastné kry. Bobule sú veľké, atraktívne, svetlomodré s intenzívnym voskovým nádychom, pevné, dobrej zberovej kvality a výbornej sladkej chuti. Sú uložené v tesnom strapci, čo často spôsobuje ich deformáciu. Pretože je dostatočne mrazuvzdorná (viac ako odroda ‘Bluecrop‘), vyniká v okrajových pestovateľských oblastiach. Výborne rastie aj v teplých oblastiach.
Veľmi úrodná odroda, ktorá má tendenciu preplodzovať, najlepšie výsledky preto dosahuje v intenzívnych výsadbách so silným rezom. Odporúčaná do produkčných výsadieb vo všetkých pestovateľských oblastiach pre predaj plodov v čerstvom stave.
‘Bluecrop‘ – stredne skorá. Tvorí vzpriamené a vzrastné kry. Bobule sú veľké až veľmi veľké, atraktívne, svetlomodré s intenzívnym voskovým nádychom, pevné. Po dozretí nepraskajú ani nepadajú a sú plnej chuti. Táto odroda má tendenciu preplodzovať, podobne ako odroda ‘Blueray‘, preto vyžaduje pravidelný, silný rez. Je veľmi produktívna a málo problémová, v súčasnosti stále najrozšírenejšia vo výsadbách, pretože poskytuje vysoké a stabilné úrody. Dostatočne mrazuvzdorná, odporúčame do všetkých pestovateľských oblasti pre predaj plodov v čerstvom stave.
‘Pemberton‘ – stredne skorá. Tvorí vzpriamené, silné husté kry. Bobule sú stredne veľké, tmavomodré s nepatrným voskovým nádychom, pevné, s väčšou kvetnou jamkou (jazvou). Sú dobrej, veľmi sladkej chuti, ale menej aromatické. Pomerne produktívna odroda s rýchlym rastom, silnou tendenciou preplodzovať i zahusťovať ker. Vyžaduje pravidelný a silný presvetľovací rez. Oproti iným odrodám je zber ťažší, pretože bobule pevne držia v strapci, dlho a nerovnomerne dozrievajú, preto nie je vhodná pre zber mechanizovaný. Dostatočne mrazuvzdorná, avšak nevhodná pre produkčné výsadby, pretože v tomto období dozrievajú podstatne kvalitnejšie odrody ako sú ‘Bluecrop‘ a ‘Blueray‘. Odporúčame pestovať len v záhradkách pre samozásobenie s využitím plodov hlavne na spracovanie (zmrazovanie, sirupy, do koláčov).

Stredne neskoré a neskoré odrody
‘Berkeley‘ – stredne neskorá. Tvorí rozložité otvorené kry so silnými výhonkami a rýchlym rastom. V priaznivých klimatických podmienkach je veľmi produktívna, ale neznáša silné zimné mrazy. Bobule má veľké až veľmi veľké (prvý zber), svetlomodré, s intenzívnym voskovým nádychom. Sú mäkšie, dobrej chuti, ľahko oberateľné, uložené vo voľnejšom veľkom strapci. Z dôvodu nižšej mrazuvzdornosti odporúčame jej pestovanie len ako doplnkovú odrodu v teplejších oblastiach pre predaj plodov v čerstvom stave. Veľmi vhodná odroda pre samozber a predaj priamo na plantáži.
‘Nelson‘ – stredne neskorá. Tvorí vzpriamené a silné kry. Stredne produktívna, podstatne mrazuvzdornejšia ako ‘Berkeley‘. Bobule sú veľké, až veľmi veľké, svetlomodré, pevné, výbornej kvality aj chuti. Zatiaľ je s ňou málo skúsenosti, perspektívne však môže nahradiť ‘Berkeley‘ v menej priaznivých pestovateľských oblastiach. Odporúčame ako doplnkovú odrodu na predaj plodov v čerstvom stave v neskoršej sezóne, keď sú ceny vyššie.
‘Heebert‘ – stredne neskorá až neskorá. Má silný vzrast, vytvára stredne vysoké, pomerne rozložité kry s pevnými konármi. Bobule sú veľké až veľmi veľké (najväčšie spomedzi sledovaných odrôd), výrazne sploštené, v strapci pomerne vyrovnané, so slabým voskovým nádychom. Chuť plodov je vínovo kyslá, aromatická, pri plnom dozretí dobrá. Veľmi úrodná, menej mrazuvzdorná odroda. Vďaka spoľahlivému dozretiu a vyššej kvalite plodov vhodnejšia do nižších a stredných polôh (do 550 m.n.m.). Bobule sú stredne náchylné na otláčanie, ale odolné voči praskaniu. Odporúčame jej pestovanie len na malých výmerách, ako zaujímavú odrodu pre systém samozberu so všestranným využitím plodov.
‘Jersey‘ – stredne neskorá až neskorá, mimoriadne vzrastná odroda tvoriaca široké a vzpriamené kry. Bobule sú strednej veľkosti s výraznou kvetnou jamkou uložené vo voľnom dlhom strapci. V prvom zbere sú plody veľkostne vyrovnané, v ostatných majú tendenciu drobnieť. Chuť plodov po dozretí je vínovo sladká, dobrá. Pomerne úrodná a dostatočne mrazuvzdorná odroda, vhodná aj do horských oblastí, kde spoľahlivo dozrieva až po nadmorskú výšku 600 m. Pre udržanie si veľkosti plodov vyžaduje každoročný silnejší rez. Citlivejšia na chorobu Godronia kassandrae, ale škody nie sú hospodársky významné. Odporúčame ako doplnkovú odrodu pre produkciu plodov v čerstvom stave i spracovanie v neskoršej sezóne.
‘Brigitta‘ – stredne neskorá až neskorá. Tvorí vzpriamené stredne vzrastné a rozložité kry. Bobule sú stredne veľké až veľké, pevné, svetlomodré, nepatrne kyslejšie, veľmi dobre skladovateľné. Úrodná, ale málo mrazuvzdorná odroda, preto odporúčame jej pestovanie v oblastiach s miernou zimou alebo v polohách s pravidelnou a vysokou snehovou pokrývkou, ktorá značne eliminuje účinky mrazov. Je vhodná ako doplnková odroda pre produkciu a predaj plodov v čerstvom stave v neskorej sezóne.
‘Darrow‘ – neskorá, pomerne úrodná odroda so slabým až stredne silným rastom, vytvárajúca pevné a vzpriamené kry. Bobule sú veľké, pevné, odolné voči praskaniu, atraktívnej svetlomodrej farby s intenzívnym voskovým nádychom. Ich chuť je veľmi dobrá, po dozretí kyslejšia. Dostatočne mrazuvzdorná odroda, ktorú odporúčame pestovať v nižších a stredných polohách (max. do 500 m.n.m. ), kvôli spoľahlivému dozretiu plodov. Vhodná pre produkciu a predaj plodov v čerstvom stave v neskorej sezóne.
Rez rastlín
Optimálny termín rezu je skorá jar, kedy sú už na rastlinách viditeľné následky prezimovania. Rezom môžeme významne ovplyvniť kondičný stav rastlín, výšku úrod, veľkosť a kvalitu bobúľ. Brusnica chocholíkatá nasadzuje kvety na jednoročných výhonkoch, ktoré vyrastajú z dvojročného dreva, menej aj na dlhých jednoročných výhonkoch vyrastajúcich z koreňového krčku rastliny. Výhonky s nasadenými kvetnými púčikmi rozoznáme na rastline podľa toho, že sú podstatne väčšie ako listové (obr. 1). Prvé dva roky po výsadbe odporúčame ponechať na rastline len silnejšie vzpriamene rastúce výhonky, ostatné odrežeme pri zemi. Odporúčame rezom odstrániť aj všetky výhonky s kvetnými púčikmi, aby sa rastliny úrodou nevysiľovali. Cieľom týchto opatrení je podpora intenzívneho rastu rastlín a vytvorenie dostatočného množstva silných výhonkov. V ďalších rokoch rezom upravujeme pomer medzi rastom a rodivosťou. Odrody, ktoré preplodzujú a majú slabší rast si vyžadujú silnejší (hlbší) rez, ako odrody silno rastúce. V plnej rodivosti – šiesty až ôsmy rok po výsadbe, majú mať rastliny 7 až 12 výhonkov rôzneho veku, ale nie staršie ako štvorročné drevo. Pre stabilizáciu produkcie vykonávame rez každoročne. Pri reze odporúčame dodržať tento postup. Najprv odrežeme všetky mrazom, chorobami a škodcami poškodené a polámané časti rastliny. Odstránime staré, prevísajúce, vyrodené časti konárov i slabé a tenké rozvetvené výhonky, ktoré zahusťujú ker aj v tom prípade, ak majú kvetné puky, pretože plody na týchto výhonkoch bývajú vplyvom zatienenia nekvalitné. Rezom odstránime zahusťujúce a križujúce sa časti výhonkov vo vnútri kra. Skrátime príliš vysoké jednoročné i staršie prečnievajúce konáre na priemer kra. Všetky nevyzreté a slabé jednoročné výhonky vysoké do 0,5 m, ktoré vyrástli z koreňovej bázy (kŕčka) rastliny neskoro v lete, odstránime pri zemi.
Rezom tiež odstraňujeme horizontálne, do bokov rastúce vyrodené konáre, na kríku ponechávame vzpriamenejšie rastúce výhonky (obr. 2). Brusnica chocholíkatá má tvrdé drevo, nevytvára kalus (nezaceľuje ranu), preto je potrebné použiť na rez ostré náradie a možno ponechať pätku, t.j. nerežeme tesne na konárový krúžok ako napr. u jabloní, ktoré kalus vytvárajú.

Situácia na Slovensku
V súčasnosti je vysadených zhruba 16 ha plantáží prevažne v horských oblastiach (Liptov, Orava). Z odrôd sú najviac zastúpené: ‘Bluecrop‘ (55 %), ‘Blueray‘ (25 %) a ‘Duke‘ (15 %). Ostatné odrody tvoria 5 %. Záujem o pestovanie brusnice chocholíkatej v poslednom období značne stúpa, avšak značná rozdrobenosť a nevysporiadané vlastnícke vzťahy k pôde sú najväčšou prekážkou, ktorá bráni podstatnému rozšíreniu pestovateľských plôch na Slovensku. Zakladanie produkčných výsadieb sa najčastejšie realizuje z dvojročných sadeníc množených takmer výlučne technológiou „in vitro“.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *