11.11.2003 | 07:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Brněnské veletrhy se blíží

Po prezentacích na veletrzích Eurotier v Hannoveru, Sima v Paříži, Agro-Mash Expo v Budapešti, IWA v Norimberku, Gazdanapok v Bábolné (Maďarsko), Polagra Farm v Poznani budou mít veletrhy Techagro – Animal Vetex – Silva Regina 2004 informační stánek také na světovém veletrhu zemědělské techniky Agritechnica 2003 v Hannover (9. až 15. 11. 2003).

Společný stánek E15 v hale 3 se Sdružením výrobců zemědělské a lesnické techniky ZeT bude součástí expozice českých firem pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a organizačně zajišťované a. s. Veletrhy Brno. Stánek bývá tradičně hojně navštěvován nejen zahraničními, ale i tuzemskými zástupci firem a novináři.
Většina vystavovatelů se již přihlásila
Uzávěrka přihlášek vystavovatelů veletrhů Techagro – Animal Vetex – Silva Regina 2004 byla 30. 10. 2003. Samozřejmě, že i po tomto termínu se budou přijímat přihlášky dalších vystavovatelů, ale ti již nebudou moci čerpat finanční slevy poskytované dle podmínek zveřejněných v přihláškové dokumentaci vystavovatelům řádně přihlášeným do tohoto termínu.
Vystavovatelé využili k podání přihlášky hlavně posledních dvou dnů před koncem termínu. Organizátor veletrhu, a. s. Veletrhy Brno, může již hned po uzávěrce konstatovat, že většina vystavovatelů posledního ročníku 2002 se už přihlásila také na ročník 2004 a někteří z nich se dokonce rozhodli pro prezentaci na větší výstavní ploše, než tomu bylo naposledy v roce 2002. Z největších vystavovatelů to jsou např. firmy Strom, Agrotec, Agrall, Unicom Agro, Moreau Agri. Podobné rozhodnutí o pronájmu větší plochy učinili i někteří ze středně velkých vystavovatelů, např. SMS CZ Rokycany, OPaLL-Agri, Agrofert Holding, Manantech, Pekass, Husqvarna a další.
Dopad rozšíření Evropské unie na zemědělství
Veletrhům bude s jednodenním předstihem předcházet konference organizovaná Agrární komorou České republiky na téma Rozšíření Evropské unie, reformy CAP (Common Agricultural Politics – společná zemědělská politika) a zemědělství v podmínkách globalizace. Na konferenci jsou pozváni zástupci Agrárních komor 25 zemí Evropské unie a nově přizvaných států. Předpokládá se i účast ministra zemědělství ČR.
Konference navazuje na Kongres zemědělských nevládních organizací zemí kandidujících na vstup do EU pořádaný s velkým ohlasem při příležitosti minulého ročníku veletrhů Techagro – Animal Vetex – Silva Regina za účasti zástupců Bulharska, Česka, Estonska, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Malty, Polska, Slovenska a Turecka. Na závěr setkání podepsali účastníci jednání společné Komuniké na podporu evropského modelu multifunkčního zemědělství a vyjádřili požadavek plnohodnotného členství kandidujících zemí v Evropské unii.
Doprovodný program veletrhu Techagro
Ústřední téma doprovodného programu veletrhu TECHAGRO 2004 Nástroje podpory udržitelného vývoje po vstupu ČR do EU předpokládá zájem široké veřejnosti o informace týkající se možností získat podporu v oblasti agrokomplexu a environmentu pro podnikatele, neziskové subjekty a obce po vstupu ČR do EU. Lze rovněž očekávat zájem odborné veřejnosti o informace z oblasti praktického uplatňování nových legislativních pravidel a technických norem v resortu zemědělství a při hospodaření v krajině, resp. správě krajiny.
Za odborné garance Ministerstva zemědělství ČR se pod rámcovým tématem Nástroje podpory zemědělství a venkova uskuteční tři informační bloky: Národní platby, Unijní platby (Přímé platby, Operační program rozvoje venkova, Horizontální plán rozvoje venkova), Nástroje podpory environmentálního managementu (- praktická realizace zákona 76/02 Sb. o integrované prevenci a souvisejících právních předpisech).
Během veletrhu se uskuteční seminář Povinnosti výrobců při vstupu do EU. Jeho součástí jsou dva bloky - Bezpečnost výrobků při uvádění na trh a užívání v provozu a Technická způsobilost vozidel - je připravován pod odbornou garancí Státní zkušebny zemědělských, potravinářských a lesnických strojů.
Nové požadavky na techniku chemické ochrany a výživy rostlin je aktuální téma související s vývojem přepisů upravujících konstrukci, exploataci, povinnost provádění pravidelných technických kontrol zařízení a odpovědnost provozovatele, jakož i s vývojem přípravků ochrany a výživy rostlin a požadavků na jejich aplikaci. Seminář připravuje Agronomická fakulta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. Výzkumný ústav zemědělské techniky v Praze je odborným garantem pravidelně hojně navštěvovaného a v minulosti vždy úspěšného bloku doprovodného programu BIONAFTA – Sdružení pro výrobu bionafty.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down