30.07.2022 | 02:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Bilance dusíku za hospodářský rok 2021/2022

Povinnost vypočítat bilanci dusíku je do 31. 12. 2022 (nikam se neposílá, na vyžádání se předkládá kontrole z ÚKZÚZ, maximální limit průměrného bilančního přebytku ve výši 70 kg N/ha se bude posuzovat až v průměru za 3 následné roky). Bilance se počítá, vyplňuje i hodnotí celkově za zemědělský závod. VÚRV pro výpočet bilance dusíku za hospodářský rok 2021/2022 (povinnost pro závody s výměrou nad 30 ha, hospodařící ve zranitelných oblastech, a to i částečně) opět připravil jednoduchý sešit v excelu.

Výpočet je stejný jako za předchozí rok, s několika úpravami a k dispozici je na stránkách ústavu.

 • výnosy do listu Plodiny, případné ztráty důsledně uvádějte v čisté hmotnosti, ovšem stejně jako vloni vztažené k uvedenému obsahu sušiny
  • od roku 2022 platí zákonná povinnost uvádět výnosy plodin do evidence podle zákona o hnojivech, s předpokládanou návazností na další systémy – podnikové účetnictví, sklady, prodej a statistické výkazy ČSÚ
  • ve výkazu ČSÚ Zem 6-01 jsou uvedeny tyto požadavky:
   • sklizeň obilovin a luskovin na zrno a olejnin na semeno se uvádí ve standardní vlhkosti a čistotě
   • sklizeň okopanin se uvádí v čisté hmotnosti po srážce na nečistoty
 • v listu Organika byly upraveny obsahy živin u některých statkových a organických hnojiv (novela vyhlášky č. 377/2013 Sb.)
 • v listu Protokol – bilance byly úplně napravo přidány dva nové sloupce, kde jsou orientační průměrné položky bilance fosforu a draslíku převedeny na tuny živin celkem za závod a výsledek bilance je pro názornost uveden nejen v prvcích, ale i v oxidové formě.*

Zdroj: VÚRV

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down