16.04.2020 | 01:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Bezreziduální produkce ovoce a zeleniny v ČR

Často diskutovanou problematikou je vliv reziduí pesticidů na zdraví člověka. Zejména pak nejsou dostatečně prozkoumána a vyhodnocena rizika vyplývající z kumulativních a synergických účinků těchto látek. Některé prostředky ochrany rostlin mohou mít podíl na zvýšení frekvence výskytu alergických onemocnění, mohou zasahovat do hormonálních regulací a není vyloučen jejich podíl na prudkém poklesu plodnosti obyvatelstva a hospodářských zvířat v některých vyspělých zemích.

Co to vlastně znamená bezreziduální produkce? Jedná se v podstatě o vyšší stupeň integrované produkce, která klade velký důraz na řadu agrotechnických opatření. Jde například o obnovu půdní úrodnosti a pochopení vtahu mezi rostlinou a substrátem, volbu vhodného systému závlahy, dávky a načasování, hodnocení výživy rostlin pomocí měření transpirace (sap flow) a listových analýzy, zabránění přebytku dusíku v rostlinách, úpravy dávek živin ovlivňujících odolnost rostlin. Prevence před chorobami a škůdci je řešena hlavně formou biologické ochrany (hmyz, draví roztoči, bakterie, houby, viry a využívání feromonů apod.). Neznamená to ovšem absolutní vyloučení klasických pesticidů. V případě nutnosti nebo v raných fázích vegetačního cyklu lze použít klasické přípravky na ochranu rostlin, ale je potřeba zabezpečit, že do doby sklizně bude produkt vykazovat maximální hladinu reziduí (MRL) pod hodnotu 0,01 mg/kg, což je legislativní limit pro dětskou kojeneckou stravu. Pokud by se stalo, že do termínu sklizně nedojde k odbourání všech reziduálních složek, je na nezbytnou dobu daná produkce deklarovaná jako standardní. Je tedy nutné provádět analýzy všech možných reziduí pesticidů v akreditované laboratoři. Využití minerálních hnojiv je na rozdíl od ekologického zemědělství v tomto systému běžně využíváno.Co bude pro snadnější rozvoj bezreziduální produkce v ČR potřebné? Asi nejvíce otázek ze strany pěstitelů bude směřovat na technologická doporučení, která by pěstitelům zajistila produkci bez zbytků pesticidů a zároveň bez omezení výnosu. Mezi technologická pravidla usnadňující bezreziduální produkci lze zmínit nutnost využívání nejnovějšího know-how v oblasti integrované a biologické ochrany rostlin, pravidelné testování produkce na rezidua pesticidů a sledování a tvorbu degradačních křivek pesticidů pro různé plodiny a pěstební systémy. Pesticidní zásah by měl být co nejvíce cílený a lokální. Dále, kromě zavedení národní značky pro bezreziduální produkci, by se pozornost odpovědných úřadů mohla zaměřit i na možnost rozšíření podpory biologické a nechemické ochrany v bezreziduální technologii pěstování.

Text a foto

doc. Ing. Tomáš Kopta, Ph.D.,

Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně

Celý článek naleznete v časopisu Zahradnictví č. 4/2020.*

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Komentáře k článku

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down