Bartákův hrnec putoval na Jižní Moravu

Ekologické zemědělství je neustále se rozvíjejícím způsobem hospodaření. Český spotřebitel se začíná zajímat o původ potravin, které konzumuje a poptávka po bioproduktech zvolna roste. Kromě minimální potřeby vnějších vstupů a látek negativně ovlivňujících prostředí patří mezi důležité charakteristiky bioprodukce kvalita jejích výstupů. A právě nejen kvalitu mohou spotřebitelé ve spolupráci s PRO-BIO Svazem ekologických zemědělců ocenit návrhem na nejlepší ekologickou farmu roku.

Každoročně je na základě návrhů veřejnosti a Svazu PRO-BIO vybírána jedna z ekologických farem (člen svazu). Hodnotí se nabídka a kvalita služeb, produkce bioproduktů, ekologická uzavřenost hospodářství a celkový přínos pro rozvoj ekologického zemědělství. Vítěz získá Bartákův hrnec  keramický putovní pohár plný symbolických zlaťáků v podobě jednoho tisíce desetikorun čerstvé ražby. Prestižní ocenění je pojmenováno podle Ing. Richarda Jana Bartáka, CSc., nestora českého ekologického zemědělství, který jej také po celých čtrnáct let existence této ceny osobně předává a symbolicky sype zlaťáky hospodáři do ošatky či zástěry.
Cena je udílena pravidelně poslední květnovou sobotu v roce, slavnost probíhá vždy na farmě nového držitele hrnce. Letos se 27. května sešlo na dvě stovky příznivců ekologického zemědělství na statku rodiny Štěrbových v Deblíně nedaleko od Tišnova. Nad akcí převzal záštitu hejtman Jihomoravského kraje Ing. Stanislav Juránek.
Jak funguje ekofarma
Rostlinnou výrobu Ekofarmy Deblín v současnosti tvoří 27 hektarů orné půdy. Rodina Štěrbova na nich ekologicky pěstuje brambory, zeleninu (zejména červenou řepu), fenykl, měsíček, pšenici, pohanku a pícniny, které slouží k výkrmu hospodářských zvířat (chov prasat, masného a mléčného skotu, zpracování kravského mléka na tvaroh a sýry) a samozřejmě jsou přínosem v osevním postupu. Farmáři sami produkují pouze zboží s relativně snadným odbytem a zbytek sortimentu ovoce a zeleniny nakupují na ekologických farmách zejména v Rakousku, následně je balí a veškeré produkty potom pod značkou Ekofarma Deblín dodávají do prodejen zdravé výživy a velkých supermarketů. Cílovými odbytovými místy jsou zejména Praha a Brno. Není ale výjimkou, že zájemci z okolí jezdí nakupovat potraviny přímo na farmu. Hospodářství je téměř rodinnou záležitostí – kromě Ing. Jana Štěrby a jeho ženy zde pracuje jejich syn Marek s manželkou Šárkou a sedm dalších stálých zaměstnanců. V sezóně zejména se sklizní bylin pomáhají také brigádníci.
V Deblíně nejde jen o pěstování plodin bez hnojiv a pesticidů a chov zvířat v přirozených podmínkách bez použití hormonů či jiných stimulačních látek. Z důvodu úspory energie a fosilních zdrojů zde provozují kogenerační jednotku sloužící k současné výrobě elektrické energie a tepla. Jde v podstatě o klasický spalovací motor poháněný zemním plynem, propanbutanem nebo bioplynem. Teplo vznikající při chodu motoru se využívá k ohřevu vody v akumulačních nádržích a vyrobenou elektrickou energii je možno spotřebovat nebo dodat do sítě na základě smlouvy s energetickými podniky. Velmi vysoká účinnost jednotky (až 87 %) je dána především minimalizací ztrát energie při jejím přenosu, neboť ta se z velké části spotřebovává přímo v místě výroby, na farmě v Deblíně konkrétně k ohřevu užitkové vody, pasteraci mléka, sušení bylin a vytápění. Před sedmi lety instalaci jednotky jako energetickou alternativu podpořila Nadace Partnerství.
O svých začátcích i současném podnikání Ing. Štěrba říká: “ Zpočátku jsme měli řadu kritiků vytýkajících nám, že se pouštíme do něčeho nereálného. Původně dotovala naše podnikatelské záměry v zemědělství autodoprava a dnes, když se farma rozšířila a je soběstačná vidíme, že naše činnost je smysluplná a lidem prospěšná. Jako velký problém však vidím přístup státu, který nás podle mého názoru zatěžuje nadbytečnou byrokracií. Ale všechno je především o lidech.“
Ekoveselice v Deblíně
Pro návštěvníky byla tradičně připravena exkurze na farmě. Na deblínském statku byla kromě chléva a dojírny, k vidění také zpracovna mléka na sýry a tvaroh, sušárna bylin (k výrobě biočajů) a moderní balírna zeleniny a ovoce. Akci doprovodila cimbálová muzika, ochutnávka a prodej biopotravin a také procházka do nedalekých polí.
Brzy odpoledne došlo na hlavní bod programu – slavnostní předání Bartákova hrnce. Předávající přiznal, že cenu uděluje velice rád a znamená pro něj vždy příjemné setkání s přáteli z jeho dlouhodobého působení v ekologickém zemědělství. Příjemnou povinnost měl také Ing. Vladimír Krtouš z regionálního centra PRO-BIO RC Šumava, který přijel poděkovat Ing. Bartákovi a předat mu jihočeské koláče jako pozornost od loňského držitele hrnce. Pozvání přijala rovněž starostka Deblína Anna Gruberová. Poděkovala celé rodině Štěrbových a její chvála patřila především ženám obou hospodářů. Vzácným hostem byl český poslanec Evropského parlamentu Milan Horáček.
Jan Štěrba po převzetí ceny srdečně poděkoval PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců, jehož členem je již přes deset let, za jeho dlouholetou spolupráci, a všem ekozemědělcům, kteří si zvolili nelehkou cestu hospodaření v ekologickém systému.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *