Barevná krása v okolí Žižkovské věže

Problematice letničkových záhonů ve veřejné zeleni jsme se nedávno věnovali. Jelikož výsadba květinových záhonů je jedním ze způsobů, jak zkrášlit městské parky, přinášíme reportáž z Městské části Prahy 3, kde se letničkové záhony vysazují již druhým rokem ve stejném rozsahu.

Podle Milady Kozumplíkové, starostky MČ Prahy 3, je potřeba spoluobčanům, zůstávajícím o víkendech ve městě ve stále větším počtu, připomenout léto – přiblížit krásu letních rostlin a navodit atmosféru přírody. Letničkové záhony působí podle jejího názoru jako osvěžení, odstraňují negativismus, zlepšují celkovou náladu.

Trocha historie a dat
Městská část Praha 3, s rozlohou 649 ha, se rozkládá východně od historického pražského centra. Zahrnuje 4 katastrální území – Žižkov, Vinohrady, Vysočany a Strašnice a žije zde přes 70 000 obyvatel. Je jednou z historicky nejvýznamnějších pražských částí se spoustou památek a významných staveb.
Největší plochu zaujímá Žižkov, čtvrť činžovních domů z přelomu 19. a 20. století s úzkými a strmými uličkami. Vinohrady, druhé největší katastrální území Prahy 3, byly od roku 1788 samostatným územním celkem pod názvem Viničné Hory. Později byly přejmenovány na Královské Vinohrady, podle středověkých vinic, které byly na jejich jihozápadních svazích. Obec byla poté rozdělena na obce dvě – Královské Vinohrady I. (později přejmenováno na Žižkov) a Královské Vinohrady II (dnešní Vinohrady). Ty jsou rozděleny mezi pět správních obvodů a pod patronát městské části Praha 3 spadá 60 ha.

Zpět k zeleni
Celkově je na území městské části Praha 3 88,4 ha zeleně, z toho připadá 28,4 ha na Vítkov, 2,6 ha na nám. Jiřího z Poděbrad, 6,2 ha na Židovské pece a zbytek na hřbitovy, stromořadí a veškerou další zelenou plochu na obvodě. Plochy městského významu na území MČ Praha 3 jsou svěřeny MČ na základě vyhlášky hl. m. Prahy, což je plocha zhruba 66 ha. Na jejich údržbu je vydáváno z rozpočtu městské části během roku 10,5 milionů korun. Letničkové záhony spolknou navíc půl milionu korun za rok.
Letničkové záhony byly vysázeny ve vybraných parcích již druhým rokem. Plochy byly buď letničkami v dřívějších dobách tradičně osazovány (park na Nákladovém nádraží), či byly letničky použity jako zpestření trvalkových záhonů (Olšanské náměstí, Škroupovo náměstí). V parku Viktorka byly původně výsadby růží, které však neplnily okrasnou funkci v dostatečném měřítku. U ostatních parků došlo k výsadbě v původním porostu trávníku.

Letničky v parcích na Praze 3
Záměrem výsadeb bylo rozsvítit klasické parky letničkovou výsadbou. Letničky jsou v tomto směru ideální – kvetou po celé vegetační období a jejich zářivé barvy je přímo předurčují k použití v urbanizovaném prostředí. Z důvodu prodloužení estetického působení výsadeb dochází na podzim na uvolněné záhony k výsadbám dvouletek v kombinaci s cibulovinami. V letošním roce plánují na Praze 3 použití již klasických tulipánů a nově modřenců. Cibule modřenců se budou ponechávat v půdě celoročně. Z dvouletek je plánována výsadba macešek a pomněnek. Na jaře budou opět vysázeny letničkové záhony.
Namnožením výsadbového materiálu, byla pověřena firma Sempra Praha a. s. Podle ing. Caldrové z odboru městské zeleně, která pečuje o letničkové výsadby na Praze 3, ke všeobecné spokojenosti. Výsadbový materiál byl kvalitní, druhová skladba odpovídala objednávce a rostliny byly dodány v termínu. Se Semprou zde počítají i v příštím roce. Jediným problémem, jak mi svěřila ing. Soukupová ze Sempry Praha a. s., byly dodávky osiva či sadby ze zahraničních odrůd, kde nebyly úplně dodrženy požadované vlastnosti. Rostliny z vlastního udržovacího šlechtění Sempry Praha a. s. jsou na místní podmínky lépe adaptovány a vykazují minimální variabilitu. Na přelom září a října je připravována již zmiňovaná sadba dvouletek.
Obecně se ve výsadbách na Praze 3 setkáváme se dvěma druhy použitých koncepcí – klasickými ornamentálními a moderně řešenou, uvolněnou výsadbou. Návrhy výsadeb většiny letničkových záhonů vznikly z představ ing. Caldrové a byly upraveny na základě rad a zkušeností ing. Porše a ing. Svobodové ze společnosti Sempra Praha a. s. Jena, jedna z realizačních firem podílejících se na výsadbě, vypracovala návrhy sama a to v již zmíněném moderním stylu.
Výsadba probíhala v poslední dekádě května. Realizace byly prováděny třemi externími firmami. Údržba (a to nejen letničkových záhonů) je prováděna najatými zahradnickými firmami na základě již uzavřených smluv.

Vše není jen pozitivní
Přes všechny krásy letniček je však nutno zmínit i některé problémy spojené s jejich pěstováním. Hlavními jsou asi jejich vysoké nároky na údržbu. Každé výsadbě by měla předcházet výměna substrátu, jak z důvodu vysemenění vysazených druhů, tak kvůli obohacení živinami. Finančně náročná je i zálivka, která byla v letošním horkém létě nezbytnou součástí údržby. Problémem zůstává výskyt chorob a škůdců – vyskytly se problémy s okusem Tagetes sp. plzáky. Mé obavy, že největšími za škůdce budou označeni lidé, se nepotvrdily. Obyvatelé Prahy 3 výsadby pouze z povzdálí pozorují a obdivují. Jediným problémem spojeným s lidskou populací jsou psí miláčci neukázněných majitelů – ti způsobují lámání výsadeb a občas vyhrabou nějakou tu sazenici.

Blíže k sortimentu
Prvně navštívené parky byly vysázeny v moderním stylu, bez pevných linií výsadby, ve zdánlivém chaosu. Působí vzdušně a uvolněně. Tato realizace je méně náročná na údržbu (např. v případě úhynu rostlin) a je vhodným doplňkem již existujících výsadeb. Jedná se o letničkové výsadby v parcích:
Viktorka – kompozice v kombinaci žluté, oranžové a fialové barvy. Obdélníkovému záhonu o ploše 85 m2 dominují Zinnia elegans v odrůdách ´Jiřinkokvětá oranžová´a Jiřinkokvětá žlutá´ a modré plochy Ageratum houstonianum ´Capri´ a Salvia farinacea ´Evolution´. Rostliny jsou v dobré kondici a celkově záhon působí svěžím dojmem. Kostrou záhonu na Nákladovém nádraží je výsadba Pennisetum villosum s Ricinus communis ´Carmencita Pink´. Tato výsadba je, podle ing. Soukupové ze tří záhonů realizovaných touto firmou, nejméně šťastnou. Vzhledem k mírné zimě a možná i nedostatečné přípravě půdy zde došlo k silnému k značnému zaplevelení kultivary, vysemeněnými z loňské výsadby, které nedovolilo prosadit se méně konkurenčně schopným druhům z výsadby letošní (např. originální novinka z dovozu Rudbeckia hirta ´Prairie Sun´). Také kombinace blízkých odstínů žlutě kvetoucích nízkých letniček Tagetes tenuifolia ´Citrina´ a Melampodium paludosum nebyla příliš vhodná.
a. Výsadba u Základní školy Jeseniova je ukázkou opravdu podařené výsadby. Jedná se pouze o dva pruhy letniček kolem asfaltové cesty, ale osvěžující charakter je zde opravdu evidentní. Barvy jsou opět oranžová a modrá. Opět byla požita Zinnia elegans ´Jiřinkokvětá oranžová´, velmi podařený kultivar svítivě oranžové barvy.
Další výsadby my mají charakter klasické ornamentální výsadby. Jedná se o záhony:
Lobkovic – dva obdélníkové záhony mezi nimiž je pomníček. Výsadba je příjemně barevně sladěná, rostliny jsou vysázeny v pruzích (dvě řady Senecio bicolor ´Silberspitzen´, tři řady Verbena canadensis, dvě řady Ageratum houstonianum ´Capri´– z důvodu pietnosti tohoto místa byla zvolena klasická forma uspořádání záhonu. Je zde nainstalována závlaha. Výsadby v Perunově ulici zaujímají plochu 4,5m2 a jsou umístěny v obdélníkových mísách s rozměrem 1 x 1,5m, které lemují chodník. Použity byly Plectranthus a Tagetes patula – Fiesta, plnokvětý hnědočervený aksamitník ze šlechtění Sempry.
Na Olšanském náměstí byly letničky dosázeny jako obruba trvalkového záhonu. Jedná se o výsadbu pouze jednoho druhu – Rudbeckia hirta ´Goldilocks´. Poslední výsadbou, řešenou touto firmou, byla Prokopova ulice. Realizace proběhla v trojúhelníkovém záhonu o ploše zhruba 33 m2. Jedná se pouze o letničkovou plochu bez umístění v jiné výsadbě zeleně. Uprostřed byly použity Canna indica s oranžovým květem a jako obruba Verbena rigida kvetoucí modře.
Náměstí Jiřího z Poděbrad – zde jsou rostliny umístěny ve dvou kruhových mísách – řešení jako v Perunově ulici. Tady však byl použit jiný kultivar Tagetes patula – ´Malá Marieta´, který není podle ing. Soukupové tak vhodný do nádob jako kultivar ´Fiesta´ použitý ve výsadbě v Perunově ulici. ´Fiesta´ má plný květ a působí v nádobě lépe a kompaktněji.
Jako doplněk trvalkové výsadby slouží letničky na Škroupově náměstí. Jedná se dva kruhové záhony, kde bylo požadováno doplnění o modrou barvu. Použity byly dvě odrůdy Verbena speciosa – ´Snowy River´, a ´Moon River´. Zde je patrný problém nerovnoměrné závlahy – ta je sice instalována, ale voda stéká na spodní část záhonu a způsobuje variabilitu ve vzrůstu rostlin.
Z křížení Tagetes patula a Tagetes erecta byly ve společnosti Sempra Praha a. s. vyšlechtěny tři kultivary (Aramis, Sportis, Konstance). Kultivar ´Konstance´, povedený plnokvětý červenohnědý kultivar, ve spojení s Tagetes patula ´Valencia´ (oranžový plnokvětý kultivar) vládnou na Žižkově náměstí.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *