10.12.2022 | 08:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Bakterie a kvasinky čistí vodu i půdu od pesticidů

Přítomnost pesticidů ve vodě a půdě trápí nejen evropské ekology. Používání těchto látek v
podobě postřiků sice může zvýšit zemědělskou produkci, ve vysoké koncentraci však představují
hrozbu nejen pro rozmanitost přírodních ekosystémů, ale také pro člověka. Čeští výzkumníci už
jsou v jejich odstranění o krok dál. Našli totiž bakterie a kvasinky, které rozkládají pesticidy a další
škodlivé látky rozptýlené v přírodě. Praktické využití budou mít například v reaktoru, který čistí
vodu a odstraňuje z ní řadu těchto nebezpečných látek. Na výzkumném projektu, který finančně
podpořila Technologická agentura ČR (TA ČR), se podíleli experti z Výzkumného ústavu rostlinné
výroby, v. v. i., nadnárodní společnosti ALS Czech Republic, s.r.o. a firmy EPS biotechnology, s.r.o.
Současné zemědělství je zaměřené na maximální produkci, což s sebou přináší velký problém v
podobě kontaminace prostředí agrochemikáliemi. Velmi rizikové jsou perzistentní pesticidy, které
přetrvávají v prostředí někdy i několik desetiletí. Řada perzistentních pesticidů již byla v některých
zemích, zejména v EU včetně Česka, zakázána. Přesto se objevují znepokojivé údaje z rozborů zásob
podzemních vod i povrchových zdrojů, které potvrzují dlouhodobě přetrvávající množství těchto
látek nebezpečných pro lidský organismus. To svědčí o tom, že z kontaminovaných lokalit se
perzistentní pesticidy uvolňují postupně do okolního prostředí.
„Mnohde je znečištění tak velké, že některé pesticidy a jejich metabolity, tedy odpadní produkty,
překračují v půdě nebo vodě koncentrace, které stanovují zákony a předpisy jako maximálně
přípustné z hlediska ohrožení lidského zdraví. Proto je tak důležité s pomocí nejnovějších analytických
a biotechnologických metod zlepšit jednak jejich detekci v přírodě, ale také připravit prostředky pro
jejich rozklad a odstranění z životního prostředí,“ uvedl Petr Konvalinka, předseda Technologické
agentury ČR, která projekt podpořila devíti miliony korun z Programu EPSILON.
Projekt využívá kromě tradičních metod také moderní výzkumné metody s využitím
vysokokapacitního OMICs přístupu. To znamená, že studuje různé varianty skupin molekul,
biologické procesy, fyziologické funkce a struktury jako systémy, především po stránce genetiky.
„Cíleně jsme získali mikroorganismy, dva druhy bakterií a dva druhy kvasinek, využitelné pro
dekontaminaci od cizích biologických látek, především perzistentních pesticidů. Součástí výsledků
využitelných v praxi jsou vylepšené analytické postupy a také ověřená technologie na odstraňování
pesticidů a metabolitů z vod a navržené metody detekce chloracetanilidových pesticidů včetně
metabolitů v půdním prostředí. Výsledky z vývoje metodických postupů, které ukazují dynamiku
přeměny pesticidů na rizikové metabolity a také změny v půdním mikrobiomu působením pesticidů a jejich metabolitů, mají navíc význam pro správné legislativní nastavení ochrany zdraví lidí a
životního prostředí,“ uvedl Tomáš Erban, hlavní řešitel projektu a vedoucí výzkumný pracovník z
Výzkumného ústavu rostlinné výroby.
Díky realizaci projektu rozšíří jeden z řešitelů oblast nabízených služeb o nově vytvořené analytické
metody pro stanovení perzistentních pesticidních látek v různých složkách životního prostředí, tedy
ve vodě a v zemině. Další účastník projektu využije novou technologii v úpravnách pitných vod a při
dekontaminaci území znečištěných pesticidními látkami a očekává díky tomu i další ekonomické
přínosy. Vyvinuté metodické postupy lze v budoucnu uplatnit při cíleném hledání mikroorganismů
dekontaminujících i jiné pesticidy a perzistentní látky v prostředí.

Zdroj: TA ČR

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down