Autonomní robotické systémy v zahradnictví

V řadě oblastí celého světa se zemědělství potýká s nedostatkem stálých i  sezónních pracovníků. Patří sem i členské státy Evropské unie, které jen v posledním desetiletí zaznamenaly v zemědělství úbytek 2,5 milionu pracovníků. Existuje hned několik příčin nedostatku pracovních sil, které se na různých místech liší. Mezi hlavní důvody patří bezpochyby negativní vnímání profesní kariéry v zemědělství, které je stále častěji považováno za málo populární odvětví.

Silným vlivem se projevují také geopolitické nebo demografické změny ovlivňující toky pracovních sil. V nedávno uplynulém období to byla také pandemie, která vedla k blokádám hranic a cestovním omezením. Omezení se následně výrazně projevilo nejen u sezónních brigádníků.

Postupná automatizace

V kontextu vývojových trendů bude mít v budoucnu široký dopad na zemědělství a zahradnictví automatizace a robotizace. Jejich uplatnění znamená postupné nahrazení tradičních ručně prováděných pracovních operací robotickými, automaticky řízenými systémy. To se současně neobejde bez vytvoření kvalifikovanějších pracovní míst, atraktivních pro různé pracovní profese. Pro široké a efektivní využití je nutné zajistit sběr vstupních dat a jejich zpracování pro informace nutné pro práci robotických systémů. Významný objem dat se získává pomocí snímkování povrchu pozemku a porostu s následnou digitalizací snímku. Z takových podkladů vznikají např. výnosové mapy, mapy s detekcí lokálního výskytu chorob nebo škůdců apod. Digitální metody jsou pro zahradnickou produkci zásadní, jejich vývoj, výzkum a praktické využití je zatím v různých fázích vývoje. Soubory dat umožní pěstitelům mnohem lépe sledovat pěstované plodiny a poskytnou informace pro lepší rozhodování o cílených zásazích, které jsou v nich prováděny. Příkladem je zavlažování, aplikace agrochemikálií, ale také optimální nasazení pracovních zdrojů při sklizni apod. Data jsou dále využitelná k posílení ekologických aspektů zahradnické produkce a k hodnocení finančních ukazatelů jednotlivých provozů.

K dosažení větší konkurenceschopnosti a udržitelnosti zahradnické produkce je stále aktuálnější využití robotizace, inovativních senzorově řízených řešení, systémů pro správu dat a aplikací umělé inteligence. Ve vzájemné kombinaci mohou tyto složky plnit složité úkoly v oblasti řízení technologických výrobních systémů v mnoha oblastech zahradnictví.*

Text prof. Ing. Patrik Burg, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta, Lednice

Foto archiv autora, prospekty výrobců a uživatelů

Celý článek naleznete v časopisu Zahradnictví č. 8/2023.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down