22.08.2005 | 10:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Autonomní celní kvóta pro česnek

Evropská komise otevřela na základě Nařízení Komise (ES) č. 565/2002 a (ES) č. 1320/2005 k 1. říjnu 2005 autonomní dovozní celní kvótu pro čerstvý a chlazený česnek kódu KN 0703 20 00 do EU.
Tato kvóta ve výši 4 400 tun je otevřena pro dovoz česneku ze třetích zemí. Sazba valorického cla použitelná na dovážené produkty v rámci autonomní kvóty je 9,6 %.
Kvóta je rozdělena mezi tradiční dovozce 70 % a nové dovozce 30 %.

Žádost o licenci

O licenci na dovoz česneku v rámci této celní kvóty si může zažádat každý dovozce, který nejméně
v jednom ze dvou předchozích kalendářních roků dovezl do EU ročně alespoň 50 tun čerstvého ovoce a zeleniny podle čl. 1 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 2200/96.
Žádosti o licence předložené jedním dovozcem se mohou vztahovat nanejvýše na množství, které odpovídá 10 % autonomní kvóty.
Dovozce může předložit žádosti o licence během prvních pěti pracovních dnů po vstupu Nařízení Komise (ES) č. 1320/2005 v platnost, tedy ve dnech 16.8. – 22.8. 2005.
Na žádosti o licenci musí být řádně uvedena obchodní firma/-název nebo jméno a příjmení žadatele, sídlo nebo adresa bydliště a místo podnikání žadatele. Žadatel dále vyplní celkovou výši záruky a množství dováženého produktu číslicemi a slovy, uvede obchodní název dováženého produktu, popis podle kombinované nomenklatury ( KN) a vypíše KN – kódy. Na žádosti musí být datum a podpis žadatele – oprávněné osoby.
Žadatel dále uvede v žádosti o licenci:
- v poli 8 zemi původu produktu a zakřížkuje slovo „ano”. Licence platí pouze pro produkty pocházející ze země, která je uvedená v tomto políčku.
- v poli 20 „Žádost o licenci podle nařízení (ES) č. 1320/2005“

S každou žádostí o licenci je nutné složit záruku ve výši 15 eur na tunu čisté hmotnosti. Žádost o licenci je zamítnuta, pokud není složena dostatečná záruka.
Licence se vydávají dvanáctý pracovní den po vstupu nařízení Komise (ES) č. 1320/2005 v platnost, nestanoví-li Komise jinak.
Tato licence je nepřevoditelná.
Licence je platná pro celé Evropské společenství. Licence je platná do 31.12. 2005. Do dvou měsíců po vypršení platnosti licence je licenci nutno zaslat organizaci, která ji vydala. V případě, že licence nebude vrácena v určeném termínu, případně nebude vyčerpána, záruka propadne, či bude částečně krácena.

Autonomní celní kvóta pro konzervované houby
Evropská komise otevřela na základě Nařízení Komise (ES) č. 1864/2004 ze dne 26. října 2004 a Nařízení Komise (ES) č. 1319/2005 k 1. říjnu 2005 autonomní celní kvótu pro dovoz konzervovaných hub rodu Agaricus kódů KN 07115100, 20031020 a 20031030.
Tato celní kvóta č. 09.4109 ve výši 1 200 tun (odkapané váhy) je otevřena od 1.10. do 31.12. 2005 pro dovoz konzervovaných hub rodu Agaricus kódů KN 07115100, 20031020 a 20031030.
Sazba valorického cla použitelná na dovážené produkty v rámci autonomní kvóty je 12 % pro produkty kódů KN 07115100 a 23 % pro produkty kódů 20031020 a 20031030.

Žádost o licenci

Žádosti o dovozní licenci se přijímají na SZIF během prvních pěti pracovních dní po vstupu Nařízení Komise (ES) č. 1319/2005 v platnost, tedy ve dnech 16. – 22. srpna 2005.
Na žádosti o licenci musí být řádně uvedena obchodní firma/-název nebo jméno a příjmení žadatele, sídlo nebo adresa bydliště a místo podnikání žadatele. Žadatel dále vyplní celkovou výši záruky a množství dováženého produktu číslicemi a slovy, uvede obchodní název dováženého produktu, popis podle kombinované nomenklatury ( KN) a vypíše KN – kódy. Na žádosti musí být datum a podpis žadatele – oprávněné osoby.
Žadatel dále uvede v žádosti o licenci:
- v poli 8 zemi původu produktu a zakřížkuje slovo „ano”. Licence platí pouze pro produkty pocházející ze země, která je uvedená v tomto políčku.
- v poli 20 „Žádost o licenci podle Nařízení Komise (ES) č. 1319/2005“

Maximální žádané množství
Tradiční dovozci - žádosti o licence nesmějí převýšit 9 % autonomní kvóty.
Noví dovozci - žádosti o licence nesmějí převýšit 1 % autonomní kvóty.

S každou žádostí o licenci je nutné složit záruku ve výši 40 eur na tunu čisté hmotnosti. Žádost o licenci je zamítnuta, pokud není složena dostatečná záruka.
Licence se vydávají dvanáctý pracovní den po vstupu nařízení Komise (ES) č. 1319/2005 v platnost, nestanoví-li Komise jinak.
Tato licence je nepřevoditelná.
Licence je platná pro celé Evropské společenství. Licence je platná do 30. září 2005. Do 45 dnů po vypršení platnosti licence, je licenci nutno zaslat zpět organizaci, která licenci vydala. V případě, že licenci nebude vrácena v určeném termínu, případně nebude zcela vyčerpána, záruka propadne, či bude částečně krácena.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down