24.08.2005 | 10:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Atraktivní nabídka firmy Sumi Agro v ovocnářství

Obchodní firma Sumi Agro Czech s.r.o. nabízí pěstitelům ovoce několik velice zajímavých insekticidů, které tvoří velice komplexní možnost ochrany sadů proti živočišným škůdcům.

Prvním přípravkem a jakousi neoficiální vlajkovou lodí firmy mezi insekticidy je širokospektrální MOSPILAN 20SP (účinná látka acetamiprid). Jedná se o klasický neonikotinoid, působící v malých dávkách proti širokému spektru živočišných škůdců především systémově, což vedle dlouhodobého reziduálního působení přípravku v porostu patří mezi jeho největší přednosti. K dalším výhodám patří velmi dobrý translaminační efekt, kdy přípravek po aplikaci velmi rychle prostupuje listovým profilem, jeho odolnost proti smyvu dešťovými srážkami po aplikaci a rovněž jeho vysoká flexibilita vůči teplotě během aplikace i po ní. Mospilan 20SP velmi dobře funguje až do teplot kolem 28°C, naopak vyšší teplota během aplikace mnohdy iniciační působení přípravku urychluje. Dlouhodobě vysoká teplota a suché počasí samozřejmě může negativně ovlivnit působení přípravku v případech, kdy je významně blokován celý proces transpirace rostliny a kdy je omezen systémový akropetální rozvod přípravku svazky cévními. V neposlední řadě je nutno zmínit toxikologický a ekotoxikologický profil přípravku, které ho z hlediska ochrany životního prostředí řadí mezi ty nešetrnější. Je klasifikován jako relativně neškodný pro včely, je vysoce selektivní vůči užitečnému hmyzu a predátorům včetně dravého roztoče Typhlodromus pyri, je proto využíván v rámci integrované ochrany rostlin. Největší praktickou výhodou přípravku pak zůstává jeho komplexnost a tedy možnost jeho širokého kumulativního použití, kdy lze jednou vhodně časovanou aplikací zasáhnout dva či více živočišných škůdců najednou.
Klasickým ošetřením je aplikace proti mšicím v nízké dávce 120g/ha před květem, nejlépe ve fázi BBCH 56-57 zelené-růžové poupě, vhodnějším řešením je však možnost kumulativního ošetření společně s obalečem jablečným ve vyšší dávce 250g/ha, vždy však podle signalizace obaleče těsně pod vrcholem letové vlny s ohledem na zachycení optimálního termínu pro maximální využití účinku přípravku na počátku líhnutí larev. Na vlnatku krvavou pro jarní postřiky postačuje 120g/ha, pro pozdější letní aplikace se doporučuje dávku zvýšit na 150-200g/ha, dbát kvalitního pokrytí porostu a přidat smáčedlo.
Velmi dobře lze přípravek využít proti pilatkám v dávce 120g/ha, nejlépe těsně po opadu květních plátků při zjištění dvou červených oček zárodku na vajíčkách. Ošetření proti obaleči v dávce 250g/ha lze také kombinovat s ošetřením proti zobonoskám.
Velice zajímavě se ukazuje možnost aplikace přípravku v peckovinách proti nebezpečné vrtuli třešňové v dávkovém rozmezí 150-180g/ha, kde se aplikací v době maximálního nakladení vajíček opět významně zhodnocuje jeho systémové larvicidní působení. Oficiální registraci v tomto segmentu očekáváme v roce 2006.

Druhým přípravkem, který již několikátým rokem uvádíme na trh je ZOLONE 35EC (účinná látka phosalone). Je to dlouhodobě úspěšně používaný organofosfát, který hraje v ochraně sadů stále významnou roli. Jedná se ovilarvicid, který působí současně na vajíčka a larvy, působí poměrně velmi rychle a přitom hloubkově, lze ho tedy dobře využít proti obtížně hubitelným škůdcům. Rovněž Zolone je klasifikován jako relativně neškodný pro včely a také je vzhledem ke své selektivitě zařazen v rámci integrované ochrany sadů s možností zařazení do programů v kombinaci s biologickou ochranou.
Přípravek působí na široké spektrum savých i žravých škůdců v základní dávce 2 l/ha, ochranná lhůta je 21 dní. Významné je např. jarní ošetření proti květopasi jabloňovému na základě zjištěného počtu brouků po oklepu větví, nejoptimálnější termín ošetření je od rašení do fáze růžového poupěte (BBCH 51-59, nejlépe BBCH 54). Významné je i pozdější ošetření proti obaleči jablečnému ve stejné dávce. Ve vyšší dávce 2,5 l/ha lze přípravek úspěšně použít v jádrovinách a peckovinách proti pilatkám, kde vzhledem ke svému hloubkovému účinku může řešit problém opožděné aplikace po dosažení fáze černých oček, kdy se larvy rychle zavrtávají do plodů.
Vzhledem ke skutečnosti, že účinná látka phosalone patří v rámci organofosfátů k výjimečným látkám, má tato skutečnost vedle pozitiv i svá určitá negativa. Zolone působí relativně dlouhodobě (2-3 týdny), jeho postupné odbourávání z porostu je pozvolné. A to byl v minulosti často diskutovaný problém v souvislosti s využitelností produkce ošetřené tímto přípravkem obecně a zejména pak pro následné zpracování na dětské výživy. V této souvislosti jsme přípravek v roce 2004 zařadili do reziduálních pokusů VŠÚO Holovousy ve spolupráci s VŠCHT Praha. Tyto pokusy jednoznačně potvrdily, že pakliže je přípravek použit v doporučených dávkách (max. 2,5 l/ha) v první polovině sezóny (duben-červen) je z hlediska následných reziduí v plodech naprosto bezpečný pro klasický konzum a velice pravděpodobně i pro zpracování na dětskou výživu. Výsledky doposud nebyly plně zpracovány, veřejnost s nimi během sezóny detailně seznámíme.

Závěrem bych rovněž zmínil 2 akaricidní přípravky, které nalézají nejširšího uplatnění v och-raně chmele proti svilušce chmelové, ale jsou registrovány i pro ovocné sady a mnoho pěstite-lů má s oběma přípravky již dobré zkušenosti. Prvním je NISSORUN 10WP (účinná látka hexythiazox), registrovaný v dávce 0,7kg/ha (1000 l vody) a použitelný je v jádrovinách i peckovinách. Jde o vysoce specializovaný ovicid, který musí být aplikován vždy včas při prvních výskytech svilušek na listech než dojde k jejich kalamitnímu přemnožení. Přípravek dospělé jedince nehubí, ale vývojový cyklus škůdce přerušuje sterilizací následné generace a současným postupným odumíráním generace současné. Tento proces trvá cca 1 týden. Nissorun působí dlouhodobě, jeho reziduální efekt je až 40-50 dní, ochranná lhůta je 30 dní. Přípravek má unikátní stupeň translaminačního působení, je vysoce selektivní (včetně Typhlodromus pyri), relativně neškodný pro včely a tedy rovněž použitelný v rámci integrované ochrany rostlin. Druhým akaricidem v našem portfoliu je ORTUS 5SC (účinná látka fenpyroximate), který patří k neprodávanějším akaricidům ve chmelu, vinařství a ovocnářství v Evropě. Vzhledem k mechanismu svého působení velice vhodně doplňuje přípravek Nissorun. Působí zejména na mobilní stadia škůdce, jeho účinnost na vajíčka je pouze částečná. Doporučená dávka je 1 l/ha v 1 000 l vody, ochranná lhůta je 21 dní. Vzhledem k tomu, že se jedná o výhradně kontaktně působící přípravek, je nutno při aplikaci dbát o kvalitní pokrytí porostu postřikovou kapalinou. Ortus je klasifikován jako relativně neškodný pro včely, nicméně jeho použití je limitováno pro klasické pěstitelské systémy bez biologické ochrany, jeho selektivita vůči Typhlodromus pyri je částečná na úrovni 30-50 %.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down