14.04.2010 | 07:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Antraknóza briez v mestských výsadbách

Antraknóza vo všeobecnosti je pomenovanie pre skupinu chorôb spôsobených niektorými morfologicky príbuznými hubami, ktoré napádajú viacero druhov lesnícky významných i okrasných drevín. Najbežnejšie sa vyskytuje a vážnejšie poškodzuje platan, brest, drieň a javor. Z iných hostiteľských drevín, ktoré sú zvyčajne iba mierne napadnuté sa vyskytuje na lipách, ľaliovníkoch, orechoch a brezách.

Antraknózne huby môžu zapríčiniť defoliáciu dreviny a odumretie konárov, ktoré môže vážne oslabiť vitalitu mladých stromov a semenáčikov, avšak pri väčšine vitálnych stromov ide zväčša o poškodenie skôr estetického významu. Poškodenie tohto typu sa zvyčajne vyskytuje po nezvyčajne chladnom, daždivom počasí počas obdobia pučania stromov. Jednotlivé ataky sú len zriedka škodlivé pre strom, avšak každoročne opakované silné infekcie vedúce k predčasnej defoliácii a odumretiu vetvičiek a konárov môžu zapríčiniť redukovaný rast, znížiť vitalitu stromu a zvýšiť jeho predispozíciu voči iným stresovým faktorom (chorobám, škodlivému hmyzu, abiotickému stresu). Pravdepodobnosť, že dôjde k napadnutiu antraknóznou hubou stromu poškodeného suchom alebo hmyzím škodcom je pomerne vysoká. Takéto jedince môžu vykazovať zníženú vitalitu už po jednom období ťažkej infekcie.

Nielen vo voľnej prírode
Do čeľade brezovitých (Betulaceae) patria niektoré z najznámejších jahňadových drevín. Šesť rodov (Betula, Corylus, Carpinus, Alnus, Ostrya, Ostryopsis) a viac ako 150 druhov opadavých stromov a krov rastie vo voľnej prírode, najmä v oblastiach severného mierneho pásma.
V celej Európe, vrátane Slovenska patrí z rodu Betula k najrozšírenejším druhom breza previsnutá (Betula pendula Roth), známa aj ako breza bradavičnatá (Betula verrucosa Ehrh.), angl. European white birch. V oblasti svojho pôvodného rozšírenia (Severná Ázia, Európa) vytvára rozsiahle lesy predovšetkým na ľahkých, najmä piesočnatých pôdach. Poskytuje pevné a ťažko štiepateľné, dobre výhrevné drevo.
Ako rýchlorastúci a nenáročný druh je pomerne často vysádzanou drevinou, kde je často súčasťou okrajov lesov, rúbanísk, krovísk a hájov, ako aj verejných priestranstiev, vrátane parkov i alejí. V mestských výsadbách má svoje nezastupiteľné miesto ako dekoratívna drevina, k čomu ju predurčuje jej výrazne esteticky pôsobiaca biela borka. Je známych viacero vysoko dekoratívnych kultivarov brezy previsnutej, napríklad kultivar 'Dalecarlica', ktorý vyniká hlboko laločnatými listami na previsnutých konároch alebo 'Laciniata' so strihanými listami, kultivar vzpriameného vzhľadu 'Fastigiata', zaujímavý kultivar s fialovými listami 'Purple Splendor', kultivary 'Tristis' a 'Youngii' s previsnutým habitom.

Text Ing. Slávka Bernadovičová, PhD., Ústav ekológie lesa SAV Zvolen

Více informací naleznete v tištěné verzi časopisu Zahradnictví 2/2010.

 

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down