18.05.2006 | 10:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Anglický trávník v Čechách

Trávníkářství prochází dynamickým rozvojem. Hledají se nové odrůdy a nové směsi pro uspokojení požadavků zákazníků. Mělnická škola pomáhá zakládat projekt, kterým chce napomoci při hledání trav do našich klimatických podmínek.

Vynikající podmínky pro pěstováním trávníků v České republice nejsou. Nejsou však ani ve střední Evropě, nejsou ani na mnoha místech v Americe. A přesto sadové úpravy kolem rodinných domků i na veřejných prostranstvích by měl dotvářet kvalitní trávník. V současné době obor trávníkářství prochází velmi dynamických rozvojem. Mění se tradiční pohled na druhovou skladbu, nároky jsou kladeny na vytrvalost na stanovišti, odolnost vůči chorobám, klade se velký důraz na estetická kritéria. Přitom velmi důležitou roli hraje ekonomika.
Všechny tyto problémy řeší řada odborníků u nás i ve světě a my bychom k tomu také chtěli přispět svým dílem. V řešení tohoto problému by nám měl posloužit výběr suchovzdorných, vytrvalých travních druhů a odrůd a možnost použití drobnolistého jetele plazivého. Co se týče travních druhů velmi dobře se uplatňují v suchých podmínkách bez závlah trávníkové úzkolisté odrůdy kostřavy rákosovité vyšlechtěné v USA jako je například ´SCORPIONES´, ´GREENDWARF´, ´PLANTATION´, ´WRANGLER´, které jsou řídce trsnaté a odrůda ´GRANDE´, která je výběžkatá. Dalšími suchovzdornými travními druhy je kostřava ovčí a poháňka hřebenitá.

Nepříteli trav jsou stín a sucho
„Recept na výrobu pravého anglického trávníku je jednoduchý: Vezmete nejlepší travní semeno, osejete jím velkou, pokud možnou nedohlednou, rovnou plochu, denně ji zavlažujete, obden stříháte a když to tak děláte zhruba 500 let, vznikne anglický trávník. Tento recept přehání pouze v jednom: Se zavlažováním si tu obvykle nemusíte dělat starosti, o to se postarají anglické mlhy a deště.“ Toto je citát z knihy Karla Kyncla Garden party u královny a jiné reportáže, fejetony a poznámky z Británie.

V sadových úpravách jsou rovněž velkým problémem trávníky v zastíněných místech pod stromy a keři. Špatný růst není způsoben ani tak stínem jako spíše suchem, protože vzrostlé stromy spotřebovávají značné množství vody a v povrchové vrstvě ornice cca do 10 cm, kde koření trávy voda potom chybí. Tato místa je možné řešit osevem směsí s metlicí trsnatou. Nabízejí se české odrůdy ´META´, ´KOMETA´ a ´SIBIR´. Jediná zahraniční odrůda je ´VOYAGER´ z USA. V okrasných i rekreačních trávnících se v posledních letech uplatňují odrůdy drobnolistého jetele plazivého. Malý podíl jetele plazivého v travních směsích výrazně zlepší vzhled trávníků v suchém letním období (trávník je stále zelený). Jetel plazivý má schopnost pomocí hlízkových bakterií na svých kořenech fixovat vzdušný dusík a tím dobře zásobuje sebe, ale i trávu, takže je možné méně hnojit. Takový trávník je pak odolnější i vůči chorobám.

Pokusy podporují Francouzi i Češi
Všechny tyto poznatky chceme ověřit pomocí pokusů. Vyšla nám vstříc francouzská firma Top green sas tím, že poskytne některé svoje travní směsi, v nichž jsou zastoupeny nejlepší evropské i americké odrůdy trav. Například jílek vytrvalý ´GREENWAY´, ´NERUDA´, ´GREENFAIR´, ´BALLET´, ´ELAN´, lipnice luční ´GREENKNIGHT´, ´KARIBA´ a ´BROADWAY´, kostřava červená ´CALLIOPE´, ´HELENA´ a ´MYSTIC´, lipnice obecná ´SNOWBIRD´. Dále nám nabídl možnost spolupráce ředitel Vyšší odborné školy zahradnické a Střední zahradnické školy Mělník Ing. Jan Macura. Na pozemcích u školy budou umístěna dvě stanoviště pokusů a to plocha osluněná a plocha zastíněná. Doplněním výukových sbírek o tyto pokusné plochy byl pověřen Ing. Martin Vlasák, který je za školu garantem vyučovaného předmětu trávníkářství. Umístění sortimentu nejnovějších a snad i nejlepších odrůd trávníkových trav umožní žákům, studentům a dalším účastníkům vzdělávacích kurzů mělnické školy daleko lépe se v tomto odvětví orientovat. Další stanoviště pokusů bude umístěno na Šlechtitelské stanici ve Slavicích. Zároveň budou v pokusu použity i odrůdy této šlechtitelské stanice. Jednak jílku vytrvalého a jednak jetele plazivého. Třetí stanoviště k umístění pokusu nám nabízí liberecká společnost Iridia s.r.o. Pokus má být umístěn u rodinného domku určeného pro reklamní účely. Poslední stanoviště pokusu bude v blízkosti sídla firmy Agriservis, spol. s r.o. Zlín. K porovnání kvality se zahraničními odrůdami chceme využít české odrůdy jílku vytrvalého, kostřavy červené a metlice trsnaté ze Šlechtitelské stanice Větrov. Pokus bude na všech stanovištích založen na jaře 2006 a věříme, že se nám podaří ho pomocí studentů mělnické školy správně vyhodnotit. Výsledné poznatky budou posléze zveřejněny.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down