04.08.2023 | 08:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb. Stav k 2. srpnu 2023.

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 30. týdnu na území ČR celkově silně podnormální. Oproti předcházejícímu týdnu se celkově stav podzemní vody téměř nezměnil. Podíl mělkých vrtů se silně nebo mimořádně podnormální hladinou (44 %), s normální hladinou (32 %) a silně nebo mimořádně nadnormální hladinou (0 %) se téměř nezměnil. Hladina ve srovnání s předchozím týdnem převážně stagnovala s tendencí k mírnému poklesu (72 %), vzestup hladiny byl zaznamenán u 2 % vrtů.

Prameny

Vydatnost pramenů na území ČR byla v 30. týdnu celkově silně podnormální. Oproti předcházejícímu týdnu celkově došlo k mírnému zlepšení stavu vydatnosti. Podíl pramenů se silně nebo mimořádně podnormální vydatností (35 %), s normální vydatností (42 %) a se silně nebo mimořádně nadnormální vydatností (5 %) se téměř nezměnil. Vydatnost pramenů ve srovnání s předchozím týdnem převážně stagnovala (98 %), pouze u 2 % pramenů bylo zaznamenáno zvětšení vydatnosti.

Vodní toky a nádrže

Hladiny sledovaných toků byly v průběhu uplynulého týdne mírně rozkolísané v závislosti na rozložení srážek. V povodí Odry byl 25. a 26. na menších tocích překročen 1. SPA (Ropičanka a Stonávka). Celkové rozdíly se nejčastěji pohybovaly od -10 do + 15 cm. V porovnání s dlouhodobými červencovými průměry byly průtoky většinou podprůměrné nebo průměrné, nejčastěji od 15 do 90 %. Ubylo toků s indikací hydrologického sucha, nadále se nejvíce vyskytují v povodí Berounky, Lužnice, Ohře a Dyje.

Za měsíc červenec bylo z vodních nádrží nadlepšeno přes 109 mil. m3 do vodních toků pod nádržemi. Od začátku roku 2023 bylo z vodních nádrží nadlepšeno tedy celkem přes 263 mil. m3.

Za měsíc červenec došlo rovněž k akumulaci vody v zásobních prostorech vodních děl. V součtu za všechny státní podniky Povodí celkem bylo akumulováno přes 4 mil. m3, od začátku roku 2023 bylo ve významných vodních nádržích na území České republiky akumulováno přes 602 mil. m3.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tato vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 67–100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry.

Přílohy

Zdroj: MZe*

Ministerstvo zemědělství logo

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down