22.09.2010 | 03:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Aktuálně z Programu rozvoje venkova

Ministr zemědělství ČR Ing. Jakub Šebesta vyhlásil desáté kolo příjmu žádostí do Programu rozvoje venkova pro vybraná opatření všech prioritních os. Dne 17. května 2010 potom schválil jejich zpřesnění a byla vybrána následující opatření s tím, že žádosti byly přijímány od 14. června do 30. června 2010:
I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům;
I.1.3.1 Další odborné vzdělávání a zemědělská činnost;
III.1.3 Podpora cestovního ruchu;
IV.2.1 Realizace projektů spolupráce.

Žádat má smysl
V tomto příspěvku se budeme věnovat opatření, které je důležité pro konkurenceschopnost zahradnického podnikání. Majitele zahradnictví, květináře, školkaře, ovocnáře a zelináře zajímá hlavně opatření z I. prioritní osy týkající se modernizace zemědělských podniků. To je v programovacím období 2007–2013 vyhlašováno vždy na začátku každého roku. Nyní je nejvhodnější doba k sepsání projektových žádostí a k přípravě všech povinných i nepovinných příloh za účelem získání vyššího bodového ohodnocení projektu.
V tabulce 1 jsou uvedeni úspěšní žadatelé ze šestého kola z roku 2009 v podopatření I.1.1.1 a záměru b) stavby a technologie pro rostlinnou výrobu. Pro inspiraci ostatním uvádíme názvy zahradnických projektů včetně jmen žádajících subjektů a schválenou dotaci kromě vinohradnictví a vinařství. Státní zemědělský intervenční fond dne 23. června 2009 v šestém kole schválil 285 projektových žádostí v celkové výši 729 980 539 Kč, z toho zahradnické projekty činily 40 % a v absolutním vyjádření pak 296 111 205 Kč.

Co je předmětem dotace?
V první prioritní ose zaměřené na modernizaci zemědělských podniků v záměru b) stavby a technologie pro rostlinnou výrobu jsou uvedeny tyto investiční příležitosti:
1. Sklady pro ovoce, zeleninu a školkařské výpěstky, tj.výstavba nebo rekonstrukce vlastních prostor pro skladování ovoce, zeleniny a školkařských výpěstků, technologie přípravy na skladování (technologie třídění, mytí, krájení, krouhání, chlazení a zpracování odpadů), technologie skladovaní (zařízení pro úpravu řízené atmosféry, teploty, vzdušné vlhkosti a proudění vzduchu), dále technologie přípravy na expedici (technologie třídění, balení a chlazení tj. příprava na expedici zboží ze skladu, zařízení ve skladech na testovaní, diagnostiku, měření a regulaci, nezbytné zázemí stavby včetně souvisejícího technického a sociálního zázemí).
2. Zpracování biomasy, tj. jak výstavba, tak i rekonstrukce staveb pro kotelny a výtopny včetně technologií a dále výstavba nebo rekonstrukce staveb pro peletovací a briketovací linky včetně technologií.
3. Malá plnící stanice na bioplyn, integrovaná malá plnící stanice , tj. kompresor, chladič, sušička, výdejní hadice, zařízení na odorizaci plynu, přístřešek, plynová přípojka na vstupu, manipulační prostor, vozidlová stání.
4. Nosné konstrukce trvalých kultur, tzn.výstavba a rekonstrukce chmelnic, vinic, sadů, včetně nezbytného zázemí stavby.
5. Skleníky, fóliovníky, kontejnerovny, tj. výstavba a rekonstrukce skleníků, fóliovníků, kontejneroven včetně nezbytných technologii atp.
6. Další zahradnické stavby např. výstavba a rekonstrukce dalších speciálních pěstebních ploch jako jsou pařeniště, stacionární kompostéry, technologie na sušení léčivých rostlin, pěstírny hub a školky na ovocné a okrasné druhy včetně révy vinné a sadby chmele včetně technologií.

Příjemce a druh dotace
Příjemcem dotace může být pouze osoba podnikající v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství nebo podnikatelský subjekt, který je z převážně většiny vlastněn zemědělskými prvovýrobci a předmětem jeho činnosti je poskytovat práce, výkony nebo služby související výhradně se zemědělskou výrobou, při nichž se zároveň využijí prostředky nebo zařízení sloužící zemědělské výrobě.
Žadatelem tedy nemůže být sdružení vzniklé podle § 829 zákona č. 40/1964 Sb. (občanský zákoník), státní podnik ani subjekt, který nebyl založen nebo zřízen za účelem podnikání (viz Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů) a dále ani zahraniční fyzická osoba, která nemá trvale bydliště na území ČR či zahraniční právnická osoba, která nemá sídlo na území ČR. O dotaci rovněž nemohou žádat obce, svazky obcí a subjekty založené s jejich účastí.
Druh dotace je formulován jako přímá nenávratná dotace právnickým a fyzickým osobám na podnikatelskou činnost. Její maximální výše může činit až 60 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace na investice pořízené mladými zemědělci ve znevýhodněných oblastech nebo 40 % způsobilých výdajů, z nichž je stanovena dotace na investice pořízené ostatními zemědělci v jiných oblastech.

Text Ing. Helena Součková, CSc., UJEP, Ústí nad Labem

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down