24.08.2010 | 08:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Akaricídne účinky oleja zo semien Azadirachta indica

Roztočec chmeľový (sviluška chmelová) Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae) patrí k najvýznamnejším fytofágnym roztočom v záhradníctve a je známy svojim širokým spektrom hostiteľských rastlín. Je kozmopolitne rozšírený a zároveň môžeme povedať, že je to jeden z najznámejších zástupcov čeľade Tetranychidae vôbec.

V manažmente ochrany kultúrnych plodín sa proti roztočcovi chmeľovému v súčasnosti primárne uplatňuje aplikácia chemických ochranných prostriedkov. Bohužiaľ, intenzívne používanie pesticídov má za následok vývoj rezistencie roztočca k často používaným účinným látkam. Okrem toho, významnejšie využívanie pesticídov je spojené aj s inými nepriaznivými javmi, napríklad s vyšším obsahom rezíduí chemických prípravkov v dopestovaných produktoch, čím hrozí nebezpečenstvo zabudovania takýchto látok do potravinového reťazca. Neustále používanie pesticídov tiež negatívne ovplyvňuje populácie prirodzených nepriateľov roztočca v ekosystéme. Z uvedených dôvodov je preto hľadanie ochranných opatrení bez využitia syntetických pesticídov dôležitou výzvou pre poľnohospodárstvo.

Botanické insekticídy
Vo svete sa už niekoľko desaťročí využívajú takzvané „botanické insekticídy“. Tie sú výťažky z niektorých druhov rastlín, ktoré obsahujú biologicky aktívne látky s insekticídnym účinkom. V súčasnosti je na trhu viacero takýchto nekonvenčných produktov použiteľných v ochrane rastlín aj proti roztočcom. K významnej skupine tzv. bioracionálnych pesticídov patria aj prípravky na báze oleja zo semien stromu Azadirachta indica, ktoré sa používajú proti širokej škále živočíšnych škodcov. Stretnúť sa môžeme aj s názvom nímový olej (neem (angl.) = Azadirachta indica). Azadirachtin, hlavná biologicky aktívna zložka tohto oleja, má preukázateľne výrazné repelentné, antifeedantné a antiovipozičné účinky a pôsobí tiež ako rastový regulátor pre viac než 200 druhov hmyzích škodcov. Podobné účinky boli úspešne dokázané okrem hmyzu aj na viacerých druhoch fytofágnych roztočov, napríklad Oligonychus ilicis, Tetranychus cinnabarinus alebo Polyphagotarsonemus latus. Vo svete je patentovaných a komerčne vyrábaných niekoľko desiatok botanických insekticídov získaných z výťažkov semien spomínaného stromu. Všetky majú rovnakú hlavnú účinnú látku azadirachtin, ktorá je často ve zmesi s ďalšími biologicky aktívnymi látkami. Práve táto kombinácia rôznych látok podporuje synergizmus účinkov na hmyz, ktorý si kvôli tomu ťažšie vytvára rezistenciu k tejto skupine insekticídov. Vo všeobecnosti sú tieto zložky považované za bezpečné pre širokú paletu prirodzených nepriateľov škodcov. Vďaka nízkej kontaktnej toxicite, rýchlej biodegradácii v prostredí a výraznému selektívnemu účinku voči prirodzeným nepriateľom je využitie azadirachtínu mimoriadne perspektívne v systéme integrovanej ochrane rastlín.

Celý text článku naleznete v tištěné verzi časopisu Zahradnictví č. 5/2010.

Text a foto Ing. Marek Barta, PhD., Slovenská akadémia vied, Arborétum Mlyňany

 

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Komentáře k článku

  1. […] Azadirachta indica je rastlina, ktorá prirodzene rastie v niekoľkých krajinách juhovýchodnej Ázie. K štátom, ktoré sú jej domovom patrí India, Srí Lanka, Malajzia, Pakistan a Bangladéš. Neem je vo svojej podstate strom, ktorý rastie rýchlo a obyčajne dosahuje výšku 20 metrov, niekedy i viac. I keď je neem stálozelená rastlina, môže v období dlhého sucha takmer kompletne opadať. […]

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down