Autor
Kategorie:
Nezařazené

Agroenvironmentální informační centrum

Informační centrum, které vzniklo za podpory EU v rámci projektu Síť informačních center zaměřených na agroenvironmentální programy v Jihomoravském kraji a kraji Vysočina slavnostně otevřela dne 30. 8. agentura ZERA. Toto centrum je určeno pro zemědělce i širokou veřejnost a mělo by podpořit a zvýšit informovanost o možnostech zemědělství a ekologického zemědělství.

Zvláštní důraz je kladen na vzdělávání a poskytování informací zejména v agroenvironmentální oblasti, v oblasti ekologického zemědělství a nakládání s biologicky rozložitelnými odpady. Centrum je součástí informačních center, které jsou rozmístěny po Jihomoravském kraji a kraji Vysočina. V jeho rámci centra působí tři informační místa, a to: Agrární komora Třebíč, Správa CHKO Žďárské vrchy a VOŠ, SZeŠ Bystřice nad Pernštejnem. Součástí informačního centra je počítačová učebna se základními programy umožňující práci na počítači a využívání internetu zdarma. Dále je zde knihovna, nabízející literaturu, noviny a časopisy z oblasti zemědělství, ekologického zemědělství, ekologie a životního prostředí. K dispozici je i půjčování knih, čítárna časopisů nebo možnost samostudia literatury.

Cíl informačního centra
 předávat zemědělským podnikům a pracovníkům veřejné správy informace o agroenvironmentálně orientovaných programech Mze a MŽP
 poskytovat rady, jak programy využívat
 informovat a vzdělávat o ekologickém zemědělství
 informovat a vzdělávat o nakládání s biologicky rozložitelnými odpady

Služby informačního centra
 poradenství
 ekoknihovna
 počítačová učebna
 vzdělávací kurzy
 kulaté stoly k aktuálním problémům

Provozní doba informačního centra
Úterý 9-11, 13-18
Středa 13-16
Čtvrtek 9-11, 13-16

Místo aktivit a kontakty
Agentura ZERA – zemědělská a ekologická regionální agentura,
V. Nezvala 977,
675 71 Náměšť nad Oslavou
Tel: 568 620 070, 724 339 709
E-mail: zera@komposty.cz
Bližší a aktuální informace (pozvánky, přesná témata, lektoři kurzů) najdete na webových stránkách: www.komposty.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *