AGRO CS – kvalita, nové směry, expanze

V zahradnickém povědomí již pevně usazené jméno firmy AGRO CS a. s. České Skalice je spojeno především s produkcí kvalitních substrátů a hnojiv. Významné postavení na českém trhu si získala nejen v hobby sortimentu, ale prosadila se i mezi profesionálními pěstiteli. Ani deset let po vzniku akciové společnosti si management firmy nedopřává oddechu a rozšiřuje své aktivity jak v České republice, tak i za jejími hranicemi.

Aktivity Zahradní divize
Vznik a počátek rozvoje činnosti Zahradní divize spadají do roku 1993, v současné době pokrývá největší část aktivit firmy. Prvním impulsem pro zrod této divize byla myšlenka dodávat substráty, hnojiva a další sortiment pro hobby spotřebitele. Díky úspěšné obchodní politice a široké nabídce substrátů (řady FLORIA, PRIMAFLORA, AGRO a AB extra), mulčovacích materiálů, hnojiv, travních směsí a dalšího doplňkového sortimentu jsou produkty společnosti AGRO CS a. s. dominantními značkami na trhu s tímto sortimentem. AGRO CS je zastoupeno ve velké většině velkoobchodů, zahradních center a obchodních řetězců.

AGRO CS program Profesional, zaměřený na sféru profesionálních zahradníků a pěstitelů, se začal systematicky rozvíjet od roku 1996. V současné době zahrnuje nabídku speciálních substrátů volně ložených i balených (80 l a 250 l balení), profesionálních hnojiv tuzemských i zahraničních (Švýcarsko, Nizozemsko), kontejnerů, střešních zahrad a rolovaných travních koberců. Želízkem v ohni jsou také vysoce kvalitní travní směsi produkované v úzké spolupráci se Šlechtitelskou stanicí Hladké Životice.
Firma se snaží nacházet komplexní a optimální řešení pro požadavky různých skupin pěstitelů (zahradníci, realizátoři, okrasné a lesní školky, producenti květin, zeleniny a pěstitelé jedlých hub). Precizně je propracován program pro zahradní a parkové realizátory. Zkušenosti a úzká spolupráce s odbornými firmami umožňuje postupně se prosazovat i s kompletními programy pro golfová a fotbalová hřiště.

Substráty
Základními komponenty českoskalických substrátů jsou rašelina (černá, hnědá a bílá) a fermentovaná kůra (kůrový kompost). Vytěžený materiál (rašelina) je importována především z Pobaltí (Litva), částečně z Polska a Ukrajiny. Objem kompostované kůry se pohybuje v rozpětí 120 – 130 tis. m3/rok. Velký podíl na technickém zázemí (technologie zpracování, míchání a balení substrátů) má Technická divize firmy (výroba rotačních hvězdicových separátorů, průběžná bubnová míchací a dávkovací zařízení na homogenizaci substrátů, technologická linka na zpracování kůry, aj.).

Zázemí a technické vybavení
Střediska v České Skalici, Jaroměři, Smiřicích, Meziměstí (výroba a distribuce kapalných hnojiv), Vysokově a Žabni (balící linky a expedice) využívají 75 000 m2 zpevněných ploch a 50 000 m2 krytých skladovacích prostor. AGRO CS disponuje devíti linkami na balení substrátů a několika dalšími na míchání a balení travního osiva a hnojiv. Podnik provozuje několik železničních vleček, vlastní kompletní zařízení pro výrobu substrátů, autodopravu, opravárenství. Akreditovaná Ekoakva laboratoř, vybavená nejmodernější technikou, průběžně sleduje kvalitu produkovaných substrátů.

Exkurz po zahraničních aktivitách
Rozšiřování obchodních aktivit mimo území naší republiky směřovalo nejprve na Slovensko, následně do Polska a Maďarska. V současnosti existují v těchto zemích obchodní, v případě Slovenska výrobně – obchodní, dceřiné společnosti. Čtvrtá dceřiná společnost se nachází na Ukrajině. Zde byly v roce 2000 založeny společně s tamním partnerem dva společné podniky. Jeden z nich se specializuje na těžbu černé rašeliny, druhý na těžbu bílé rašeliny a výrobu substrátů pro místní trh. Výrobní závody lze nalézt ještě na Litvě a v Polsku. Produkty s označením AGRO CS nacházejí své pevné místo na trzích i v dalších evropských zemích (Chorvatsko, Slovinsko, Srbsko, Rumunsko, Bulharsko).

Novinky a plány do budoucna
Velký důraz se klade na sledování a vývoj spotřebitelských trendů s cílem vymýšlet a nabízet pravidelně novinky. V současnosti se jedná například o sortiment barvené štěpky, valounků a jiných dekoračních materiálů. Strategií pro výrobu substrátů je rozmístit výrobu do blízkosti odběratelů, ale to týká spíše zahraničních aktivit. Pro obhájení pozic na tuzemském trhu bude i nadále rozhodující vysoká kvalita a úspěšná obchodní taktika.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *