80. rokov poľnohospodárskych škôl v Malinove

Od zápisu zriadenia Štátnych zemědělských škol v Eberharte ministrom poľnohospodárstva Dr. Milanom Hodžom uplynulo 16. decembra roku 2003 presne 80 rokov. S cieľom pripomenúť si pre školu toto vzácne jubileum, sa koncom októbra uskutočnila v priestoroch kaštieľa za prítomnosti vzácnych domácich a zahraničných hostí slávnostná akadémia.

Práve v spoločenskej miestnosti kaštieľa, kde pred 80. rokmi Dr. Milan Hodža slávnostne otvoril Jednoročnú hospodársku a záhradnícku školu, udelilo MŠ SR 24. októbra 2003 (v zastúpení Ing. Renátou Majerníkovou) škole čestný názov – Združená stredná škola záhradnícka Gustáva Čejku.
Škola dostala ocenenie aj od predsedu Bratislavského samosprávneho kraja, ako aj od vedúceho odboru školstva KÚ v Bratislave, Ing. Stanislava Papánka. Medzi prítomnými boli hostia zo zahraničia, s ktorými škola spolupracuje (súťaže v aranžovaní kvetín, v riešení sadovníckych úprav) a organizuje zahraničnú prax, a tiež bývalí kolegovia a absolventi.
Začiatky existencie školy boli ťažké, chýbalo základné zariadenie tried a vybavenie pomôckami. V prvých rokoch sa vyučovalo iba v provizórne zariadených priestoroch kaštieľa, kde sa nachádzal aj internát a ubytovne pre učiteľov a administratívnych zamestnancov. Veľký rozsah vyučovacej látky kládol na žiakov veľké požiadavky. Podmienkou prijatia bola okrem iného aj jednoročná záhradnícka prax alebo výučný list.
Rokmi prešla škola veľkými kvalitatívnymi zmenami. Vznik štátnych majetkov, podnikov záhradníckych a rekreačných služieb, VŠP v Nitre vyvolali zvýšený záujem o absolventov poľnohospodárskych škôl. Malinovská škola, vďaka bohatej tradícii, vedela na tieto požiadavky reagovať.
Významné zmeny sa udiali v roku 1993, kedy sa stredná poľnohospodárska škola zmenila na strednú záhradnícku školu. V školskom roku 1995/96 sa po zásahu MP SR osamostatnilo SOUP, ktoré sa opäť od 1. 9. 2002 zlúčilo so strednou záhradníckou školou a vznikla združená stredná škola záhradnícka, dnes už nazvaná podľa záhradníka – šľachtiteľa Gustáva Čejku.
V súčasnosti navštevujú žiaci 3ročný učebný odbor, ukončený záverečnými učňovskými skúškami s možnosťou pokračovať v 2ročnom nadstavbovom štúdiu s maturitou. Štvorročný študijný odbor s maturitou umožňuje študentom zvoliť si v 2.ročníku zameranie na ovocinárstvo a zeleninárstvo, kvetinárstvo a sadovníctvo, viazačstvo a aranžérstvo alebo sadovnícku a krajinársku tvorbu. V pomaturitnom kvalifikačnom 2ročnom štúdiu môžu pokračovať aj študenti z iných stredných škôl po absolvovaní maturitnej skúšky. Odborným zameraním tohto štúdia je obľúbená sadovnícka a krajinárska tvorba.
Dnes, pár mesiacov pred vstupom Slovenskej republiky do EÚ sme radi, že sa môžeme pochváliť množstvom kontaktov s európskymi záhradníckymi školami – od Helsínk po Malagu, od Amsterdamu po Minsk. Žiaci riešia spoločne projekty sadovníckych úprav okolia škôl, sanatórií, detských ihrísk, zapájajú sa do súťaží v aranžovaní kvetín v Berlíne, Budapešti, Szombathely, Štetíne, Děčíne, Viedni, odkiaľ si prinášajú vzácne ocenenia.
Škola každoročne organizuje svoje už populárne Dni otvorených dverí spojené s výstavou ovocia, zeleniny a ich ochutnávkou, ktorej predchádza výtvarno-aranžérska súťaž žiakov ZŠ a SŠ. Zadané tematické okruhy (v r. 2003 – duch malinovského kaštieľa) lákajú veľa súťažiacich, ktorých čakajú krásne ocenenia v podobe hodnotnej keramiky.
Aktívne kontakty školy s prosperujúcimi podnikmi, školami podobného zamerania doma i v zahraničí, vedením obce a kraja, ale tiež spolupráca a angažovanosť pedagógov a zamestnancov z ostatných úsekov školy zaručujú pretrvávanie vysokého kreditu našej školy a upevnenia jej postavenia ako kvalitného vzdelávacieho školského stánku slovenskej záhradníckej obce.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *