80 let Horákových školek

Jedno z neznámějších a nejnavštěvovanějších poutních míst na Moravě je zcela určitě Hostýn. Ať poutníci přicházejí či přijíždějí odkudkoliv, musí vždy přes malebné město Bystřici pod Hostýnem a odtud potom pokračují na tuto svatou horu. Při cestě do Bystřice pod Hostýnem ze všech stran nelze přehlédnout v okruhu několika desítek kilometrů při projíždění tamních obcí nápadnou výsadbu předzahrádek a veřejné zeleně, která se zintenzivňuje s blížícím se cílem. Samotné město Bystřice potom již působí jako jedna velká zahrada, kde lze vidět staré zdatné stromořadí i úplně nové výsadby, což dokazuje krásný vztah zdejších obyvatel k zeleni. Bez nadsázky lze tvrdit, že nemalou zásluhu na tomto krásném prostředí v samotném městě i širokém mají okrasné školky, které se zde nacházejí. V letošním roce je tomu 80 let, co byly Antonínem Horákem tyto školky založeny.

Zahradnická dynastie
Antonín Horák se narodil 11. dubna 1900. Zahradnickému řemeslu se vyučil v obchodním zahradnictví Václava Neumanna v Hořicích, kde také získal 1. května 1917 výuční list. Po vyučení pracoval u zahradníka Chrastného v Dobřichově u Peček, kde pracoval do roku 1923. Další tři roky působil jako obchodní zástupce u věhlasné firmy Josef Vaněk v Chrudimi. Dne 5. srpna 1926 získal živnostenský list a posléze založil svoji vlastní firmu v Bystřici pod Hostýnem pod názvem Horákovy školky. Ty se velmi úspěšně rozvíjely a vyznačovaly se širokým sortimentem pěstovaných kultur. Neobvyklé pracovní a odborné úsilí Antonína Horáka dokazuje i soubor katalogů z let 1930 – 1940 v nichž v posledních ročnících bylo nabízeno více jak 1000 druhů a kultivarů rostlin. Jeho oblíbené kultury byly plaménky pěstované v 44 druzích a kultivarech, dřevité pivoňky ve 45 odrůdách, šeříky ve 31 odrůdě, růže ve 152 odrůdách a dále trvalky a zejména alpinky ve 360 druzích, mimo jiné i s vodními a akvarijními rostlinami. Firma byla velmi dobře vedena a tomu odpovídala i vynikající kvalita výpěstků, které si našly odbytiště i v takových školkařských velmocích jakými tehdy bylo Holandsko, Belgie, Francie a další země, se kterými Horákovy školky čile obchodovaly.
Antonín Horák vychoval tři děti. S první manželkou Julií měli dceru Libuši a syna Jaroslava. V roce 1931 bohužel první manželka Julie zemřela. V roce 1932 se Antonín Horák oženil znovu a s druhou ženou Kristinou měl syna Květoslava. Všechny tři děti vyrůstali v zahradnickém prostředí, byli k tomuto krásnému oboru vedeny a není divu, že si zahradnictví zvolili jako svoje celoživotní povolání.
V roce 1950 byly Horákovy školky znárodněny a staly se součástí Státního statku Gottwaldov. Od roku 1953 byly součástí zemědělského učiliště. Zakladatel firmy Antonín Horák zemřel 25. července 1965. V tu dobu školky v Bystřici pod Hostýnem převzal Státní statek Kroměříž, který vytvořil ve své organizační struktuře zahradnické odvětví, do kterého vedle školek v Bystřici spadala ovocná škola v Litenčicích, zelinářské středisko v Záříčí a středisko zahradní architektury a sadovnické realizace v Bystřici pod Hostýnem. Později byla vybudována moderní kontejnerovna v Dobroticích , která se stala součástí okrasných školek. Tento rozsáhlý komplex zahradnického odvětví, jeden z největších zahradnických provozů v Československu, řídil Ing. Květoslav Horák. Jeho bratr Jaroslav Horák zastával po svém otci funkci vedoucího okrasných školek v Bystřici pod Hostýnem. Množení okrasných rostlin se zde věnovala Kristina Horáková, manželka zakladatele firmy, Libuše Horáková, dcera zakladatele firmy a Vlasta Horáková, manželka Ing. Květoslava Horáka. Po celou tuto dobu se říkalo školkám v Bystřici pod Hostýnen „U Horáků“. Díky pracovitosti rodiny Horáků a jejich dalších spolupracovníků se dále zdárně rozvíjely a pokračovaly v tradici nastolené Antonínem Horákem. Ve školkách se pravidelně obnovovaly matečnice, u rodinného domu byla již dříve vybudována rozlehlá skalka, později přibyla nová okrasná zahrada vytvořena z vzácnějších sbírkových rostlin. Toto místo bylo také velmi často navštěvováno zahrádkáři a dalšími milovníky rostlinných rarit. O skalku a zahradu pečovaly ve volném čase Kristina, Liba a Vlasta Horákovy.
Novodobá historie
Po politických změnách v roce 1989 dochází k restituci školky. Bratři Jaroslav a Květoslav Horákovi se dohodli, že restituovaný majetek bude spravovat Jaroslav a Květoslav se pokusí privatizovat část školky, o kterou byly původní školky za doby minulého režimu zhodnoceny. To se mu také v roce 1999 podařilo. V roce 1991 nabývá Jaroslav Horák živnostenský list a školka se nazývá Jaroslav Horák – Horákovy školky. V roce 1992 do firmy nastupuje jeho syn Dušan, absolvent Střední zahradnické školy v Brně- Bohunicích a Vysoké školy zemědělské v Brně, Zahradnické fakulty v Lednici na Moravě. Po vysoké škole nejdříve pracoval ve Výzkumném ústavu okrasného zahradnictví v Průhonicích a v letech 1900 až 1992 působil na Okresním úřadě v Kroměříži na odboru životního prostředí. Jeho koníčkem je vedle školkařství a dendrologie také pěstování orchidejí. Za svojí zálibou uskutečnil v roce 1995 a v roce 1996 dlouhodobé cesty do Jižní Ameriky, konkrétně do Ekvádoru a do Peru, aby se v těchto exotických zemích seznámil se životem orchidejí v jejich přirozeném prostředí.
V roce 1995 zemřela ve věku 90 let druhá žena Antonína Horáka Kristina a 20. listopadu 1997 zcela neočekávaně umírá i Jaroslav Horák. Školku přebírá po svém otci Ing. Dušan Horák a její název se mění na Ing. Dušan Horák Horákovy školky. Ke spojení restituovaného dílu s dílem privatizovaným již za daných okolností nedochází a Ing. Květoslav Horák přebírá v roce 1988 svoji část restituované firmy po svém otci a podniká se svými syny Tomášem a Radkem pod názvem Horák Květoslav Ing. – Okrasné školky a souběžně i ve firmě Horák a synové, Okrasné školky s. r. o.
Ing. Dušan Horák vybudoval v roce 1999 na pozemcích, kde se po desetiletí realizoval drobný prodej, nové zahradní centrum. Celá náročná výstavba proběhla mezi jarní a podzimní prodejní sezónou.
Ing. Dušan Horák Horákovy školky
V létech 1999 – 2000 přikoupil Ing. Dušan Horák pozemky v nedalekém Slavkově pod Hostýnem a začal zde budovat provozní středisko. Jak bylo vždy u Horáků zvykem, prvně vysázel matečnice jako základ firmy, která se zabývá množením. Následovala výstavba sociálního zařízení a pokračovalo se s prostornou víceúčelovou halou a v návaznosti na ní i s množárenskými skleníky. Výstavba tohoto nového komplexu trvala pět let usilovné práce a koncem roku 2005 byla zkolaudována. Do provozu bylo toto moderní zařízení slavnostně uvedeno 10. května 2006 a byl to zároveň i jakýsi svátek školkařů. Dopoledne se zde uskutečnilo zasedání předsednictva Svazu školkařů ČR, odpoledne se sešli další pozvaní hosté. K této významné události byla vytvořena i výstavka 80ti leté historie Horákových školek. Ze zažloutlých černobílých fotografií dýchala slavná minulost, z nových barevných zase krásná přítomnost. V okolí areálu byla pak přítomným představena budoucnost. Jak to mezi zahradníky bývá, hodně se vzpomínalo a bylo také na co. Na výstavce o historii školky nechyběl plášť Jaroslava Horáka, ve kterém jako vedoucí školky chodil a v kapse nosil stále zahradnický nůž. Vždy však měl také kravatu. Zákazníkům psával dodací listy na psacím stroji vždy bez jediné chyby.
Majitel školek, čtyřicátník Ing. Dušan Horák již za svůj život mnoho dokázal. Vybudoval nové zahradní centrum, nové středisko a jistě má ve svých plánech tvořit dál. Ke své vrozené inteligenci zdědil po svých rodičích slušnost. I když tato vlastnost v dnešní době někdy nebývá předností, u Dušana je to naopak. O budování školky má svoji vlastní představu. Nechce firmu neúměrně zvětšovat, důležité jsou pro něj zvyšování kvality a intenzita produkce. Ke své práci má optimální zázemí. Jeho manželka Marcela, také zahradnice, se stará o drobný prodej a o množení. V době jeho nepřítomnosti jej zastupuje. Je požitkem pozorovat drobný prodej v zahradním centru v Bystřici pod Hostýnem. Kulturní prostředí, široký sortiment a vynikající kvalita rostlin, téměř všechny českého původu, rozumné ceny, poradenská služba při prodeji a přátelské jednání se zákazníky jsou zde samozřejmostí. Drží se památného výroku Jaroslava Horáka, který říkával: „Drobných zákazníků je třeba si vážit, oni přijdou vždy“.
Školkařství má v naší zemi velkou tradici. Před válkou jsme měli mnoho vynikajících školek. Bohužel téměř všechny zanikly, a ty co zbyly, nedosahují dřívější úrovně. Horákovy školky v Bystřici jsou vzácnou výjimkou. Za to patří rodině Horákové plné uznání a obdiv.

Komentáře ke článku 2

 • Františka Mičová

  Prosím vás o radu a přeji dobrý den.
  Listy na vršcích rajčad se kroutí do roliček. Žádného pavoučka nebo mšice není vidět.
  Ostatní listy se zdají normální.
  Děkuji vám za radu a přeji vám mnoho pěstitelských úspěchů bez problémů.
  S pozdravem Františka Mičová ze Zlína.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *