02.10.2005 | 10:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

20 let Zahradnické fakulty v Lednici

Lednice na Břeclavsku je v obecném povědomí známá krásným zámkem a rozlehlým parkem s řadou zajímavých památek. Kromě tohoto kulturního významu je ale zároveň sídlem Zahradnické fakulty Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, která v letošním roce slaví dvacáté výročí svého vzniku.

Geneze zahradnického vzdělávání
Tradice výchovy zahradnických profesionálů zde ale sahají až do 19. století a navazují na velmi známou Vyšší zahradnicko – ovocnickou školu, založenou v roce 1895. Vysoká škola zemědělská v Brně, založená v roce 1919, vybudovala v Lednici své první pracoviště již v roce 1922. Jednalo se o Biologickou stanici a byl tak učiněn první krok směřující k otevření samostatného zahradnického vysokoškolského studia v Lednici.
V roce 1947 byl výnosem Ministerstva školství a osvěty na VŠZ v Brně ustaven zahradnický směr Vinařsko-zahradnický a v roce 1952 byla v Brně založena katedra zahradnictví s návaznými specializovanými ústavy a expoziturami. Ta byla vzápětí přestěhována do Lednice do uvolněné budovy po Vyšší zahradnicko – ovocnické škole. Na výuce se vedle Zahradnické katedry, která zajišťovala výuku odborných zahradnických předmětů, podílely i další katedry brněnských fakult VŠZ. Významným mezníkem ve vývoji a rozvoji zahradnického vysokoškolského vzdělávání byla ve školním roce 1960 – 1961 transformace katedry zahradnictví na zahradnický obor, který byl začleněn do organizační struktury Agronomické fakulty VŠZ v Brně. Zvýšený zájem uchazečů o vysokoškolské zahradnické studium z Čech, Moravy a zejména ze Slovenska, si rychle vyžádal nová strukturální i organizační opatření – vznikly nové katedry a nové disciplíny. V roce 1965 bylo do struktury VŠZ začleněno také vědecko-výzkumné pracoviště Mendeleum, založené v roce 1912. Od poloviny sedmdesátých let došlo k dalšímu zvýšení počtu posluchačů, v roce 1974 – 1977 byly v Lednici vybudovány nové studentské koleje Petra Bezruče. Od roku 1977 byli studenti přijímáni již na dva samostatné obory a to na obor Zahradnická výroba a na obor Sadovnictví a krajinářství.
Snahy o zřízení Zahradnické fakulty byly dovršeny v roce 1985. Stalo se tak s účinností od 1. září 1985 rozhodnutím vlády ČSSR pod číslem 69/1985 Sb., ze dne 22. 8. 1985. Fakulta byla zřízena jako Zahradnická fakulta VŠZ v Brně se sídlem v Lednici na Moravě, s federální působností. V letech 1986 – 1989 byly také pořízeny insignie Zahradnické fakulty. Prvním děkanem byl prof. Ing. Vlastimil Fic, DrSc. Po roce 1989 došlo postupně k významným změnám také na Zahradnické fakultě, z nichž nejvýznamnější se týkaly zrušení výuky v Jihlavě a postupného přesunu 1. a 2. ročníků do Brna.

Současnost fakulty
Struktura a organizace fakulty včetně pedagogického programu a dalších návazných činností odpovídá standardům evropského školství, součástí školy je i vědecko-výzkumné pracoviště Mendeleum.
V oblasti výzkumu je fakulta známá snahou o komplexní postižení problematiky a o provázanost výstupů z výzkumu na praktické využití. V posledních letech to bylo zejména studium biodiverzity zahradnických rostlin, které představuje hlavně zlepšování kvalitativních znaků výsadbového materiálu, výzkum kvality zelenin, léčivých rostlin a révy vinné, tvorbu ekologicky šetrných výrobních postupů a optimalizaci posklizňových úprav vína a ovoce. Praktické výstupy se uplatňují zejména v oblasti nových odrůd a zdravého rostlinného materiálu, koncentrace genových zdrojů, při tvorbě nových genotypů meruněk a broskvoní, v integrované produkci v zelinářství a ve vinohradnictví, při zlepšování ekonomiky výroby zahradnických produktů apod.
V oblasti zahradní architektury byly výzkumné projekty orientovány na obnovu památek krajinářského umění, která zahrnuje hlavně tvorbu východisek zahradního umění a vypracování metodik pro obnovu vegetačních prvků v památkách krajinářské architektury a zahradního umění.
Svým umístěním v Lednici a návazností na jedinečné zázemí demonstračních ploch a zámeckého parku, splňuje Zahradnická fakulta náročné podmínky spojení teorie a praxe při výuce ve všech svých oborech. Posluchači mají možnost studovat sortimenty mnoha druhů zahradnických rostlin nebo čerpat poznatky z vývoje kulturní krajiny přímo v centru Lednicko-Valtického areálu.

Studijní možnosti
Současným děkanem Zahradnické fakulty je doc. Ing. Petr Kučera, PhD. Výuku 950 studentů ve všech formách studia (650 interních) zajišťuje 43 akademických pracovníků.
Posluchači studují ve třech bakalářských, dvou navazujících magisterských a dvou doktorských studijních programech v prezenční i kombinované formě.
Studijní obor Zahradnictví má profilové disciplíny květinářství, ovocnictví a zelinářství. Absolventi musí zvládnou nejen pěstební technologie zahradnických plodin, ale vytvářejí si předpoklady k práci v oblasti marketingu, managementu či obchodu se zahradnickými komoditami. Uplatňují se ale i ve státní správě, školství či výzkumu.
V oboru Zpracování zahradnických produktů, který se v současné době transformuje do oboru Jakost rostlinných potravinových zdrojů, se výuka více zaměřuje na kvalitologii, sledování autenticity potravin, nápojů apod., což jsou oblasti, ve kterých po vstupu ČR do EU, najdou vysoce kvalifikovaní odborníci široké uplatnění.
Nově byl na Zahradnické fakultě od roku 2003 otevřen moderně koncipovaný obor Vinohradnictví a vinařství. Studium tohoto oboru slučuje technologie pěstování révy vinné s moderními, vinařskými technologiemi. Velký důraz je kladen na praktickou výuku ve vinici i sklepním hospodářství.
Již tradičně vyhledávaným a zajímavým, i když velmi náročným oborem je Zahradní a krajinářská architektura, která se zaměřuje na projektování zahradních a krajinářských úprav. Uchazeči zde musí projít talentovými zkouškami zaměřenými na výtvarný projev a všeobecné znalosti z architektury a výtvarného umění. Uplatnění absolventů tohoto oboru je velmi široké např. v projekčních firmách, jako svobodný architekt nebo v oblasti veřejné zprávy při rozvoji zeleně.
Tomuto oboru je ve svých výchozích principech velmi blízký obor Management zahradních a krajinářských úprav. V němž je studium je zaměřeno na práci s projektovou dokumentací a na zpracování realizačních a ekonomicko-manažerské postupů. Absolventi řídí zakládání a realizaci sadovnických a krajinářských projektů a usměrňují rozvoj vegetace v sídlech i v krajině.
Skutečnost, že dnes na fakultu přichází studovat mnohdy již třetí generace našich prvních absolventů, je jistě svědectvím poctivé práce pedagogů. O dobrém jménu školy v zahraničí svědčí dlouhodobé přátelské a kolegiální kontakty s více než třemi desítkami zahraničních univerzit a ústavů.
Jména současných profesorů působících či stále spolupracujících se Zahradnickou fakultou jako jsou zejména prof. Jiří Damec, prof. Vlastimil Fic, prof. Jan Goliáš, prof. Karel Kopec, prof. František Kobza, prof. Vilém Kraus, prof. Jan Lužný, prof. Jaroslav Machovec, prof. Ivan Otruba, prof. Vojtěch Řezníček a prof. Zdeněk Vachůn, představují ve svém oboru výrazné autority či osobnosti.

Dlouholetá tradice, erudice pedagogů i mimořádné prostředí pro studium kulturní krajiny vytvořilo v „zahradnickém světě“ z Lednice velmi známé místo vyznačující se tím, co bývá označováno jako „genius loci“.
Přejme Zahradnické fakultě, aby se i nadále úspěšně rozvíjela ku prospěchu zahradnictví i celé společnosti.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down