120. rokov firmy W. Kordes´ Söhne

Na severe Nemecka, neďaleko Hamburgu, na okraji mestečka Elmshorn v Sparrieshoop, sa nachádza sídlo svetoznámej ružiarskej firmy W. Kordes´ Söhne. Firmu v roku 1887 založil v Elmshorne Wilhelm Kordes I. (1865-1935), ktorý začal pestovať okrasné rastliny a škôlkárske výpestky. Zakladateľ s určitou odbornou intuíciou a obchodným duchom začal zhromažďovať najlepšie ruže z Nemecka a Francúzska, pestovať a rozmnožovať ich, čím uspokojoval narastajúci záujem o tieto výpestky. Napokon sa ruže stali hlavným artiklom firmy.

Šľachtením ruží sa začal zaoberať zakladateľov syn Wilhelm Kordes II. (1891-1976), ktorý získal prvé skúsenosti v Anglicku. Na konci 1. svetovej vojny nastúpil pracovať do otcovej firmy spolu s bratom Hermannom Kordesom I. (1893-1963). V roku 1919 premiestnili podnik do Sparrieshoop, kde sídli dodnes. Pôvodné sídlo podniku, starý vidiecky dom, 80 rokov slúžil svojmu účelu a dodnes je obytným domom a múzeom, v ktorom sa návštevníci môžu zoznámiť s dosiahnutými výsledkami a úspechmi z bohatej histórie firmy.
O výpestky ruží bol v povojnovom období veľký záujem nielen v Nemecku, ale aj v okolitých krajinách. Napríklad v roku 1920 vo firme zaočkovali 120 tisíc ruží, no v roku 1929 už 663 tisíc. Tento vzostup výroby si vyžadoval vysoko odbornú prácu, dobrú organizáciu výroby a odbytu. Symbolom tejto doby bol legendárny pluh značky Planet, ktorý sa v konskom záprahu používal na obrábanie ružových škôlok a správne vedený nikdy neporušil pestovateľský porast.

Ružiarske jednotky
V priebehu uplynulých 120. rokov sa dramaticky zmenili nielen podmienky výroby, ale aj záhradnícka technika, mechanizácia, výrobné priestory, technológia pestovania, pestovateľské substráty, zavlažovanie a pod. Súčasné šľachtenie a množenie ruží využíva už najnovšie vedecké poznatky. Rozvoj ani u firmy Kordes nebol jednoduchý. Dotkli sa ho dôsledky 1. svetovej vojny, hospodárska kríza a kruté mrazy v rokoch 1929 až 1930, ktoré zdecimovali porasty ruží na 6000 rastlín. Ničivo zasiahla aj 2. svetová vojna. Postupné oživenie výroby, hospodársky rozmach a zvýšenie produkcie ruží dosiahli stupňovaním intenzivity práce. V roku 1962 sa firma W. Kordes´ Söhne dostala na špičku európskych škôlok s produkciou 2,5 miliónov ruží.
K podstatnému rozmachu prispeli modernizácia, nová technika, rozšírenie vozového parku, nové technológie, rozdelenie úloh v organizácii výroby a odbytu, nové formy propagácie výrobkov a zásielková služba.
V roku 1963, po smrti Hermanna Kordesa I., nastúpila do vedenia podniku tretia generácia: Hermann Kordes II. (1919-1986), Reiner Kordes (1922-1997) a Werner Kordes (1923-2002). V druhej polovici 20. storočia rozšírili podniky, pribudli nové budovy, skleníky, triediarne, baliarne, chladiarenské boxy na 2,5 milióna rastlín a predajné záhradnícke centrum. Uplatnením nových pestovateľských technológií sa zväčšil aj sortiment ruží. Výhodnosť vynaloženia potrebných investícií a zamerania výroby a šľachtenia na rezané ruže potvrdili úspechy firmy v nasledujúcich rokoch.
V roku 1974 založili v Holandsku (Aalsmeer) dcérsku firmu Interrose na testovanie noviniek ruží (novošľachtení), ukážkové profesionálne pestovanie ruží na rezanie a špeciálne množenie mladých rastlín (sadeníc) pre rezané ruže. Záhradnícka výroba od nich vyžadovala predovšetkým výsledky výkonnosti a výnosnosti skleníkových ruží na rezanie z 1 m2 za rok. Pre pestovateľov sú to dôležité podklady pri nákupoch sadeníc ruží na nové výsadby. V súčasnosti tu okrem iného skúšajú novú zvláštnu technológiu pestovania ruží na rezanie v hydropónii v čadičovej vate. Postupujú pritom tak, že prvé mladé výhonky vysadených ruží drasticky zahýbajú smerom nadol, až sa nalomia a prevísajú. Dosiahnu tým v oblúkoch zahnutých konárov zvýšenie dorastania ďalších mladých výhonkov, čím sa zvýši aj počet stopiek kvetov. Tieto činnosti robia firme dobré meno a prinášajú aj dôležité finančné príjmy.
V ostatných dvadsiatich rokoch vedie firmu W. Kordes´ Söhne už štvrtá generácia. Sú to Tim Hermann Kordes, Bernd Helms Kordes a Wilhelm Kordes. Pod ich vedením sa rozšírilo šľachtenie, množenie a odbyt všetkých druhov ruží s uplatnením veľkovýrobných technológií. V 90. rokoch minulého storočia prišli s novou šľachtiteľskou stratégiou: uvádzať do života a rozmnožovať nové, bohato kvitnúce, krásne a zdravé ruže, odolné v rôznych klimatických podmienkach a rezistentné voči hubovým chorobám. Súčasťou týchto trendov je aj prísne záverečné testovanie ADR (Allgemeine Deutsche Rosenneuheitenprüfung). Tieto tvrdé trojročné skúšky prebiehajú v rôznych podmienkach na jedenástich miestach Nemecka, bez použitia chemických prípravkov.
Presadzovaním týchto zásad vznikli nové aktuálne sortimenty a skupiny ruží pod obchodnými názvami ako napr.: Märchen Rosen a Die Rigo Rosen (rozprávkové a Rigo ruže), Kletter Maxe (popínavé veľké), Kordana (črepníkové a balkónové ruže), atď. Okrem uvedených skupín ponúkajú v predajniach ruže veľkokveté, záhonové, kríkové (parkové), pôdopokryvné, miniatúrne, popínavé, divoké (botanické), črepníkové (kontajnerové a balkónové) a kmienkové (VK 60, 90, 140 cm).

Aktuálne o firme
Názov a sídlo: W. Kordes´ Söhne, Rosenschulen, Sparrieshoop (BRD, Holstein)
Filiálky (dcéry): Interrose a Kordes Roses International (Holandsko), Kordes Roses East Afrika – veľkopodnik na rezané ruže (Keňa)
Firma Kordes: základ asi 70 ha pestovateľských plôch pre vonkajšie ruže (200 ha celkom),
vlastná produkcia ruží 2 až 2,5 mil. ks ročne + 500 tisíc ks z odrezkov, 2,5 ha vonkajších plôch pre šľachtenie, 1 ha kontajnerových kultúr, 1,2 ha skleníkov, 1600 m2 skleníkov, množiteľských oddelení pre sadenice, rezané ruže, odrezky, zimné štepenie + pravokorenné ruže
Pracovníci: 145 vo výrobe (z toho osem záhradníckych inžinierov, štyria záhradnícki majstri a 20 záhradníckych tovarišov)
Mechanizácia a budovy: 15 mechanizmov na obrábanie pôdy, ošetrovanie a kultiváciu, jedno nákladné auto, 12 minibusov, automatické sádzacie stroje, vyorávače, triediace linky, obchodné záhradnícke centrum, baliarne + centrála, chladiareň + boxy na asi 3 mil. ruží
Odbyt: asi 65 % ide do veľkoobchodov a záhradníckych podnikov s rezanými ružami, 30 % do predajní, obchodov + zásielkové služby, 5 % na export
Kordesove ruže sa pestujú vo vyše 30 krajinách sveta a ich celosvetová produkcia dosahuje 40 až 45 miliónov kusov.

Doraz na šľachtenie
Firma W. Kordes´ Söhne patrí svojou činnosťou medzi najväčšie svetové firmy, pričom je impozantná hlavne veľkosťou a výsledkami šľachtenia. Základom je asi 1400 materských rastlín (50 % pre rezané, 35 % pre záhradné a 15 % pre črepníkové ruže). Ročne vykonajú asi 2000 kombinovaných krížení, opeľujú asi 100 tisíc rastlín a získavajú asi 800 tisíc semien krížencov, z toho asi 400 tisíc semenáčikov (125 tisíc pre rezané, 200 tisíc pre záhradné a 75 tisíc pre črepníkové ruže).
Od vzniku firmy v roku 1887 dodnes vyšľachtili štyri generácie Kordesovcov vyše 500 odrôd ruží, z ktorých viac ako 100 dostalo certifikát ADR, čím potvrdili, že šľachtenie ruží bolo základným kameňom dosiahnutých výsledkov a úspechov.
Svetový úspech priniesli v roku 1935 odrody ´Karmine´ a ´Crimson Glory´. Významným úspechom a prelomom bola ´Kordes Sondermeldung´ (1950), senzácia v oranžovočervenej farbe, z ktorej vznikli v rade ´Zorina´, ´Prominent´ (1970) a odroda s oranžovočerveným plným kvetom ´Mercedes´ (1973) – táto priniesla Reinerovi Kordesovi svetový úspech. V roku 1997 uviedli na trh ´Schneewittchen´ (biela) zo skupiny kríkových ruží. Z popínavých ruží to boli citrónovožltá odroda ´Lichtkönigin Lucia´ a medenočervená ´Westerland´.

Významné ocenenia
Rok 2003 – ´Kordes Rose Rotilia´ (žiarivo karmínovočervená), Zlatá ruža (Den Haag)
Rok 2004 – ´Fairest Cape´ (oranžová), Zlatá ruža (Baden Baden)
Rok 2005 – ´Aprikola´ (ružovooranžová), Zlatá ruža (Den Haag)
Rok 2006 – ´Lions Rose´ ( krémovobiela), Ruža roka 2006 (Rose of the Year)
Rok 2007 – ´Kosmos´ (krémovobiela), ADR-Rose, sa uchádza o Ružu roka 2007, ktorá sa udeľuje v roku 2008
Poslednou aktuálnou senzáciou sa stalo oznámenie (6. 9. 2007) o výsledkoch tvrdého testovania, skúšania a uznávania ruží v rokoch 2006 až 2007 certifikátmi ADR – zo 14 ruží získalo ocenenie sedem z firmy W. Kordes´ Söhne. Tento významný šľachtiteľský úspech potvrdil správnosť novej šľachtiteľskej stratégie, zameranej na kvalitu.
Medzi ocenené ADR odrody patria: popínavé – ´Laguna´ (cyklámenovo-ružová, plná, voňavá), ´Jasmina´ (fialovoružová), záhonové ´Kosmos´ (krémovobiela) a ´Sunstar´ (žiarivožltá), miniatúrne ´Lupo´ (tmavoružová) a ďalšie dve, zatiaľ nepomenované Kordes šľachtenia.
Firma W. Kordes´ Söhne dosahuje dlhodobo vynikajúce úspechy vo svojej činnosti aj vďaka dobrej komunikácii s odbornou a laickou verejnosťou pomocou využívania účinnej reklamy a propagácie ruží prostredníctvom nádherných katalógov, kalendárov zostavených z najkrajších ruží sveta, odbornej literatúry, článkov v rôznych časopisoch s odbornými radami a odporúčaniami pre pestovanie ruží. Významnú úlohu zohrávajú aj zásielkové a doplnkové služby v záhradníckych centrách a predajniach. V ekonomickej oblasti je dôležitý predaj autorizovaných licenčných odrôd a noviniek ruží. Pri propagácii má veľký význam aj účasť firmy na záhradníckych výstavách a veľtrhoch po celom svete. Spoločnosť spolupracuje s významnými ružiarskymi firmami na všetkých kontinentoch a má vo viacerých štátoch svoje zastupiteľstvá. Tieto zabezpečujú propagáciu, rozširovanie a odbyt kordesových ruží s potrebným odborným servisom.
Vynikajúce úspechy v šľachtení, množení a marketingu dosiahla firma W. Kordes´ Söhne vďaka vysokej odbornosti, dobrému manažmentu, náročnosti na kvalitu ruží s prísnym testovaním noviniek. Uplatňovanie najnovších vedeckých poznatkov, moderná technika a obchodný duch priviedli túto ružiarsku firmu v jej 120. ročnej histórii k takýmto ojedinelým úspechom. V šľachtení a rozširovaní pestovania ruží sú verní svojmu firemnému logu, ktoré znie: Najkrajšie ruže sveta.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *