15.09.2005 | 10:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

120. let mělnické zahradnické školy

Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola Mělník zaujímá v českém odborném školství již řadu let významné postavení. V letošním roce oslaví žáci střední školy, studenti vyšší školy, frekventanti různých kurzů, zaměstnanci školy i školního statku a také široká rodina absolventů a přátel školy 120 let od zahájení vyučování na Mělníce.

Domnívám se, že není neskromností konstatovat, že tato škola je dlouhodobě propojena se všemi oblastmi zahradnického života. Podobně, jako v celé historii zahradnického školství, i dnes lze tuto školu charakterizovat jako dynamicky se vyvíjející budoucí centrum zahradnického školství.
Celou historii uplynulých 120 let nelze v tomto článku podrobně popsat, její podstatné části jsou uvedeny na našich webových stránkách. Je třeba uvést, že po politických a ekonomických změnách ve společnosti, které začaly v roce 1989, se vývoj školy urychlil a její materiálně technické podmínky se vyvíjely větším tempem včetně zahraniční spolupráce. Současné zahraniční kontakty mělnické školy zahrnují spolupráci s partnery v Rakousku, Německu, Švýcarsku, Francii, Belgii, Holandsku, Rumunsku, ale i v USA.
Od roku 1992 se po zrušení KNV stalo zřizovatelem školy MŠMT ČR, a tím se značně otevřel prostor pro vlastní iniciativu v oblasti výuky, hospodářské činnosti a zkvalitňování materiálních podmínek. Tato situace trvala až do roku 2001, kdy po změně legislativy předalo MŠMT ČR všechny vyšší a střední školy nově vznikajícím krajům. V této době se podařilo na škole vybudovat nové sbírkové skleníky, vlastní květinovou prodejnu, ateliéry, posluchárnu pro 100 studentů, opravit řadu budov školy, školního statku, pořídit množství moderních učebních pomůcek, zmodernizovat vinařství, vysázet nové vinice, zahájit modernizaci květinářských skleníků na Neuberku, změnit způsob vytápění na Polabí i Neuberku na vytápění z horkovodní přípojky EMĚ. Vybavování školy moderní výpočetní technikou, audio i videotechnikou bylo v té době velmi intenzivní a pokračuje i v současné době.
Od roku 2001 je zřizovatelem školy Středočeský kraj a lze konstatovat, že modernizace objektů školy i školního statku pokračuje i v této době, i když ve složitější majetkoprávní situaci. Podařilo se dokončit v roce 2004 rekonstrukci II. etapy květinářských skleníků, přístavbu a modernizaci chlapeckého internátu, opravy střech a fasád objektů na Neuberku i na Polabí. Od září 2004 škola převzala do užívání od města Mělník celý třípodlažní pavilon sousední ZŠ pro výuku studentů VOŠZa.
V souvislosti s liberalizací našeho školství po r. 1989 mělnická škola nejen zkvalitňovala svoje materiální podmínky, ale pružně reagovala na potřeby nastupujícího tržního hospodářství. V rámci schváleného experimentu MŠMT ČR jsme si úspěšně ověřili systém pětiletého studia s konáním učňovských zkoušek po 3. ročníku a maturitních zkoušek po 5. letech studia. Tento přínosný systém byl však později ukončen změnou školského zákona a od té doby se na střední škole vyučuje ve čtyřletém studiu ukončeném maturitní zkouškou.
Dnes na Střední zahradnické škole studuje v deseti třídách denního studia téměř 300 žáků z různých oblastí celé naší republiky. Od roku 1991 pravidelně organizujeme jednoroční dálkové studium „Komplexní péče o dřeviny“, letos byl zahájen již 14. běh této žádané formy zvyšování kvalifikace pro pracovníky zahradnických firem a odborů životního prostředí městských a obecních úřadů. Nejvýznamnějším rozšířením vzdělávací nabídky pro odbornou veřejnost v minulých letech bylo zřízení studijního oboru „Zahradní a krajinná tvorba“ na Vyšší odborné škole zahradnické v Mělníku. V současné době v tomto oboru studuje na tříletém denním studiu téměř 180 studentů a na čtyřletém dálkovém studiu 80 studentů. Kromě interních učitelů vyučují na VOŠZa také učitelé z různých vysokých škol, specializovaných institucí a z praktických firem. V relativně široké nabídce vyšších odborných škol jsme jedinou VOŠZa v celé republice, na níž je vyučován obor zahradní a krajinné tvorby. Toto terciární studium je zaměřené nejen na teorii, ale zejména na praktickou průpravu pro budoucí pracovníky v oblasti okrasného školkařství, zakládání a údržby zeleně i pomocné projektové činnosti.
Stále se rozšiřující vzdělávací nabídka mělnické školy vyžaduje početný vysoce kvalifikovaný kolektiv pracovníků.O téměř 550 žáků SZaŠ, studentů VOŠZa a dalších přibližně 100 studentů různých kurzů pečuje téměř 90 zaměstnanců školy a 30 pracovníků Školního statku Mělník tak, aby byla zajištěna vysoká úroveň teoretické a praktické výuky. Daří se doplňování pedagogického sboru o mladé učitele a řada z nich si zvyšuje kvalifikaci doktorandským studiem.

V souladu s dlouhodobým záměrem školy připravujeme ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze bakalářské studium oborů podnikání v zahradnictví a zahradní a krajinářské úpravy.
V roce 2004 jsme ve spolupráci s Wellantcollege Aalsmeer úspěšně uzavřeli první ročník vazačského rekvalifikačního kurzu s českou a evropskou certifikací. V široké vzdělávací nabídce a úzké spolupráci se zahradnickými firmami a profesními svazy chceme pokračovat i v příštích letech a dělat vše, aby dobré jméno mělnické zahradnické školy bylo i nadále podepřeno vysokou úrovní jejích absolventů všech studijních forem.
Závěrem této stručné informace o historii, současnosti a nejbližší budoucnosti bychom chtěli pozvat absolventy školy, kolegy odborníky, rodičovskou veřejnost i další přátelé školy k prohlídce našich zařízení při příležitosti 120. výročí zahájení výuky na mělnické škole. Oslavy tohoto výročí se uskuteční spolu s vyhlášením výsledků regionální vinařské soutěže a předáním diplomů a ocenění v pátek 1. července 2005 a v sobotu 2. července 2005 ve všech objektech školy a statku Na Polabí a Neuberku.
Podrobnější informace o škole i o připravovaných akcích lze nalézt na www.zas-me.cz.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down