22.12.2004 | 08:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

1.ročník Mistrovství ČR „cechu zahradnického“

Po mnohých peripetiích se nám podařilo celkem úspěšně zorganizovat 1. ročník mistrovství ČR cechu zahradnického. Soutěž byla uspořádána z iniciativy organizace CEJH (www.cejh.org), což je evropská organizace pro mladé zahradníky. Tato organizace zprostředkovává výměnné studijní pobyty studentům odborných zahradnických škol ze všech zemí EU a vůbec různým způsobem podporuje vzdělávání mladých zahradníků.

Vzhledem k tomu, že jsme se letos v květnu stali právoplatnými členy EU, byla naše země přizvána k účasti na mistrovství Evropy mladých zahradníků, pořádaném touto organizací. Skupinka doktorandů ve spolupráci se zahradnickou fakultou zorganizovala vlastně mezinárodní mistrovství ČR, z níž vzešli vítězové, kteří budou reprezentovat Českou republiku a Slovensko v září v Laimburgu, v Jižním Tyrolsku v Itálii. Do soutěže byli pozváni studenti ze všech odborných škol z České republiky, ale také kolegové ze Slovenska. Jako logo soutěže jsme zvolili symbol všech zahradníků – slušivý slamák, který zastřešuje všechny jednotlivé specializace našeho oboru.
Soutěže se mohli zúčastnit studenti oboru zahradnictví, kteří nepřesáhli věk 25 let. Každý soutěžní tým byl složen ze 3 mladých zahradníků, kteří pak ve všech soutěžních disciplínách spolupracovali. Nejprve jsme měli obavu, že tým složený ze 3 odborníků hravě rozřeší jakýkoli úkol a my pak budeme s obtížemi určovat vítěze, ale někdy byl opak pravdou. Různé názory se musely sjednotit a na papír pak musel být napsán jediný výsledek, takže se občas stalo, že se dohodli na nesprávném výsledku. Ale rozhodně to bylo zajímavé sledovat, jak si jednotlivé týmy radí v počasí, které nám po celý den nepřálo a lilo „jako z konve“.
Účastníky soutěže jsme prověřili v 7 soutěžních disciplínách – poznávání rostlin, ochrana rostlin, rozmnožování rostlin, technická zručnost, zahradnické počty, odhad zahradnického prostředí a kreativita. Soutěž probíhala po celý den a týmy se střídaly na jednotlivých stanovištích s plným nasazením. Přestože nebe se kabonilo, vládla na fakultě příjemná atmosféra. Všichni účastníci soutěže byli od deště urousaní a prokřehlí, ale statečně bojovali a na nic si nestěžovali. Původně bylo plánováno, že soutěžní aranžmá disciplíny kreativita, která byla na téma „hold věkovitému stromu“, budou jako slavnostní ukončení soutěžního dne přenesena do zámeckého parku a tam budou symbolicky předána nádherným velikánům. Nicméně svatý Petr s námi ten den neměl slitování, takže soutěžní den byl nakonec ukončen slavnostním slovem našeho pana děkana Doc. Ing. Petra Kučery Ph.D. a soutěžní práce se staly výzdobou vestibulu naší fakulty.
V noci vytištěné diplomy pak byly předány – skoro ještě teplé – vítězům Mistrovství ČR. Ti si kromě diplomů odvezli spoustu nádherných cen, které do soutěže věnovali uvedení sponzoři. Fotografie a podrobnější povídání z průběhu soutěže najdete na internetových stránkách http://www.zf.mendelu.cz/veda-vyzkum/mcr.htm. Dva nejlepší české týmy budou naši republiku reprezentovat 1.-5.9. 2004 v Laimburgu v Itálii, o jejíchž výsledcích vás budeme také informovat. Více informací o této soutěži lze najít na internetových stránkách www.fachschule-laimburg.it.
V následujících letech počítáme s budováním této tradice, protože je nepochybně zajímavá jak pro studenty, kteří získají další zkušenosti, tak pro naše ekonomickými okolnostmi sužované odborné školství. Celoevropskou spoluprací se můžeme vzájemně poznávat, učit se jazyky a předávat si zkušenosti. Obor zahradnictví je pestrý a zajímavý, náročný na zručnost, znalosti a především na spolupráci.
Určitě by „nebylo k zahození“ stát se členem výše zmíněné organizace CEJH a založit její pobočku v ČR, která by studentům oboru zahradnictví mohla zprostředkovat studijní pobyty nebo zahraniční praxe ve kterémkoli koutě Evropy. Proto se obracím na všechny čtenáře tohoto článku, kteří mají zájem podpořit naše odborné školství, aby se na mě obrátili s návrhy spolupráce a podpory, a to ať finanční nebo morální. V budoucnu by se tak Česká republika mohla jednou stát organizátorem putovního Mistrovství Evropy mladých zahradníků a představit se jako právoplatný a funkční člen Unie. Nejde přece jen o to, co udělá EU pro nás, ale i o to, co můžeme udělat my s ní a pro nás pro všechny.

Nejúspěšnější týmy:
1. místo: MZLU, ZF Lednice
- Hana Složilová
- Peter Stručka
- Lubor Zelený
-
2. místo: SZአPiešťany
- Róbert Bartolen
- Peter Kučerík
- Ľubomír Rehuš

3. místo: SOU Rajhrad
- Jan Haba
- Hana Holá
- Martina Sýsová

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down