« Všechny Akce

Odborná příprava a získávání osvědčení o odborné kvalifikaci dopravce přepravující zvířata

20. dubna | 8:00 - 18:00

Odborná příprava a získání osvědčení o odborné kvalifikaci dopravce přepravující zvířata

Termín – 20.4.2023

Odborný kurz je určen pro dopravce přepravující zvířata pro obchodní účely na vzdálenost větší než 50 km, kteří jsou při kontrole povinni se prokázat, že mají odbornou kvalifikaci stanovenou zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, jak vyplývá z pozdějších změn (§ 8k odst. 3) a směrnicí Rady 95/29/ES ze dne 29. června 1995 o ochraně zvířat během přepravy. Jednou z podmínek pro registraci dopravce je odborná kvalifikace, kterou musí mít každý, i zaměstnanec dopravce i třetí osoba jejímž prostřednictvím dopravce přepravuje. Nezbytnou součástí odborné kvalifikace je osvědčení o způsobilosti, které lze získat prostřednictvím kurzu pro získání kvalifikace dopravce přepravující zvířata. Vztahuje se na všechny obratlovce včetně ryb, plazů.

 

Místo konání:

 

 

 

 

 

 

 

 

Přednáší:

Střední škola polytechnická, Nerudova 59, České Budějovice, přednáškový sál.

Vchod do hlavní budovy, první patro č. dveří 130.  

Parkování zajištěno v areálu školy. Vjezd zezadu školní budovy. Do navigace zadejte Jírovcova 67, odbočíte vlevo do brány-bude otevřená.

(SŠ polytechnická se nachází v blízkosti hotelu Clarion (dříve Gomel) a budovy Telecom,

od vlakového i aut. nádr.  trolejbusem č. 9 nebo autobusem č. 11, 6, 4, výstupní stanice „Družba-IGY“.

Praktická výuka bude probíhat ve SOŠ veterinární, mechanizační, zahradnické,

Rudolfovská 92, České Budějovice

MVDr. Zbyněk Semerád, ústřední ředitel státní veterinární správy nebo

MVDr. Jiří Král Ph.D., vedoucí oddělení péče o pohodu zvířat

 

Datum konání:   20.4.2023 (čtvrtek)

 

Doba trvání: Jeden den 12 výukových hodin, zakončení zkouškou (písemný test)
Časový rozvrh:             

 

 

Cena:

 

 

 

7:30 prezentace účastníků, 8:00 začátek přednášek. Předpokládaný konec 18:00 hod.

 

2400 Kč+504 Kč DPH 21 %, celkem k úhradě 2 904,-Kč se splatností před zahájením kurzu. Úhradu prosím proveďte jednorázovým příkazem na účet č. 163236544/0600 vedený

u MONETA Money Bank, daňový doklad obdržíte u prezence nebo mailem. Po vyznačení na přihlášce, též možno platit hotově na místě.

Variabilní symbol – VS 200423    

 

Přihlášky:

 

 

 

Kontakt:                   

 

Závaznou přihlášku zašlete na Email: prokop.mail@tiscali.cz , prokop@inprof.cz nebo na adresu: MVDr. Václav Prokop–INPROF, U Kapličky 238, Srubec, 370 06 České Budějovice
E-mail: prokop.mail@tiscali.cz,  prokop@inprof.cz mobil: 602 832 508

webové stránky: www.inprof.cz

 

Organizační garant akce:

MVDr. Václav Prokop – INPROF, Srubec 238, 370 06 České Budějovice               Zapsán u Obecního živnostenského úřadu v Českých Budějovicích č.j.Ž-330101/98/4845, ev.č.:330101-4904-01. IČO: 40756084, DIČ: CZ470722080.

 

    

 

Každý účastník obdrží před konáním kurzu elektronicky sborník přednášek s učebními texty.

Malé občerstvení – káva, čaj, minerálka.

 

Sylabus odborného kurzu je připraven ve spolupráci s Odborem živočišných komodit, oddělením ochrany zvířat MZe. ČR. Zahrnuje teoretickou a praktickou výuku. Po úspěšně vykonané zkoušce obdrží účastník do 14 dnů osvědčení v českém jazyce a průkaz osoby přepravující zvířata v českém a anglickém jazyce.

Vyplněnou závaznou přihlášku pošlete nejpozději do 17.4.23. Stačí e-mailem prokop.mail@tiscali.cz,

prokop@inprof.cz.  Domluvit se můžete i telefonem 602 832 508 a dodatečně vyplnit přihlášku.

Můžete se také přihlásit na webových stránkách www.inprof.cz

 

Po telefonické domluvě je možné objednat oběd ve školní jídelně za 103 Kč. Nutné zavolat 2 dny předem.

 

Přihlašující se, dává tímto souhlas se zpracováním osobních údajů a zařazením do databáze OOZ MZe ČR a firmy MVDr. Václav Prokop na dobu neurčitou ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a v souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č.2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR).  Tyto údaje nebudou poskytovány třetím osobám ani k jiným účelům.

 

Pozvánka Dopravci zvířat 20.4.23

Adresa události:

Střední škola polytechnická, Nerudova 59, 370 06 České Budějovice, přednáškový sál

Mapa:
Pořadatel:

MVDr. Václav Prokop-INPROF
Adresa: Srubec 238, 370 06 České Budějovice
Telefon:602832508
E-mail:prokop.mail@tiscali.cz

Podrobnosti

Datum:
20. dubna
Čas:
8:00 - 18:00
Webová stránka:
www.inprof.cz

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down