29.04.2011 | 04:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Tradice zahradnické školy v Krči pokračuje

Mnozí pamětníci potvrdí, že absolutorium Krčské zahradnické školy zajišťovalo již tehdy posluchačům privilegované postavení v práci. Vazačsko-aranžérská škola byla uznávanou nejen u nás, ale také v zahraničí. Ale pěkně od začátku …

Dne 1. února 1923 byla slavnostně otevřena Dívčí zahradnická škola, přičemž první ředitelkou byla jmenována Dr. Anna Berkovcová, jedna z prvních vysokoškolaček – žen té doby. Studium bylo dvouleté, obor zahradnicko-hospodyňský, přičemž podmínky přijetí dívek byly, ve srovnání se současností, přeci jen odlišné. Jako úsměvný příklad lze uvést např. nutný revers, kdy rodiče budou dívku na škole vydržovat … Výše tehdejšího školného se rovněž pohybovala v jiných cenových relacích, uznejte sami, školné na rok činilo 150 Kč a roční poplatek za internát byl 200 Kč. Značnou pozornost zasluhují také vyučované předměty, neboť kromě standardních předmětů, jako je např. český jazyk, zeměpis, botanika, květinářství, zelinářství, ovocnictví či účetnictví, dívky dále studovaly hygienu, praktické měřictví, bakteriologii, obchodní korespondenci, kuchyňské práce a stolování. Ani cizí jazyky nebyly v té době žádnou výjimkou, protože dívky konverzovaly v jazyce anglickém, německém a francouzském.
Na přilehlém pozemku o rozloze zhruba 8 ha stávala nejen budova školy, ale také budovy hospodářské, např. konírna, dva chlévy pro prasata, stodola či velké dřevěné skladiště na nářadí. Ve školní budově bydlel zahradník pan Fasseten, který pečoval o zahradu a založil část parku u školy.
V roce 1925 opustily školu první absolventky, které musely absolvovat zkoušky písemné (domácí hospodářství, vychovatelství, spravověda) a ústní (pěstování léčivých rostlin, sadovnictví, dendrologie, ovocnictví, zužitkování ovoce a zeleniny, zelinářství, květinářství a patologie).
Dr. Berkovcová školu opustila v předválečném období v roce 1938 a nově byla na místo ředitelky školy jmenována Dr. Ing. Anna Horynová, která je dodnes, především pro pamětníky, legendou svého oboru. Napsala celou řadu odborných učebnic, především z Botaniky a Ovocnictví, které jsou doposud užitečným zdrojem informací. Právě díky ní došlo k dalšímu rozkvětu školy, byly dobudovány skleníky, pařníky a upraveny venkovní polní plochy.

Pro chlapce i dívky
Rozhodnutí přijímat také chlapce padlo až v roce 1951, kdy prvním chlapcem byl syn redaktora Zemědělských novin. S příchodem chlapců bylo nutno změnit název školy, těch se vystřídalo hned několik, např.: Mistrovská škola zahradnická, Nástavbové studium pro vyučené zahradníky a v roce 1969 Vazačsko – aranžérská škola. Krom kurzů vazačství zde probíhal kurz zavařování ovoce a zeleniny, při kterém se zpracovávaly všechny výpěstky ze školní zahrady. Právě pro pečlivé zužitkování úrody byla v suterénu internátu vybudována místnost s příznačným názvem „Zavařovačka“ a ve vedlejší místnosti byla mlékárna, kde se sýrařilo a stloukala smetana. Dívky po absolvování školy, především ty z městských periférií, se tak staly opravdovými hospodyňkami. Lze tedy říci, že náplň vyučování v Krči byla na svou dobu jedinečná, byla výběrem vědomostí, které mohla potřebovat každá moderní žena, ať v zahradnictví, tak v ostatních oborech.

Doba temna
Zahrada se skleníky a přilehlý park vždy lákaly kolemjdoucí, kteří se rádi zastavili, poseděli a kochali se barevnými kompozicemi. Jenže jak čas plynul a majitelé pozemku se neustále měnili, začal být pohled na tolik pověstnou školu stále smutnější. Budova školy chátrala, zahradu obsadily náletové dřeviny a plevel a málokdo tenkrát věřil tomu, že škola ještě bude někdy plnit účel, pro který zde byla zřízena. V roce 1992 se však na pozemku začalo cosi dít, byly patrné úpravy pozemku, rekonstrukce budovy, na které se posléze objevil modrobílý nápis Bohemia Regia Praha, s. r.o. V zahradě byly odstraněny náletové dřeviny, byly opraveny skleníky a v budově školy vybudovány krásné učebny, které byly vskutku jedinečné, koberce na podlahách, záclony na oknech, obrazy a dekorace na zdech. Není divu, že žáci se zde cítili příjemně, jako doma. Od této chvíle se začala psát novodobá historie, zahradnictví v Krči mělo své pokračování.
Střední odborná škola Bohemia Regia Praha, s. r. o., která vznikla z bývalé ubytovny mládeže, byla veřejnosti představena v červenci roku 1994. Navázat na tradici zahradnické Krčské školy – cíl, který si současná ředitelka školy a její zakladatelka Ing. Eva Zámostná vytýčila, se podařilo uskutečnit. Skutečnost, že byl start úspěšný potvrzuje i počet přijatých uchazečů o studium hned v druhém roce otevření školy, který činil 220 žáků. Paní ředitelka dále uvádí: „Krčskou zahradnickou školu vedli samí odborníci, a o totéž se snažíme i v současnosti. Vyučující na naší škole jsou aprobovaní odborníci, kteří mají žákům rozhodně co nabídnout. Ačkoliv se platí roční školné, lze říci, že školu žáci navštěvují rádi, čímž se může pochlubit málokterá škola podobného zaměření“.
Důraz je kladen na praktickou výuku, kterou by v budoucnu rádi rozšířili o možnost absolvování části praxe v zahraničí. Nejen z tohoto důvodu je kromě odborných předmětů kladena pozornost na výuku cizích jazyků, především jazyka anglického, který byl v letošním roce rozšířen o výuku speciální, zemědělské angličtiny.
Koncepce celého areálu směřuje k tomu, abychom sloužili široké veřejnosti. Škola proto nabízí pro zájemce aranžérské a zahradnické kurzy, pořádá prodejní výstavy či nově kroužek pro děti. Velmi úspěšný je i Floraservis, kde je možno zakoupit řezané květiny či objednat kompletní květinovou výzdobu.

Účast na mnoha aktivitách
V měsíci září jsme měli tu čest aktivně se podílet na vzniku Belgického květinového koberce, který zdobil pražské Staroměstské náměstí ve dnech od 3. do 5. září. Pro naše žáky to byla ohromná zkušenost, která se jen tak opakovat nebude a troufám si říci, že nebyl jediný, který by se na tento den netěšil. Vytvoření koberce trvalo žákům něco málo přes čtyři hodiny, přičemž květy begonií, ze kterých byl koberec „utkán“, byly dovezeny 3. září v 8 hod. ráno kamióny přímo z Belgie. Květinovou tapisérii zdobil znak města, logo evropské unie a znaky secese. Naši žáci spotřebovali celkem 180 000 květů begónií v různých barvách. Praha byla teprve třetím městem po Izraeli a Varšavě, ve kterém bylo možno tuto květinovou nádheru spatřit, nejen z tohoto důvodu jsme si nabídku spolupráce s Belgickým Velvyslanectvím v Praze nemohli nechat ujít.
Věříme, že stručnou připomínkou dlouholeté historie krčské školy, oslovíme pamětníky a bývalé absolventy, kteří jsou roztroušeni nejen po naší republice, ale také v zahraničí, a že spolu s námi zavzpomínají na svá školní léta v Krči. Zároveň bychom tímto rádi oslovili i naše žáky budoucí, díky nimž zahradnické řemeslo nezanikne.
O naší škole by se dalo povídat ještě mnoho, ale dosti slov, přijďte se sami přesvědčit, že tradice cechu zahradnického v Krči stále žije. K návštěvě naší školy můžete využít např. některý Den otevřených dveří, jejichž termíny spolu s ostatními informacemi naleznete na našich webových stránkách (www.bohemia-regia.cz).

Text a foto Ing. Jiřina Neckářová, Ph.D.,
zástupkyně ředitelky školy

Napsat komentář

Napsat komentář: Radek Helbig Zrušit odpověď na komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Komentáře k článku

  1. Dobrý den. Končili jsme v r. 1972 to byla Zahradnická škola vazačsko aranžérská . Pod křídly Vybule teda ing. Hany Vybulkové jsme úspěšně studium zvládli a jsem ráda že tato škola ještě je - právě jsem třídu založila dnes v spolužácích. Hodně úspěchů.

  2. Dobrý den všem

    Ja jsem končil školu v roce 1975 na školu a Ing Vibulkovou vzpomínám moc rád

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down