Filtrovat

ARCHIV RUBRIKY:

jablka

05.12.2013 | 14:17

Hodnocení účinnosti pomocného přípravku Myco-Sin Vin na původce moniliniové hniloby jablek

Souhrn V laboratorních testech byla hodnocena účinnost přípravku Myco-Sin VIN proti moniliniové hnilobě jablek. Jako standard byl použit fungicid Horizon 250 EW, kontrolní varianta zůstala bez ošetření. Pro experiment byla vybrána odrůda jablek ´Jonagold´. Po aplikaci přípravků na plody bylo ovoce uměle naočkováno houbou Monilinia fructigena. Ve variantě s přípravkem Myco-Sin VIN byla na počátku testů pozorována patrná inhibice vývoje lézí – skvrny způsobené patogenem byly menší a méně barevné (jejich počet ale nebyl ovlivněn). Při hodnocení na konci experimentu byla tato inhibice již patogenem překonána. Pátý den po inokulaci tak účinnost přípravku Myco-Sin VIN dosáhla hodnoty 49 % ve srovnání s kontrolní variantou, ale čtrnáctý den testování již byla pouze 23,4 %. Naopak účinnosti fungicidu Horizon 250 EW dosáhla téměř 99 % a zůstala na stejné úrovni v průběhu celého experimentu. Summary Efficacy of Myco-Sin VIN against brown rot of apples was evaluated in laboratory tests. Experiments were conducted with apple variety Jonagold. Fungicide Horizon 250 EW was used as a standard in these trials. Control variant remained untreated. Fruits were artificially inoculated with fungus Monilinia fructigena after the application of preparations. In the variant with Myco-Sin, the obvious effect of inhibition of the development of rot lesions was observed at the beginning of the test - spots caused by pathogen were smaller and less colored (the number of infections was not affected). During evaluation at the end of experiment, this inhibition was already overcome by the pathogen. Five days after inoculation, the efficacy of treatment with Myco-Sin VIN achieved 49 % in comparison with control variant, but 14th day of testing, the efficacy was only 23.4 %. In contrary, treatment with fungicide Horizon 250 EW achieved almost 99 % efficacy and remained on the same level throughout the experiment.
Kategorie: 

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down