Filtr

Široké srdce a zlaté ruce paní Vlasty Luňáčkové

Snad nikdo, kdo zná paní Vlastičku, nemá na ni špatné vzpomínky. Její životní energie, pracovitost, vytrvalost, důslednost, odhodlanost i tvůrčí elán, nakazila mnohé spolupracovníky a žáky. Ryzí venkovský původ a dědečkovské lesácké dědictví prozařoval celý její charakter a dodnes jí nedává pořádně si odpočinout. Stále je zapotřebí něco dodělat nebo...

Kategorie: Nezařazené

Jak našly nový domov citrusy, orchideje a další rostliny

V zahradnické veřejnosti, tedy té profesionální, se tak často nestává, že se vybuduje nový, moderní skleník. Buď za ním stojí velké finanční náklady jednotlivce nebo organizací, které dotují dané zařízení. Na okraji pozornosti stojí školy a na samém konci ty školy, které se zabývají výchovou a vzděláním postižené mládeže....

Kategorie: Nezařazené

Hortikomplex a jeho vývoj

V prosincovém čísle časopisu jsme čtenáře informovali o průběhu šestého ročníku „celozahradnické“ (Horti - zahrada, komplex - celek) výstavy v Olomouci. S ohlédnutím na předchozí ročníky výstavy Hortikomplex jsem se zeptala Ing. Josefa Roušara - šéfa oddělení zahradnických výstav Výstaviště Flora Olomouc, a.s., jak vidí budoucnost těchto akcí a co...

Kategorie: Nezařazené

České jablko = dobrý skutek

Ovocnářská unie České republiky připravila pro předvánoční dobu tradiční dobročinnou akci. V době od 10. do 20. prosince 2001 poskytly členské podniky OUČR zdarma jablka pro ústavy sociální péče, dětské domovy, domovy důchodců a do dalších obdobných zařízení. Akce proběhla ve všech regionech ČR. Zhruba 60 ovocnářských subjektů darovalo jablka,...

Kategorie: Nezařazené

I handicapovaní lidé mají své místo na slunci

V ústavu sociální péče pro tělesně postiženou mládež v Brně na Kociánce, mohli návštěvníci na přelomu listopadu a prosince shlédnout pátý ročník výstavy orchideí a citrusů. Akce byla pořádána Střediskem praktického vyučování ve spolupráci s Orchidea klubem a klubem Citrusářů Brno. K nahlédnutí byly i prostory, ve kterých se seznamují...

Kategorie: Nezařazené

Není hřbitova bez kříže

Nestává se u nás tak často, aby se světil nový hřbitov. A ještě méně často to připadá u hřbitova řádových bratří premonstrátů. Zajímavá koncepce lesního hřbitova je završena dubovým křížem, jehož dřevo pochází z Klášterce nad Jizerou....

Kategorie: Nezařazené

Hýčkají si svého zákazníka

Tak nějak by se mohlo nazvat setkání, které jednou za rok pořádá firma Tulipa pro své věrné obchodní partnery a přátele, kteří nemají možnost se osobně setkat a které spíše znají pod číslem, intonací hlasu v telefonu nebo podle platební morálky. Jako dík za spolupráci vedení firmy připravuje již po...

Kategorie: Nezařazené

Novinky řady TEKU

Všechny novinky v pěstební oblasti by měly splňovat určitá kritéria. Jedním z nich je kompatibilita s používanou technikou, v tomto případě s plnicím a výsevným strojem. Mezi jedny z největších výrobců pěstebních nádob a jejich nosičů – pěstebních podložek patří firma TEKU Poppelmann, Lohne, SRN, která přišla v loňském roce...

Kategorie: Nezařazené