Filtr

Tvorba právních předpisů v EU

Po začlenění kandidátských států do EU se podstatně změní legislativní postupy v těchto státech. Zemědělci a zahradníci budou i nadále podávat svoje návrhy a připomínky k různým regulativním opatřením prostřednictvím svých zájmových organizací příslušným národním ministerstvům zemědělství, ale v mnoha případech se o těchto návrzích a připomínkách bude rozhodovat v...

Kategorie: Nezařazené

Jak probíhá sklizeň u Polabských zelinářů ?

Při prvních podzimních mrazících vrcholí sklizeň zeleniny po celé ČR. Ne jinak tomu je i u firmy J + N v Semicích na Nymbursku. Rodina Jandlových zde pěstuje na téměř třech stech hektarech brambory, obilniny, zeleninu a doplňkově i bylinky a léčivky. Plodinová skladba zeleniny zahrnuje asi 35 ha květáku,...

Kategorie: Nezařazené