Archiv pro rubriku: realizace a údržba zeleně

Filtr

Historie botanických zahrad ČR – I. díl

Botanické zahrady jsou živé sbírky rostlin přístupné veřejnosti. Od nepaměti sloužily jako místo introdukce, šlechtění a výzkumu. Právě odborné zpracování sbírek a služba odborné i laické veřejnosti je odlišovalo a odlišuje od ostatních zahrad a sbírek. Smysl a náplň činnosti zahrad i jejich vnímání veřejností se vyvíjí a mění. Botanické...

Kategorie: realizace a údržba zeleně

Průhonický park očima tvůrce – VI. díl

Před dvaadevadesáti lety vystoupil na valné hromadě Dendrologické společnosti v Praze její tehdejší předseda Arnošt Silva-Tarouca s přednáškou Průhonický park. Zaznělo v ní mnoho zajímavých tvůrčích názorů a myšlenek, které jsou svou podstatou nesmrtelné a v dnešní době by si je všichni, kteří mají co do činění se zahradní architekturou,...

Kategorie: realizace a údržba zeleně

Dvě významná výročí a nový jednatel

Společnost Andreas Stihl má za sebou velmi úspěšný rok 2017, v němž oslavila devadesát let výročí své existence. Pro své zákazníky a partnery na českém trhu si připravila několik novinek, které prezentovala v rámci tiskové konference, kde se rovněž představil nový jednatel českého zastoupení společnosti Jiří Rumplík, který do funkce...

Kategorie: realizace a údržba zeleně

Obnova podrostového patra s využitím vhodných dřevin a trvalek – I. díl

Téměř všechny odborné publikace zabývající se zahradní tvorbou podrobně popisují všechny fáze budování zahrady, konče výsadbou rostlinného materiálu a jeho údržbou pouze v prvních letech po založení. Další vývoj je opomíjen. Ale zahrada jako každý živý organismus se vyvíjí v souladu s přírodními zákony do cílových rozměrů a proporcí.

Kategorie: realizace a údržba zeleně

Průhonický park očima tvůrce – V. díl

Před dvaadevadesáti lety vystoupil na valné hromadě Dendrologické společnosti v Praze její tehdejší předseda Arnošt Silva-Tarouca s přednáškou Průhonický park. Zaznělo v ní mnoho zajímavých tvůrčích názorů a myšlenek, které jsou svou podstatou nesmrtelné a v dnešní době by si je všichni, kteří mají co do činění se zahradní architekturou,...

Kategorie: realizace a údržba zeleně

Pomocné půdní látky jako cesta ke zlepšení přirozené infiltrace

Současná společnost se potýká s problematikou predikované změny klimatu a s tím navazujícími důsledky ovlivňujícími kvalitu života. Jedním z akutních nebezpečí je hrozící nedostatek vody v krajině, zejména v suchých oblastech ČR. Příspěvek se zabývá využitím pomocných půdních látek jako jednou z mnoha možností zlepšení hospodaření s vodou na zemědělsky...

Kategorie: realizace a údržba zeleně, Téma měsíce, Výživa

Teplomilné dreviny v mobilnej zeleni

Mobilná zeleň i v súčasnej vegetačnej zložke okrasnej zeleni miest a obcí tvorí síce menšie zastúpenie a pristupuje sa variabilne v jej uplatňovaní v tejto súčastí životného prostredia, avšak je jednou z esteticky najvýraznejších sadovníckych výstupov, ktorou sa môžu okrem iného taktiež efektívne reprezentovať a zvýrazňovať ďalšie nadväzujúce, vegetačné štruktúry...

Kategorie: realizace a údržba zeleně

Fenomén květnaté trávníky

V moderním duchu chceme mít ve městech stále více přírody, a proto se k novodobému trendu květnatých trávníků přiklání stále více měst (městských částí) a obcí v koncepci řešení svých veřejných prostranství. Narůstání ploch s květnatými trávníky v intravilánech je dáno několika podněty: touha obyvatel aglomerací po životě ve zdravějším...

Kategorie: realizace a údržba zeleně

Ošetřování trávníků s minimálním použitím pesticidů a minerálních hnojiv

Na celém světě sílí trend, kdy lidé požadují omezení nebo úplný zákaz používání agrochemikálií nejen pro produkci potravin, ale i ve veřejném prostoru. Tento požadavek se nevyhnul ani trávníkům. Řada trávníkářů si dnes klade otázku, zda je možno udržet kvalitní trávníky bez použití pesticidů a minerálních hnojiv, resp. jaký bude...

Kategorie: realizace a údržba zeleně

Travní směsi a kostřava rákosovitá

V jarním období, kdy začíná intenzivní vegetace, shledáváme na trávnících zároveň škody, které vznikly během zimy. Porosty bývají proschlé a poškozené chorobami, např. sněžnou světlorůžovou nebo sněžnou paluškovou plísňovitostí trav. Odumřelé listy je třeba vyhrabat a trávník přihnojit. Pokud vzniknou v porostu větší prázdná místa, je třeba jej přisít vhodnou...

Kategorie: realizace a údržba zeleně