Archiv pro rubriku: realizace a údržba zeleně

Filtr

První představení systému TreeParker

U Národního muzea v Praze právě probíhá první tuzemská instalace systému TreeParker, který podobně jako jeho předchůdce Silva Cell® umožňuje stromům v městském prostředí prosperovat díky ochraně kořenů. Důmyslný systém je nasměruje do hlubších vrstev půdy, zároveň chrání kořeny a současně i komunikaci.

Kategorie: realizace a údržba zeleně

Mlatové cesty a plochy

V současné době jsou mlatové cesty a plochy velmi oblíbené pro rekonstrukce i pro nově zakládané parky a zahrady. Architekti, investoři, správci ale i veřejnost se zamýšlí nad estetickou kvalitou a vhodností používaných materiálů ve veřejném a soukromém prostoru.

Kategorie: realizace a údržba zeleně

Za inspirací k nizozemským školkařům

Mezinárodní veletrh GrootGroenPlus každoročně pořádá pro pozvané zástupce tisku odbornou exkurzi do vybraných podniků. Během uplynulého ročníku mohli účastníci nahlédnout do zákulisí nejrůznějších okrasných školek v Nizozemsku – od producenta mladého materiálu po pěstitele vzrostlých tvarovaných stromů.

Kategorie: realizace a údržba zeleně

Technologie a mechanizace využívaná při produkci cibulí okrasných rostlin

Cibuloviny patří k oblíbené skupině rostlin a zahrnují široký sortiment druhů a odrůd. V přímořských oblastech Nizozemska a Francie se produkují na koncentrovaných pěstitelských plochách. Jejich množení a dopěstování umožňují příznivé půdní i klimatické podmínky s dostatečně dlouhou vegetační dobou, které spolupůsobí na tvorbu cibulí nejvyšší jakosti. Specializované provozy využívají...

Kategorie: realizace a údržba zeleně

Naše krásné a poctivé zahradnické návraty k minulosti

Skončil seriál Průhonický park očima tvůrce a nás, zahradníky, po 80 letech ovanuly podobné myšlenky, pocity či potřeba díkůvzdání, jaké měli naši otcové a dědové. Přesně před osmdesáti lety, 27. června 1937 z vlastní iniciativy, bez vyšší vůle či moci a ze svých vlastních finančních prostředků odhalila Jednota služebních zahradníků...

Kategorie: realizace a údržba zeleně

Průhonický park v proměnách času

V tomto čísle časopisu Zahradnictví najdou čtenáři poslední díl postupně publikované přednášky hraběte Silva Taroucyho, kterou přednesl na valné hromadě Dendrologické společnosti v Praze v únoru roku 1926. Popisuje v ní, jak Průhonický park tvořil, co ho k založení parku vedlo a co bylo jeho záměrem. Průhonický park je dodnes...

Kategorie: realizace a údržba zeleně

Průhonický park očima tvůrce – VII. díl

Před dvaadevadesáti lety vystoupil na valné hromadě Dendrologické společnosti v Praze její tehdejší předseda Arnošt Silva-Tarouca s přednáškou Průhonický park. Zaznělo v ní mnoho zajímavých tvůrčích názorů a myšlenek, které jsou svou podstatou nesmrtelné a v dnešní době by si je všichni, kteří mají co do činění se zahradní architekturou,...

Kategorie: realizace a údržba zeleně

Dynamika vybraných faktorů mikroklimatu v městském prostředí

Zeleň v městském prostředí zlepšuje klimatické parametry, a tím přispívá ke zlepšení životního prostředí pro obyvatele měst. Ovšem podmínky pro její růst jsou často nepříznivé a samotný růst je ovlivněn působením faktorů mikroklimatu, na které byla zaměřena studie. Pokus byl proveden v centrální části města Brna, kde byla měřena teplota...

Kategorie: realizace a údržba zeleně, Téma měsíce