Archiv pro rubriku: Ovocnářství

Filtr

Vlnovník rybízový – častý škůdce černého rybízu

Rybíz černý je významným druhem ovocné dřeviny pěstované v komerčních výsadbách i drobnými pěstiteli. Silně aromatické plody využívané pro přímý konzum i ve zpracovatelském průmyslu jsou hodnotným zdrojem vitamínu C a některých flavonoidů. Listy černého rybízu obsahující též flavonoidy a třísloviny se uplatňují sušené jako farmaceutická droga.

Kategorie: Ovocnářství, Školkařství

Možnosti vegetativního množení jeřábu sudetského v in vitro kultuře

Cílem této práce byl výzkum technik sterilizace počátečního explantátu a následná in vitro kultivace jeřábu sudetského (nazývaného též krkonošský). V případě studovaného druhu se jedná o krkonošskou kriticky ohroženou ovocnou dřevinu – endemit rodu jeřáb. Výchozí rostlinný materiál ve formě čtyř dormantních výhonů byl získán z pracoviště Krkonošského národního parku...

Kategorie: Ovocnářství

In vitro množení jedlých forem zimolezu modrého

Cílem této práce byl výzkum technik sterilizace počátečního explantátu a následná in vitro kultivace jedlých forem zimolezu modrého. Jako sterilizační činidlo byl testován chlorid rtuťnatý v koncentraci 0,15 %. U genotypu 2 na MS médiu koncentrací TDZ 1 mg/l byl dosažen nejvyšší koeficient množení 13,8.

Kategorie: Ovocnářství

Moniliové vadnutí snížilo úrodu meruněk a višní

Počátek vegetačního období v letošním roce je možno považovat za normální, tedy ani za raný, ani za opožděný. Průběh vegetace byl později urychlen díky vyšším teplotám a sušším podmínkám. V době kvetení peckovin v dubnu se vyskytlo několik ranních mrazů, během kterých došlo na Jižní Moravě k poškození výsadeb, zejména...

Kategorie: Ovocnářství

Kontrola zdravotního stavu ovocných plodin v praxi

Kontrola zdravotního stavu rostlin na přítomnost virových a fytoplazmových chorob ovocných plodin je nedílnou součástí pěstitelské praxe, která má ve VŠÚO Holovousy, s. r. o. dlouholetou tradici. Během této doby bylo získáno mnoho praktických poznatků, které lze využít pro potlačení negativního hospodářského efektu těchto chorob při produkci ovoce. ...

Kategorie: Ovocnářství

Španělská produkce čerimoji

Jakkoliv se může zdát tento příspěvek pro našince okrajový a odtažitý, je dle mého soudu vhodné, seznámit se i s relativně novou problematikou pěstování tropického ovoce v evropských podmínkách. Španělé totiž obdivuhodně rychle zareagovali na zvýšenou poptávku po kvalitním ovoci a vyměnili olivovníky v nepříznivých pěstitelských oblastech za produkční výsadby...

Kategorie: Ovocnářství

Problémy s in vitro ozdravováním odrůd broskvoně infikovaných virem šarky švestky

Pro ozdravování dvou odrůd broskvoně, 'Earliglo' a 'Red Haven', uměle infikovaných virem šarky švestky (PPV) byla použita dvě různá iniciační média a tři varianty kultivačního média. Přes použití různých postupů dezinfekce docházelo k postupnému odumírání in vitro kultur broskvoně. Výzkum vhodných podmínek pro ozdravování odrůd broskvoně od PPV bude pokračovat.

Kategorie: Ovocnářství

Ovocnářský a vinařský cestopis – Grenada

Ostrovní stát Grenada je situován na jihu souostroví Malých Antil v Karibiku. Hlavní stejnojmenný ostrov státu zaujímá 89 % rozlohy země a z dalších ostrovů, které jsou převážně jižní součástí souostroví Grenadiny, jsou jen dva z nich (Carriacou a Petit Martinique) se stálým osídlením. Jedná se o opravdu malou zemi,...

Kategorie: Na cestách, Ovocnářství