Archiv pro rubriku: Ovocnářství

Filtr

Nové poznatky o ochraně hrušní proti meře skvrnité (Cacopsylla pyri)

Mera skvrnitá (Cacopsylla pyri) je nejvýznamnějším škůdcem hrušní v České republice a zároveň vektorem fytoplazmy ´Candidatus´ Phytoplasma pyri, která je původcem fytoplazmového chřadnutí hrušně (pear decline). V současné době je k ochraně proti tomuto škůdci registrováno jen velmi omezené spektrum insekticidních přípravků s různou mírou účinnosti. Předkládaná studie je zaměřena...

Kategorie: Ovocnářství

Zvyšování půdní úrodnosti osevem meziřadí sadů zeleným hnojením

Stav půdy, dostupnost živin, vodní hospodářství, kontrola plevelů, hmyzí habitat a výskyt hlodavců ovlivňují růst, vývoj a produktivitu ovocných stromů. Vegetační půdní kryt poskytuje trakci pro traktory a stroje, chrání půdu před erozí větrem a vodou, zadržuje vodu v sadě, usnadňuje průnik vody a eliminuje prašnost. Tradiční koncepce sadu obsahuje...

Kategorie: Ovocnářství

Fytohormony a růstové regulátory pro indukci větvení školkařských výpěstků

Při produkci kvalitních certifikovaných stromků ovocných dřevin se stále více uplatňují nové postupy dopěstování stromků založené na použití fytohormonů a regulátorů růstu (PGRs). Z použitých fytohormonů byly v experimentu zahrnuty komerční přípravky Globaryll 100 (6-benzyladenin 100 g/l), Progerbalin LG (GA4+GA7 18,8 g/l a 6-benzyladenin 18,8 g/l), Gibb plus (GA4+GA7 10...

Kategorie: Ovocnářství

Jahodník v ekologické produkci – kvalita a prodloužení skladovatelnosti plodů

Cílem našeho experimentu v letech 2016–2017 bylo vyhodnocení vybraného sortimentu perspektivních odrůd jahodníku, porovnání sklizňových a kvalitativních parametrů. Hodnocena byla také uchovatelnost plodů ve speciálních obalech. Do pokusu byly zařazeny odrůdy ´Flair´, ´Rumba´, ´Sussette´. Nejvyšší výnos plodů tržní kvality za hodnocené dvouleté období vykázala odrůda ´Sussette´, následovala ´Rumba´ a ´Flair´....

Kategorie: Ovocnářství

Vedlejší vliv vybraných insekticidních přípravků na slunéčko východní

Slunéčko východní – Harmonia axyridis, (Pallas 1773) je allochtonní druh pocházející z východní Asie. V oblasti ochrany ovoce proti škůdcům je považováno za významného predátora zejména mšic a mer. V této studii byla hodnocena toxicita 9 vybraných insekticidů na dospělce a 7 insekticidů na kukly slunéčka východního. Hodnocena byla kontaktní...

Kategorie: Ovocnářství, Téma měsíce

Hodnocení obsahu vybraných látek v plodech kamčatských borůvek

Cílem práce bylo porovnat obsah vitamínu C, refraktometrické sušiny a celkový obsah sušiny plodů u jednotlivých odrůd kamčatských borůvek (Lonicera caerulea L.). Analyzováno bylo celkem 30 odrůd borůvek. Nejvyšší obsah refraktometrické sušiny byl zjištěn u odrůdy ´Amur´. U všech odrůd byl zjištěn poměrně vysoký obsah vitaminu C. Nejvyšší obsah měla...

Kategorie: Ovocnářství