Archiv pro rubriku: Ovocnářství

Filtr

Závlahové systémy v ovocnictví

Systémy doplňkových závlah představují pro ovocnictví jeden z významných intenzifikačních faktorů. Význam těchto systémů v posledních letech vzrůstá v návaznosti na nedostatek a nerovnoměrné rozložení přirozených dešťových srážek, využívání slabě rostoucích podnoží s mělce rozvinutým kořenovým systémem, ale i požadavky po pravidelných, vysokých výnosech plodů nejvyšší kvality. ...

Kategorie: Ovocnářství, Téma měsíce

Ovlivnění jarních mrazů vegetačními bariérami a reliéfem terénu

Výraznější ztráty na produkci ovoce a hroznů způsobené jarními mrazíky zejména v posledních dvou letech vyvolaly mezi pěstiteli i odbornými pracovníky poměrně značný zájem o možnosti alespoň částečné eliminace jimi napáchaných škod. Kromě vyloženě technických řešení, vnášejících do prostoru skryté anebo zjevné teplo, popřípadě omezující jeho ztráty do atmosféry, lze...

Kategorie: Ovocnářství, Vinohradnictví

PF 2018

Vážení čtenáři, dovolte, abychom vám popřáli především klidné svátky a do nového roku 2018 mnoho úspěchů v pracovním i osobním životě....

Kategorie: Květinářství, LAKR, Na cestách, Nezařazené, Ochrana rostlin, Ovocnářství, realizace a údržba zeleně, Reportáž, Školkařství, společenská rubrika, Svazy a školy, Téma měsíce, Trh - politika, Veřejná zeleň, Vinohradnictví, Výročí, Výživa, Vzdělávání, Zelinářství

Monitoring druhového spektra opylovačů v ovocných výsadbách – II. díl

V minulém čísle časopisu Zahradnictví jsme se dozvěděli, že kromě včely medonosné a čmeláka zemního hraje významnou roli v opylování ovocných sadů mnoho dalších zástupců blanokřídlého hmyzu. Předkládaná studie byla zaměřena na monitoring druhového spektra opylovačů, především samotářských včel, v ovocných výsadbách ve VŠÚO Holovousy s. r. o. Průzkum probíhal...

Kategorie: Ovocnářství

Modelový ekologický sad – první rok projektu

Na ekologické ovocnářství se u nás často nahlíží skrz prsty. Mohou za to špatně nastavené dotační podmínky v minulém období. Na dotacích byly vypláceny desítky miliónů korun, ale produkce v těchto sadech byla mizivá. Aktuální stav ekologického ovocnářství v České republice nelze považovat za uspokojivý. Většina současných ekologických sadů jsou...

Kategorie: Ovocnářství

Aktuální světové trendy na trhu s drobným ovocem

Světový trh s bobulovinami roste, zákazník se dostává do centra pozornosti a jako jednou z nejperspektivnějších plodin se, s ohledem na výživové hodnoty, jeví kanadské borůvky. Mezi nové nadějné plodiny, které si v budoucnu mohou podmanit trh s drobným ovocem patří například zimolez. To a jiná zjištění, ukázal nedávný kongres...

Kategorie: Ovocnářství

Monitoring druhového spektra opylovačů v ovocných výsadbách

Běžnými a hojně se vyskytujícími druhy opylovačů v ovocných sadech jsou včela medonosná (Apis melifera) a čmelák zemní (Bombus terrestris). Významnou roli pro opylování má však také mnoho dalších zástupců blanokřídlého hmyzu. Nejčastěji se jedná o samotářské včely. Dále jsou to zástupci z řádu Diptera, zejména z čeledi pestřenkovití (Syrphidae)....

Kategorie: Ovocnářství

Databáze genofondových ploch

Desítky subjektů v České republice zakládá a udržuje genofondové plochy starých odrůd ovocných stromů. Český svaz ochránců přírody (ČSOP) připravil databázi těchto ploch a propojil ji s internetovou výběrovou databází Archiv starých odrůd.

Kategorie: Ovocnářství