16.09.2009 | 10:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Bylinné směsi ve veřejných prostranstvích

V zahradně – architektonické tvorbě se čím dál častěji setkáváme s řešením problematiky aridního městského prostředí. Přibývá ploch městské zeleně, které si investoři přejí upravit především z estetického hlediska. Zároveň jsou však tyto plochy vystaveny nepříznivým podmínkám prostředí, jako je sucho, nadbytek slunečního svitu, zasolování a exhaláty z městské dopravy. Zahradní architekt by se měl těmto podmínkám postavit vstříc a vhodnou rostlinou skladbou dosáhnout na daných plochách doposud nedosažitelné.

V současné době do zahradní tvorby pronikají úpravy, které jsou založeny na podobnosti přírodě blízkých společenstev, jež přináší do problémového městského prostředí kvalitní zelené plochy a atraktivitu. S přehledem také naplňují sociální, ekonomické a ekologické problémy urbanizované krajiny.

Extenzivní bylinná směs
Jsou to dynamicky stabilní, časově esteticky proměnlivé a nízkoúdržbové směsi. Využijeme je jako plnohodnotnou alternativu k monokulturním, neproměnlivým, údržbově finančně náročným úpravám (jako trávníky, letničkové záhony, trvalkové rabata), které jen stěží naplňují zásady trvaleudržitelného rozvoje životního prostředí měst.
Z hlediska estetiky nabízí vytrvalá bylinná směs celou paletu pestrých barev po celý rok. Podstatou však zůstává masa zeleně, která tvoří zajímavý hmotný prvek upravované části prostředí. Barva pak jen podtrhuje a dokresluje dokonale zvládnutou plochu.
Stavby cest, kruhových objezdů a násepů dálnic nutí k přemýšlení o ozelenění těchto lokalit s extrémními výkyvy teplot, antropogenními a méně hodnotnými půdami a nedostatkem vody. Použití přirozených společenstev se jeví jako správný krok volby právě v těchto místech, kde se předpokládá i extenzivní údržba. Při správném založení a znalosti sortimentu zde můžeme vytvořit společenstva nejen téměř bezúdržbová, ale i atraktivní.
V zahradně-architektonické tvorbě používají bylinné směsi mnozí architekti v USA, Velké Británii, Nizozemsku a především ve Švýcarsku a Německu. Velký vliv v zahradní tvorbě zanechali němečtí odborníci, kteří ve spolupráci s vysokou školou Wädenswil ve Švýcarsku vyvinuli směs vytrvalých bylin na principu smíšené výsadby.
Nejedná se však o nový typ zahradně-architektonických úprav, ale o nový pohled na použití určitých druhů rostlin a jejich vnímání v urbanizovaném prostředí. Taková směs bylin použitá v městském veřejném prostoru napodobuje přírodě podobné bylinné společenstvo, ale pozměněné záměrem tvůrce, který směsi dodá umělecké ztvárnění především z hlediska estetiky. Tím máme na mysli proměnlivou a dynamickou bylinnou směs po dobu celého roku, ve které se setkávají různé tvary, textury a struktury.

Optimalizovaná bylinná výsadbová směs
Takto jsou pojmenované směsi rostlin, které vznikly v rámci výzkumného projektu v Německu a Švýcarsku, který se zabýval použitím a optimalizací trvalkových výsadeb ve veřejné zeleni. Tomuto pojmu odpovídá německý pojem Mischpflanzung nebo Mischenpflanzenprinzip. Jedná se o výsadby z vytrvalých bylin, cibulovin a hlíznatých rostlin, ale i z polokeřů a keřů, které jsou komponovány na základě sociability jednotlivých druhů a jejich funkce, kterou ve směsi plní. Takové společenství má přírodě podobný charakter, je dlouhověké, navenek stabilní a uvnitř dynamické. Jedná se o společenstva bez požadavků na taxonomickou čistotu použitých druhů s možností výškový plasticity a bez přesného vnitřního členění.
Největší uplatnění ve veřejných prostorech nachází projekt extenzivní bylinné směsi – tzv. Silbersommer v překladu Stříbrné léto. Jedná se o pilotní projekt německé vysoké školy a dodnes se mu dostává největší pozornosti v zahradní tvorbě.
Optimalizovaná bylinná směs ve veřejné zeleni má za úlohu vytvořit takové společenství rostlin, které bude schopné čelit tvrdým městským podmínkám, bude po celý rok působit svojí barevností, kombinací struktur a textur. Na stanovišti musí splňovat také podmínky dlouhověkosti, tzn., že potřeba dosadby nebude po příštích 10 až 15 let nutná.
Na pilotní projekt Stříbrného léta navázal projekt Perenemix z vysoké školy Anhalt v německém Bernburgu, který vytvořil deset optimalizovaných bylinných směsí. Ve výzkumném ústavu pro zahradnictví v Erfurtě vznikli tzv. Erfurtské směsi. Švýcarská vysoká škola ve Wädenswilu vytvořila směsi s poetickými názvy jako Indian Summer, Pink Paradise či Sommernachtstraum.

Směsi ve veřejném prostoru
Silbersommer
Trvalková směs pro suché a slunečné staniviště s mírně živnou a propustnou půdou. Směs byla vyvinuta německými odborníky v roce 1994 a v zahradně-architektonické praxi je považována za pilotní projekt. Je založena na kombinaci stříbřitolistých trvalek snášejících dané podmínky stanoviště a doplněna dřevinami, polodřevinami a cibulovinami. Ve veřejném prostoru nachází uplatnění na otevřených a polootevřených plochách, silničních ostrůvcích, kruhových objezdech či osluněných stanovištích sídlištních nebo rezidenčních domů.
Perennemix
Jedná se o výzkumný projekt navazující na projekt Silbersommer, který vznikl v roce 1998 na vysoké škole Anhalt v Bernburgu (Německo). Předmětem a cílem projektu bylo vytvoření několika společenstev rostlin vhodných na různá stanoviště do veřejného prostranství, které znemožní růst jiné zeleně. Tedy otevřené, slunečné stanoviště s vysychavými půdami.
Weinheimské prérijní směsi
Jsou ve výzkumu od roku 2002 v německém Weinheimu. Směs složená výhradně s prérijních rostlin byla založena na použití výhradně ve veřejné zeleni. Výhodou jsou nízké nároky na údržbu a vhodnost na suché, čerstvé a vlhké půdy volných ploch. Směs s názvem Präriesommer (Léto v prériji) dodá veřejnému prostoru punc rozkvetlé louky. Vysýchavé plně osluněné stanoviště jako jsou volné plochy, středové pásy a ostrůvky v komunikacích vhodně doplní směs Indianersommer (Indiánské léto). Plochy ve městech či plochy u rezidenčních domů, kde není možnost pravidelné údržby jiné zeleně vhodně doplní směs Präriemorgen (Ráno v prériji), která do zmiňovaných ploch dodá barevnost a atraktivitu.
Erfurtské směsi
Pod tímto názvem existují bylinné směsi, které vznikly ve výzkumném ústavu v německém Erfurtu. Vznikly zde směsi s názvy Tanz der Grässer (tanec trav), Feuer und Flamme (oheň a plameny). Obě směsi se ve veřejném prostranství uplatní především na středových ostrůvcích, malých kruhových objezdech, parkovištích či na velkých plochách před nákupními zónami.
Wädenswilské směsi
Tyto švýcarské směsi, které vznikly v roce 2000 plní funkci atraktivní výsadby po celý rok. Směs Sommernachtstraum(Sen letní noci) je určena pro otevřené plochy bytových domů a ploch veřejné zeleně. Zajímavě promění prostor svým tmavým zbarvením listů a modrofialovými květy. Indian Summer (Indiánské léto) je směs s dominantními severoamerickými druhy trvalek, které svou robusnostní a dlouhověkostí nahradí jakoukoliv zeleň v suchých půdách. Do veřejných parků se nejlépe hodí směs Pink Paradise (Růžový ráj), který svým zbarvením projasní polostinné plochy parků a dodá jim na atraktivnosti.

Otázka do budoucna
Použití trvalek ve veřejné zeleni je v poslední době často diskutovaným tématem a předmětem probíraných na mnoha konferencích a odborných seminářích. V podstatě jde o zjednodušení složitého postupu navrhování trvalkových výsadeb ve veřejné zeleni. Je to snaha o posunutí návrhů městské zeleně někam jinam, dál. Zastavit výsadbu jednodruhových půdních pokryvů a dostat do měst více pestrosti v podobě přírodě blízkých smíšených výsadeb. Výsadbové směsi jsou určeny na konkrétní stanoviště, kde by měly vytvořit stabilní společenstvo s minimalizovanou údržbou a náklady. Jsou to vyzkoušené kombinace rostlin – trvalek, cibulovin, dřevin a polodřevin, které je možné vzít a použít, nebo se jimi inspirovat a dále je modifikovat. Jejich rozmístění na ploše veřejného prostředí je ohraničeno pouze tvarem prostoru, výlučně bez použití osazovacího plánu. Do budoucna problematika otevírá prostor pro další tvůrčí činnost v oblastní zahradní a krajinné tvorby. V žádném případě však neklade důraz na nepoužívání květinových záhonů, ale hledá prostor pro uplatnění se ve zbytkových plochách, dělících pruzích, kruhových objezdech a silničních náspech v urbanizovaném prostředí, kde doposud funkci ozelenění plnily v lepším případě pouze monokulturní výsadby pokryvných dřevin. V dalších následujících letech se očekává široké uplatnění tohoto způsobu používání rostlin.

Napsat komentář

Napsat komentář: Andrea Veselková Zrušit odpověď na komentář

Komentáře k článku

  1. Hallo, Ich habe über Ihr Design auf einem Bett aus rosa perenemix Paradies, und ich möchte es in einem Streifen aufgebracht 1,5 Meter 50 Meter dlouhém.Je können 10 Quadratmeter konvertieren und den Track funktional sein? Vielen Dank und einen schönen Tag, ich aufrichtig Veselková Andrea

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down